×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

12 czerwca 2023

Kiedy samochód staje się zabytkiem? Wszystko co musisz wiedzieć o antykach motoryzacji

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Kiedy mówimy o antykach motoryzacji, często myślimy o pojazdach, które mają swoje miejsce w muzeach lub na specjalistycznych zlotach. W rzeczywistości jednak samochód może być uznany za zabytek, nawet jeśli nie jest tak stary, jak byśmy się tego spodziewali. W tym artykule dowiesz się, kiedy samochód staje się zabytkiem, jakie warunki musi spełniać, a także jakie korzyści przynosi posiadanie takiego pojazdu. Dodatkowo, zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy akcyzawarszawa.pl w zakresie akcyzy samochodowej na terenie całej Polski oraz rejestracji samochodów w Warszawie i okolicach.

 

Czym jest zabytkowy samochód?

 

Zabytkowy samochód to pojazd, który został oficjalnie uznany za wartościowy ze względu na swój wiek, unikatowy charakter, znaczenie historyczne lub sportowe. Kluczowym czynnikiem decydującym o tym, kiedy samochód staje się zabytkiem, jest przede wszystkim jego wiek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce, aby samochód mógł zostać uznany za zabytek, musi mieć co najmniej 40 lat. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które pozwalają na uznanie młodszych pojazdów za zabytki, o czym więcej będzie mowa poniżej.

 

Kiedy samochód staje się zabytkiem?

 

Aby samochód mógł zostać uznany za zabytek, musi spełniać następujące warunki:

 • Wiek: Jak wspomniano wcześniej, pojazd musi mieć co najmniej 40 lat. Wcześniej obowiązywała granica 25 lat, jednak przepisy zostały zmienione w grudniu 2018 roku.

 • Zakończenie produkcji: Pojazd nie może być już produkowany od co najmniej 15 lat.

 • Oryginalność: Samochód musi posiadać minimum 75% oryginalnych części. Jeżeli nie spełnia tego wymogu, może zostać uznany za replikę, a nie za zabytek.

Warto zwrócić uwagę, że istnieją również pojedyncze przypadki, w których samochód może zostać uznany za zabytek, mimo że nie spełnia pierwszego warunku (czyli ma poniżej 40 lat). W takich sytuacjach pojazd musi spełniać dodatkowe wymogi, takie jak:

 • bycie przedstawicielem rzadko spotykanego modelu,
 • dokumentowanie istotnego etapu rozwoju w historii motoryzacji,
 • charakteryzowanie się oryginalnym wykonaniem oraz unikalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
 • związanie z przełomowymi wydarzeniami historycznymi lub sportowymi,
 • odtworzenie analogicznie do technologii produkcji danego modelu,
 • użytkowanie przez osobę uważaną za ważną w kontekście historycznym lub kulturowym.

Ostateczną decyzję w sprawie uznania pojazdu za zabytek podejmuje konserwator zabytków, który sprawdza, czy samochód spełnia wymagane kryteria.

 

Jak uzyskać status zabytkowego samochodu?

 

Jeśli uważasz, że Twój samochód może zostać uznany za zabytek, warto podjąć odpowiednie kroki, aby uzyskać oficjalne potwierdzenie tego faktu oraz żółte tablice rejestracyjne. Proces ten obejmuje kilka etapów:

 • Ocena przez rzeczoznawcę: Na samym początku konieczne jest skontaktowanie się z rzeczoznawcą samochodowym, który dokona oględzin pojazdu i wyda opinię techniczną na jego temat. Opinia ta będzie niezbędna w dalszych etapach procesu.

 • Biała karta pojazdu zabytkowego: Na podstawie wydanej opinii, rzeczoznawca wystawi tzw. białą kartę pojazdu zabytkowego. Jest to dokument zawierający szczegółowe informacje na temat pojazdu, jego stanu technicznego oraz wartości historycznej. Białą kartę należy wykonać w trzech egzemplarzach: jeden trafi do wojewódzkiej ewidencji zabytków, drugi do krajowej ewidencji zabytków, a trzeci pozostanie u właściciela pojazdu.

 • Zgoda konserwatora zabytków: Kolejnym etapem jest uzyskanie zgody konserwatora zabytków, który na podstawie opinii rzeczoznawcy oraz białej karty pojazdu zabytkowego podejmie decyzję o wpisaniu samochodu do rejestru zabytków. Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, konserwator wyda stosowne zaświadczenie.

 • Badanie techniczne: Następnie należy udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego pojazdu zabytkowego. Badanie to różni się nieco od standardowego badania technicznego i ma na celu ustalenie zgodności z warunkami technicznymi dla pojazdów zabytkowych. Jeśli samochód przejdzie badanie pomyślnie, otrzymasz kolejne zaświadczenie.

 • Rejestracja samochodu zabytkowego: Ostatecznym etapem jest rejestracja pojazdu jako zabytkowego w wydziale komunikacji. Proces ten obejmuje zgłoszenie wniosku o rejestrację, przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów (dowód rejestracyjny, umowę sprzedaży, umowę darowizny, fakturę VAT itp.), a także opłacenie stosownych opłat.

Po zakończeniu całego procesu, Twój samochód zostanie oficjalnie uznany za zabytek i otrzyma żółte tablice rejestracyjne, które świadczą o jego wyjątkowym charakterze.

 

Korzyści z posiadania samochodu zabytkowego

 

Posiadanie samochodu zabytkowego wiąże się z wieloma korzyściami, zarówno materialnymi, jak i emocjonalnymi. Przede wszystkim zabytkowe pojazdy zyskują na wartości, zwłaszcza jeśli są utrzymane w doskonałym stanie. Posiadanie takiego auta może być również źródłem dumy i prestiżu dla właściciela. W praktyce oznacza to również pewne ulgi i przywileje, takie jak możliwość korzystania z żółtych tablic rejestracyjnych, brak obowiązku przeprowadzania okresowych badań technicznych oraz elastyczność w zakresie ubezpieczenia OC.

 

Wnioski

 

Jeśli zastanawiasz się, kiedy samochód staje się zabytkiem, warto wiedzieć, że kluczowe znaczenie ma przede wszystkim wiek pojazdu, zakończenie produkcji danego modelu oraz procent oryginalnych części. Niektóre młodsze samochody także mogą być uznane za zabytki, jeśli spełniają określone dodatkowe warunki. Posiadanie samochodu zabytkowego wiąże się z prestiżem, wzrostem wartości pojazdu oraz pewnymi ulgami i przywilejami. Jeśli chcesz dostosować się do obowiązujących przepisów i cieszyć się wyjątkowym charakterem swojego zabytkowego auta, warto podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania oficjalnego statusu zabytku oraz żółtych tablic rejestracyjnych.

Pamiętaj, że nasza firma akcyzawarszawa.pl może Ci pomóc w sprawach związanych z akcyzą samochodową na terenie całej Polski oraz rejestracją samochodów w Warszawie i okolicach. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze