×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

17 kwietnia 2024

Podstawy leasingu: Co to jest leasing i jak z niego korzystać?

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Leasing to nowoczesna i popularna metoda finansowania, szczególnie ceniona przez przedsiębiorstwa w kontekście zakupu pojazdów. Umożliwia on dostęp oraz użytkowanie konkretnego dobra, bez konieczności jego kupna, co sprawia, że "co to jest leasing" to pytanie o zasadnicze znaczenie dla firm oraz klientów indywidualnych poszukujących efektywnych rozwiązań finansowych. Forma ta pozwala inwestorom na korzystanie z majątku trwałego przy minimalnym zaangażowaniu kapitałowym, co składa się na kluczowe zalety leasingu.

 

W Polsce leasing regulowany jest przez Kodeks cywilny, Ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 17, co wskazuje na jego znaczenie zarówno dla sektora finansowego, jak i gospodarczego kraju. Dzięki temu zarówno "leasing co to", "na czym polega leasing", "zasady leasingu", jak i "jak działa leasing" są kwestiami dobrze uregulowanymi prawnie, co skłania do głębszej analizy tej formy finansowania. W artykule przedstawione zostaną kluczowe informacje dotyczące różnych form leasingu, w tym leasingu operacyjnego oraz finansowego, a także warunków, które należy spełnić, aby z niego korzystać.

 

Na czym polega leasing i jak działa?

 

Leasing jest formą finansowania, która pozwala użytkownikowi (leasingobiorcy) na korzystanie z określonych dóbr bez konieczności ich zakupu. Proces leasingu zaczyna się od wyboru przedmiotu leasingu, który może obejmować zarówno dobra konsumpcyjne, jak i inwestycyjne, a także nieruchomości. Następnie użytkownik składa wniosek o leasing, podpisuje umowę leasingową i otrzymuje przedmiot leasingu. Umowa zawiera szczegółowe informacje, takie jak nazwa firmy leasingowej, dane klienta, informacje o przedmiocie, czas trwania umowy, wartość początkową przedmiotu, miesięczne raty, wpłatę wstępną oraz opcjonalną cenę wykupu na koniec umowy.

 

Proces Leasingowy

 

 • Wybór przedmiotu leasingu przez użytkownika.
 • Składanie wniosku o leasing.
 • Podpisanie umowy leasingowej.
 • Otrzymanie przedmiotu leasingu.

 

Informacje Zawarte w Umowie Leasingowej

 

 • Nazwa firmy leasingowej.
 • Dane klienta.
 • Informacje o przedmiocie leasingu.
 • Czas trwania umowy.
 • Wartość początkowa przedmiotu.
 • Miesięczne raty.
 • Wpłata wstępna.
 • Opcjonalna cena wykupu na koniec umowy.

 

Leasing może przybierać formę leasingu operacyjnego (użytkowego), gdzie instytucja finansowa zachowuje własność przedmiotu i zapewnia użytkownikowi prawo do jego użytkowania, lub leasingu finansowego (kapitałowego), który umożliwia użytkownikowi przejęcie własności przedmiotu na koniec okresu leasingu. Leasing jest atrakcyjny ze względu na potencjalne korzyści podatkowe, ponieważ użytkownik może odliczyć raty leasingowe jako koszt uzyskania przychodu.

 

Co można wziąć w leasing?

 

Leasing jest elastyczną opcją finansowania, która umożliwia przedsiębiorstwom i osobom prywatnym korzystanie z szerokiej gamy aktywów bez potrzeby ich zakupu. W Polsce, szczególnie popularne jest leasingowanie samochodów, ale lista przedmiotów, które można wziąć w leasing, jest znacznie szersza.

 

 

Przedmioty Możliwe do Leasingowania

 

 • Pojazdy: W tym samochody osobowe i dostawcze, ciężarówki, maszyny rolnicze oraz inne pojazdy specjalistyczne.
 • Maszyny i urządzenia: Obejmuje to zarówno maszyny produkcyjne, jak i sprzęt medyczny czy technologiczny.
 • Nieruchomości komercyjne: W tym biura, magazyny czy obiekty produkcyjne.
 • Wyposażenie biurowe i komputery: Od mebli biurowych, przez sprzęt AV, po zaawansowane systemy komputerowe.
 • Sprzęt fitness i inne akcesoria: Włączając w to krzesła masujące i sprzęt do ćwiczeń.

 

Leasing zwrotny, znany również jako sale and leaseback, jest formą, która pozwala firmom na refinansowanie posiadanych już aktywów. Przedmioty często wybierane w tej formule to:

 

Najczęściej Leasingowane Aktywa w Ramach Leasingu Zwrotnego

 

 • Samochody firmowe i pojazdy dostawcze
 • Maszyny specjalistyczne i sprzęt IT
 • Nieruchomości i budynki biurowe
 • Maszyny budowlane i rolnicze

 

Tak szeroki zakres możliwości leasingowych sprawia, że praktycznie każdy przedsiębiorca może znaleźć odpowiednią opcję dla swoich potrzeb. Leasing jest szczególnie korzystny dla tych, którzy chcą zachować płynność finansową oraz korzystać z nowoczesnego sprzętu bez obciążania kapitału firmy.

 

Leasing operacyjny a finansowy - różnice

 

Różnice w odpowiedzialności i własności

 

Leasing operacyjny i finansowy różnią się głównie pod względem alokacji ryzyk i korzyści związanych z własnością przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym firma leasingowa pozostaje właścicielem aktywa, a leasingobiorca opłaca miesięczną ratę za prawo do używania przedmiotu. Firma leasingowa odpowiada za amortyzację, a na koniec umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot. Natomiast w leasingu finansowym leasingobiorca ma możliwość zakupu przedmiotu po zakończeniu umowy w ustalonej cenie, a odpowiedzialność za utrzymanie i ubezpieczenie przedmiotu spoczywa na nim od początku.

 

Traktowanie podatku VAT

 

Podatek VAT jest traktowany inaczej w obu rodzajach leasingu. W leasingu operacyjnym VAT jest wliczany w miesięczne raty leasingowe, co pozwala na rozłożenie płatności podatku na cały okres trwania umowy. W przypadku leasingu finansowego VAT jest płatny z góry, a następnie odliczany od pierwszej faktury po zaklasyfikowaniu przedmiotu jako środka trwałego.

 

Amortyzacja i księgowanie

 

W leasingu operacyjnym firma leasingowa zajmuje się amortyzacją przedmiotu leasingu i jest odpowiedzialna za jego utrzymanie. W leasingu finansowym to leasingobiorca odpowiada za amortyzację, co oznacza, że przedmiot leasingu jest zapisywany w jego księgach jako środek trwały. To podkreśla większą odpowiedzialność finansową i zaangażowanie leasingobiorcy w leasingu finansowym w porównaniu do operacyjnego.

 

Leasing zwrotny - na czym polega?

 

Leasing zwrotny, znany również jako sale and lease back, to specyficzny rodzaj transakcji leasingowej, w której właściciel przedsiębiorstwa sprzedaje środek trwały firmie leasingowej, a następnie kontynuuje jego użytkowanie na mocy umowy leasingowej. Jest to popularne rozwiązanie w sektorze nieruchomości, ale stosowane jest również w przypadku pojazdów oraz innych aktywów. Proces ten pozwala na uwolnienie kapitału zainwestowanego w aktywa, jednocześnie umożliwiając dalsze ich użytkowanie.

 

Zalety leasingu zwrotnego

 

Leasing zwrotny oferuje kilka korzyści, w tym możliwość optymalizacji podatkowej, gdyż płatności leasingowe i koszty utrzymania mogą być odliczane od podatku. Ponadto, umożliwia to firmom stojącym przed trudnościami finansowymi lub potrzebującym dodatkowych środków na inwestycje, uzyskanie niezbędnych funduszy. Warto zauważyć, że leasing zwrotny nie zwiększa długoterminowych zobowiązań firmy w bilansie, co może poprawić wskaźniki finansowe i rating kredytowy przedsiębiorstwa.

 

Proces zawierania umowy leasingu zwrotnego

 

 • Wybór firmy leasingowej.
 • Złożenie wniosku o leasing zwrotny.
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 • Podpisanie umowy leasingowej.

 

Podczas zawierania umowy leasingu zwrotnego ważne jest rozważenie implikacji podatkowych związanych z VAT i podatkiem dochodowym, które są naliczane zarówno od sprzedaży aktywa firmie leasingowej, jak i od kosztów leasingu. Umowa powinna również określać czas trwania leasingu, który musi wynosić co najmniej 40% normalnego czasu amortyzacji dla środków trwałych, zgodnie z regulacjami podatkowymi.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing?

 

Aby uzyskać leasing, przedsiębiorstwo musi spełnić szereg kryteriów, które są oceniane przez firmy leasingowe w celu zminimalizowania ryzyka finansowego i zapewnienia zdolności kredytowej leasingobiorcy. Poniżej przedstawiono kluczowe warunki niezbędne do uzyskania leasingu:

 

Wymagania dotyczące stażu działalności i historii kredytowej

 

 • Minimalny okres działalności: Firmy muszą prowadzić działalność gospodarczą co najmniej przez trzy miesiące, choć większość dostawców leasingu preferuje minimum sześć miesięcy.
 • Czysta historia kredytowa: Negatywne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) lub w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) mogą znacząco obniżyć szanse na uzyskanie leasingu.

 

Ocena zdolności kredytowej i wiarygodności

 

 • Zdolność kredytowa: Konieczność posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej, szczególnie przy leasingu przedmiotów o wysokiej wartości, takich jak maszyny czy nieruchomości.
 • Weryfikacja danych: Leasingodawcy sprawdzają nie tylko dane "twarde", ale również wiarygodność biznesową, analizując informacje dostępne w internecie oraz kontaktując się z referencjami.

 

Wymagane dokumenty i wkład własny

 

 • Dokumenty: Do wniosku leasingowego należy dołączyć ważny dowód osobisty, numer NIP, REGON oraz dokumenty rejestracyjne firmy.
 • Wkład własny: Wymagany wkład własny może wynosić od 0,5% do 10% wartości przedmiotu leasingu, w zależności od umowy.

 

Dodatkowe czynniki oceny

 

 • Długość istnienia na rynku: Długość funkcjonowania firmy na rynku jest istotnym czynnikiem przy rozpatrywaniu wniosku o leasing.
 • Zdolność do regulowania bieżących zobowiązań: Firmy leasingowe oceniają także zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań.
 • Aspekty "miękkie" działalności: Pozycja rynkowa, doświadczenie i historia współpracy są również brane pod uwagę podczas procesu leasingowego.
 • Ryzyko finansowe: Firmy o wyższym ryzyku finansowym mogą być zobowiązane do zapłaty wyższej opłaty wstępnej.

 

Zakończenie

 

Leasing, jako elastyczna forma finansowania, oferuje przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym znaczące korzyści, począwszy od optymalizacji podatkowej, poprzez zachowanie płynności finansowej, aż po dostęp do nowoczesnych aktywów bez obciążania kapitału firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o leasing operacyjny, finansowy, czy zwrotny, kluczowe jest zrozumienie zasad i warunków, które należy spełnić, aby z niego korzystać, co pozwoli na wybranie najbardziej korzystnej opcji dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych leasingobiorcy.

 

W świetle przedstawionej analizy, leasing stanowi potężne narzędzie w rękach przedsiębiorców, którzy szukają elastycznych rozwiązań finansowych, wspierających rozwój i stabilność ich biznesu. Wybierając leasing, warto również pamiętać o kompleksowej obsłudze powiązanej z procesem leasingowym, na którą składają się rejestracja pojazdu i ubezpieczenie. Firma Akcyzawarszawa.pl oferuje pełen zakres usług w tym obszarze, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z wybranych aktywów. Dzięki świadomej decyzji o leasingu i wykorzystaniu dostępnych usług, każdy przedsiębiorca może skupić się na najważniejszym - rozwijaniu swojej działalności.

 

FAQs

 

Czym jest leasing i jakie są jego zasady?Leasing to forma dzierżawy, w której leasingodawca tymczasowo udostępnia towar, na przykład samochód, innemu podmiotowi gospodarczemu lub osobie prywatnej. W trakcie trwania umowy leasingowej, prawa własności do przedmiotu nie są przenoszone na leasingobiorcę, co oznacza, że leasingodawca pozostaje pełnoprawnym właścicielem towaru.

 

Jak można skorzystać z leasingu?Aby skorzystać z leasingu, należy zawrzeć umowę z leasingodawcą, który zakupi i przekaże do użytku określoną rzecz, np. samochód. Leasingobiorca zobowiązany jest następnie do płacenia miesięcznych rat przez okres ustalony w umowie, który zazwyczaj wynosi od 2 do 5 lat.

 

Czy istnieją ograniczenia w użytkowaniu samochodu wziętego w leasing?Samochód w leasingu nie może być modyfikowany, na przykład przez montaż instalacji LPG, bez wyraźnej zgody leasingodawcy. Dodatkowo, po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca ma prawo pierwokupu pojazdu.

 

Jakie są wady leasingu?Leasing wiąże się z kilkoma niekorzyściami:

 

 • Leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu.
 • Umowa leasingowa nakłada liczne obowiązki i zakazy.
 • W umowie mogą występować wysokie opłaty dodatkowe oraz kary umowne.
 • Zasady rozliczenia umowy leasingowej po jej zakończeniu mogą być skomplikowane.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

27 kwietnia 2024
Sprowadzanie aut hybrydowych z USA staje się coraz bardziej opłacalne dzięki obniżonym cłom importowym, co sprawia, że akcyza na hybrydy z USA zyskuje na znaczeniu wśród importerów. Zrozumienie zasad akcyzy
10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego