×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

01 lipca 2023

Samochód z Komisu: Kto Płaci Akcyzę?

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Gdy decydujemy się na zakup samochodu z komisu, jednym z podstawowych pytań, które się pojawia, jest: kto płaci akcyzę? Czy jest to obowiązek komisanta, czy osoby, która zdecydowała się na zakup pojazdu? W artykule przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia.

 

Co to jest Akcyza?

 

Akcyza to podatek, który naliczany jest na niektóre towary, w tym samochody. Jest ona regulowana przez ustawę o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.). Właściwe przepisy znajdują się w załączniku nr 1 do ustawy (Wykaz wyrobow akcyzowych), gdzie w pozycji 59 wymienione są samochody osobowe.

 

Kiedy Naliczana jest Akcyza?

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy - opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają:

  • sprzedaż wyrobow akcyzowych na terytorium kraju;
  • nabycie wewnątrzwspolnotowe i dostawa wewnątrzwspolnotowa.

A zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy - akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Kto jest Podatnikiem Akcyzy?

 

Podatnikami akcyzy od samochodow są:

  • podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju;
  • importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspolnotowego.

Podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspolnotowego samochodow osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane:

  • po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspolnotowego;
  • dokonać zapłaty akcyzy nie poźniej niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.

 

Komisant a Podatek Akcyzowy

 

Komisant, choć działa na rachunek komitenta, zawsze występuje w imieniu własnym. Dlatego też tylko komisanta obciążają obowiązki oraz przysługują mu uprawnienia wynikające z zawartej przez niego z osobą trzecią umowy sprzedaży.

 

Sprzedaż Komisowa a Akcyza

 

Przy sprzedaży komisowej umowa dochodzi do skutku pomiędzy nabywcą, a komisantem działającym w imieniu własnym, a nie w imieniu komitenta, to stronami umowy sprzedaży komisowej są komisant i nabywca pojazdu.

Komitent jest natomiast stroną tylko zawartej umowy komisu. Zatem tylko na komisancie ciąży obowiązek zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju przed jego pierwszą rejestracją i to on będzie podatnikiem podatku akcyzowego.

 

Faktura a Akcyza

 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy, sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego. Uwzględniając powyższe, komisant wykazuje na wystawionej przez siebie fakturze VAT należny podatek akcyzowy.

 

Obniżenie Kwoty Akcyzy

 

W myśl przepisu art. 79 ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobow akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

 

Usługi Firmy AkcyzaWarszawa.pl

 

Jeśli nie jesteś pewien, jak poprawnie obliczyć i zapłacić akcyzę, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Firma AkcyzaWarszawa.pl zajmuje się rejestracją samochodów oraz płaceniem akcyzy za pojazd dla klienta. Dzięki temu proces staje się prostszy i mniej stresujący.

 

Podsumowanie

 

Podatek akcyzowy jest naliczany podczas pierwszej rejestracji samochodu na terytorium Polski i jest zawsze płatny przez osobę, która wprowadza samochód do kraju. W przypadku samochodów z komisu, ta osoba to zazwyczaj właściciel komisu. Ważne jest, aby pamiętać o tym obowiązku i odpowiednio wliczyć go do kosztów zakupu pojazdu.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze