×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

20 lipca 2023

Koszt rejestracji samochodu - Kompleksowy przewodnik

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Rejestracja pojazdu to obowiązek, który należy spełnić do 30 dni od zakupu auta. Wielu z nas zastanawia się, ile kosztuje rejestracja samochodu? Czy jest to proces skomplikowany? Jakie dokumenty są potrzebne? W tym przewodniku odpowiemy na te i wiele innych pytań dotyczących rejestracji samochodu.

 

Zakres informacji

 

W tym artykule omówimy:

 • Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów w 2022 roku
 • Gdzie zarejestrować samochód?
 • Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji nowego samochodu zakupionego w Polsce?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji nowego samochodu sprowadzonego z zagranicy?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy?
 • Opłaty przy rejestracji pojazdu
 • Ile czasu trwa rejestracja nowego samochodu?

Każdy z tych punktów zostanie dokładnie omówiony w dalszej części artykułu.

 

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów w 2022 roku

 

Począwszy od 4 września 2022 r., proces rejestracji samochodu osobowego stał się mniej kosztowny dzięki zmianom w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zmiany te obejmują zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. Dzięki temu, jeśli sprowadziłeś samochód osobowy z zagranicy, możesz zaoszczędzić łącznie 94,50 zł.

 

Zmiany przepisów dotyczą:

 • Dołączania do wniosku o rejestrację karty pojazdu,
 • Umieszczania nalepki kontrolnej na przedniej szybie nowo zakupionego pojazdu,
 • Wnioskowania o wydanie wtórnika karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej dla już posiadanego samochodu.

W wyniku tych zmian, koszty rejestracji samochodu są niższe:

 • o 94,50 zł w przypadku samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy (karta pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna - 18,5 zł, opłata ewidencyjna - 1 zł),
 • o 19 zł w przypadku rejestracji samochodu zarejestrowanego w Polsce, bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych (nalepka kontrolna - 18,50 zł, opłata ewidencyjna - 0,50 zł).

 

Gdzie zarejestrować samochód?

 

Wniosek o rejestrację samochodu powinieneś złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Może to być:

 • Urząd starostwa powiatowego,
 • Urząd miasta - jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • Urząd dzielnicy - jeśli mieszkasz w Warszawie.

Jeżeli jesteś właścicielem firmy, samochód firmowy powinien być zarejestrowany w starostwie właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Natomiast, jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych, rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki.

 

Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

 

Przepisy są jasne - samochód powinien być zarejestrowany w miejscu zamieszkania. Jest to lokalizacja, w której przebywasz przez większość roku, co często różni się od miejsca zameldowania.

Jeśli na przykład pracujesz i mieszkaś na wynajem w Krakowie, ale jesteś zameldowany w rodzinnym domu w Jarocinie, możesz zarejestrować samochód w Krakowie. W tym celu, musisz udowodnić, że na stałe mieszkasz w Krakowie, przedstawiając na przykład umowę najmu mieszkania oraz umowę o pracę zawierające krakowski adres.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

 

Do rejestracji samochodu będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu - wzór dokumentu można pobrać ze strony właściwego urzędu,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dokument także można pobrać ze strony internetowej urzędu,
 • Dowód własności pojazdu - może to być na przykład faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, darowizny czy dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności czy też umowa przewłaszczenia,
 • Zaświadczenie o ważności badania technicznego - jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma zapisu o aktualnym przeglądzie lub sprowadziłeś samochód z zagranicy i jesteś zobowiązany do przeprowadzenia tzw. przeglądu zerowego,
 • Pełnomocnictwo - jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa pełnomocnik (opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnictwa wynosi 17 zł, jeżeli nie jest nim członek najbliższej rodziny),
 • Dokument tożsamości (do okazania) - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeżeli właściciel jest osobą prawną).

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce?

 

Jeżeli kupiłeś używany samochód zarejestrowany w Polsce, musisz oprócz wniosku o rejestrację i dowodu własności przedstawić:

 • Dowód rejestracyjny (jeżeli ten dokument został zagubiony lub zniszczony, możesz przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie),
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności - tylko jeżeli dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym,
 • Tablice rejestracyjne.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji nowego samochodu zakupionego w Polsce?

 

Aby zarejestrować nowy samochód, potrzebujesz dodatkowo świadectwa zgodności WE - to dokument wystawiony przez producenta pojazdu, który powinieneś otrzymać od sprzedawcy auta. Świadectwo zgodności WE może być prezentowane wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, decyzją o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub świadectwem dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji nowego samochodu sprowadzonego z zagranicy?

 

W przypadku nowego samochodu sprowadzonego z zagranicy, do standardowego zestawu dokumentów dołącz dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli samochód został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej oraz dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy?

 

W przypadku używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy, musisz przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu oraz dotychczasowe tablice rejestracyjne. Jeśli samochód został sprowadzony z państwa niebędącego członkiem UE, zamiast dowodu rejestracyjnego możesz przedstawić inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą.

 

Opłaty przy rejestracji pojazdu

 

Koszt rejestracji samochodu zależy od kilku składowych opłat, które są w większości stosunkowo niskie. Największym kosztem okazują się tablice rejestracyjne, jednak nie kosztują więcej niż 100 zł.

 

Ile czasu trwa rejestracja nowego samochodu?

 

Czas trwania rejestracji nowego samochodu nie różni się od rejestracji w innych przypadkach. Teoretycznie cały proces trwa około dwóch tygodni.

 

Podsumowanie

 

Rejestracja samochodu jest obowiązkowym procesem, który wiąże się z pewnymi kosztami. W tym artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty tego procesu, w tym jakie dokumenty są potrzebne, gdzie powinno się zarejestrować samochód, jakie są koszty i ile czasu trwa rejestracja. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci w łatwym i bezproblemowym zarejestrowaniu Twojego pojazdu.

Pamiętaj, że pomocne może być skorzystanie z usług firmy akcyzawarszawa.pl, która zajmuje się załatwianiem wszelkich formalności związanych z akcyzą i ubezpieczeniem samochodu. To może znacznie ułatwić cały proces i zaoszczędzić Ci wiele czasu i stresu.

 

Słowa kluczowe: car registration cost, rejestracja samochodu, koszt rejestracji samochodu, dokumenty do rejestracji samochodu, czas trwania rejestracji samochodu, opłaty przy rejestracji pojazdu.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego
04 lutego 2024
Importowanie auta z USA do Polski to proces wieloetapowy, obejmujący wybór pojazdu, zakup, transport do portu, wysyłkę, odprawę celną, dostawę, rejestrację oraz dostosowanie samochodu do polskich przepisów. W 2023 roku,