×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

17 maja 2024

Jak zarejestrować samochód w Warszawie będąc cudzoziemcem: Krok po kroku

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Rejestracja samochodu dla cudzoziemców w Warszawie może wydawać się skomplikowanym procesem, pełnym biurokracji i niejasności. Tymczasem znaczenie posiadania zarejestrowanego pojazdu dla pełnej mobilności i niezależności w stolicy jest nie do przecenienia. Zapewnia ono nie tylko legalność jazdy po drogach Polski, ale również stanowi wymóg dla skutecznego zabezpieczenia pojazdu. W związku z tym, istotne jest zrozumienie procedur oraz wymagań, jakie muszą być spełnione, aby proces ten przebiegł sprawnie i bez zbędnych przeszkód.

 

Artykuł ten krok po kroku poprowadzi czytelników przez cały proces rejestracji samochodu dla cudzoziemców w Warszawie, począwszy od przygotowania niezbędnych dokumentów, poprzez szczegóły dotyczące procesu rejestracji w wydziale komunikacji, aż do finalizacji procesu odbiorem dowodu rejestracyjnego. Zostaną tu omówione zarówno kwestie związane z rejestracją pojazdu z zagranicy, jak i z rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy. Dodatkowo, artykuł zawiera informacje dotyczące rejestracji samochodu online w Warszawie oraz wskazówki odnośnie ubezpieczenia pojazdu, co jest kluczowym elementem całego procesu.

 

Krok 1: Przygotowanie Dokumentów

 

Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu

 

 • Dowód własności pojazdu: Niezbędny do potwierdzenia prawa własności.
 • Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne: Wymagane do identyfikacji pojazdu.
 • Dowód osobisty lub paszport: Potwierdzenie tożsamości właściciela.
 • Dokumenty związane z zameldowaniem: Dla cudzoziemców dokumenty potwierdzające zameldowanie na terenie RP lub inne dokumenty uprawniające do pobytu.
 • Dokumenty firmy: Jeżeli pojazd rejestrowany jest na firmę, potrzebny jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub inny dokument potwierdzający rejestrację działalności.
 • Ubezpieczenie pojazdu: Aktualna polisa ubezpieczeniowa.

 

Czasowe tablice rejestracyjne oraz ich znaczenie

 

Czasowe tablice rejestracyjne, rozpoznawalne po czerwonych znakach na białym tle, są wydawane na 30 dni i umożliwiają legalne poruszanie się po drogach w okresie oczekiwania na stałe tablice. Są one niezbędne w sytuacjach takich jak przejazd na przegląd techniczny, wywiezienie pojazdu za granicę, czy też oczekiwanie na wyrobienie tablic indywidualnych.

 

Przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dotyczy głównie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeśli została wydana), a także umowy kupna-sprzedaży lub faktury zakupu. W przypadku dokumentów z krajów UE, Konfederacji Szwajcarskiej czy państw EFTA, tłumaczenie może nie być wymagane, chyba że urzędnicy mają wątpliwości co do autentyczności dokumentów.

 

Krok 2: Proces Rejestrowania Samochodu dla Cudzoziemców

 

Wybór odpowiedniego urzędu w zależności od miejsca zamieszkania

 

Osoby, które nie są obywatelami Polski, a chcą zarejestrować samochód w Warszawie, powinny udać się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, które znajduje się na ulicy Kruczkowskiego 2. To właśnie tam, w specjalnie wyznaczonych stanowiskach numer 20, 21 i 22, obsługiwani są cudzoziemcy. Urząd działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, a w poniedziałki do 18.00.

 

Znaczenie posiadania ważnego meldunku lub innego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania w Polsce

 

Dla cudzoziemców kluczowe jest posiadanie dokumentów potwierdzających zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie posiadają oni formalnego meldunku, mogą przedstawić inne dokumenty, takie jak umowa najmu mieszkania czy umowa o pracę, które potwierdzają ich adres zamieszkania w Polsce. Te dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracyjnego oraz do korespondencji z różnymi urzędami i instytucjami.

 

Opłaty rejestracyjne i sposoby ich uiszczenia

 

Rejestracja pojazdu wiąże się z różnymi opłatami, które należy uiścić w odpowiednim urzędzie. Koszty te obejmują:

 

 • 54 zł za dowód rejestracyjny,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe, wydawane na 30 dni,
 • 12,50 zł za komplet nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne,
 • 80 zł za tablice rejestracyjne. Dodatkowo, w przypadku potrzeby poświadczenia kopii dokumentu, opłata skarbowa wynosi 5 zł za każdą zaczętą stronę dokumentu. Pełnomocnictwo, jeśli jest udzielane rodzinie, jest bezpłatne, w innych przypadkach opłata wynosi 17 zł.

 

Krok 3: Ubezpieczenie Samochodu

 

Konieczność czasowego ubezpieczenia OC

 

Dla cudzoziemców, którzy wjeżdżają do Polski samochodem zarejestrowanym za granicą i nie posiadają Zielonej Karty, konieczne jest wykupienie czasowego ubezpieczenia OC granicznego. Polisa ta jest ważna przez 30 dni i zapewnia ochronę na równi z polisą roczną zakupioną w Polsce, obejmując do 1,05 mln euro za szkody materialne oraz do 5,21 mln euro za szkody osobowe. Ubezpieczenie OC graniczne można nabyć bezpośrednio na granicy, a jego ważność rozpoczyna się od momentu zakupu.

 

Zakup polskiej polisy ubezpieczeniowej przed ostateczną rejestracją

 

Cudzoziemcy planujący stały pobyt w Polsce muszą zarejestrować swój pojazd w polskim urzędzie i jednocześnie zakupić polisę OC od polskiego ubezpieczyciela. W dniu rejestracji pojazdu, oprócz innych dokumentów, wymagane jest przedstawienie potwierdzenia zakupu polisy OC. Ważne jest, aby ubezpieczenie było zawarte przed zakończeniem procesu rejestracji, co jest kluczowe dla legalności poruszania się po polskich drogach.

 

Krok 4: Odbiór Dowodu Rejestracyjnego

 

Właściciel pojazdu lub osoba upoważniona, po zakończeniu procesu rejestracji, powinna zgłosić się do odpowiedniego urzędu w celu odbioru zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz decyzji o czasowej rejestracji. Proces ten wymaga przedstawienia ważnej polisy OC oraz dokonania stosownych opłat.

 

Odbiór zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i decyzji o czasowej rejestracji

 

 • Udaj się do urzędu dzielnicy, w której pojazd jest zarejestrowany, i złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą.
 • Odbierz wtórnik zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej/zalegalizowanych tablic rejestracyjnych w wyznaczonym terminie. Przy odbiorze przedstaw ważną polisę OC.

 

Uzyskanie informacji o gotowości dowodu rejestracyjnego

 

PWPW oferuje możliwość sprawdzenia statusu wykonania dokumentu osobom, które złożyły wniosek o wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz karty do tachografu cyfrowego. Informacje te są dostępne online, co znacznie ułatwia proces.

 

Opłaty za tymczasowe tablice rejestracyjne:

 

 • Na samochód: 80,00 zł (2 szt. tablic),
 • Na przyczepę: 40,00 zł (1 szt. tablicy),
 • Na motocykl: 40,00 zł (1 szt. tablicy),
 • Na motorower: 30,00 zł (1 szt. tablicy).

 

Dodatkowe opłaty:

 

 • Pozwolenie czasowe: 0,50 zł,
 • Zalegalizowane tablice (tablicy) rejestracyjne: 0,50 zł.

 

Właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, są obowiązani odebrać decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. W przypadku czasowej rejestracji, starosta właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, wydaje decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne. Po upływie terminu czasowej rejestracji, tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, gdy dokonano wywozu pojazdu za granicę.

 

Podsumowanie

 

Przechodząc przez skomplikowany proces rejestracji pojazdu w Warszawie jako cudzoziemiec, ważne jest pamiętanie o zasadach, wymogach oraz krokach, które zostały przedstawione w tym artykule. Podkreśliliśmy znaczenie posiadania odpowiednich dokumentów, zrozumienia opłat rejestracyjnych i znaczenia ubezpieczenia pojazdu. To wszystko stanowi niezbędne komponenty, aby przejście przez proces rejestracji przebiegało płynnie i efektywnie. Każdy, kto pragnie prowadzić pojazd na terenie stolicy, musi dostosować się do tych wytycznych, aby zapewnić sobie legalność i bezproblemowe poruszanie się po drogach.

 

 

Pamiętaj, że pomocne w tej procedurze mogą okazać się także usługi firm specjalizujących się w rejestracji pojazdów dla cudzoziemców. Korzystając z usług takich jak te oferowane przez Akcyzawarszawa.pl, można znacznie uprościć i przyspieszyć cały proces, delegując większość formalności. Ostatecznie, naszym celem jest zrozumienie i skuteczne zastosowanie informacji, które przyczynią się do bezproblemowej rejestracji pojazdu, umożliwiając pełną mobilność i dostępność wygodnego środka transportu w dynamicznym środowisku miasta jakim jest Warszawa.

 

FAQs

 

 • Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji samochodu przez obcokrajowca w Warszawie? Aby zarejestrować samochód w Warszawie jako cudzoziemiec, potrzebujesz następujących dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem technicznym, kartę pojazdu (jeśli została wydana), tablice rejestracyjne oraz dokumenty tożsamości, takie jak paszport i dokument pobytowy (wiza lub karta pobytu).

 

 • Czy cudzoziemiec może zarejestrować pojazd w Polsce? Tak, cudzoziemcy mogą rejestrować pojazdy w Polsce, nawet jeśli nie mają stałego meldunku. Jeśli jednak przebywasz w kraju Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dłużej niż pół roku, masz status stałego mieszkańca i wtedy rejestracja pojazdu jest nie tylko możliwa, ale również obowiązkowa.

 

 • Czy cudzoziemiec jest zobowiązany do przerejestrowania samochodu zakupionego w Polsce? Tak, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania rejestracji samochodu, który został zakupiony w Polsce.

 

 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy? Aby zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy, potrzebujesz dowodu identyfikacyjnego pojazdu, umowy kupna-sprzedaży, potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej oraz wniosku do naczelnika urzędu celnego o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze