Akcyza za samochód
Ilość:

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Jak zarejestrować samochód sprowadzony z Niemiec Warszawa

 • Sprawdzenie zgodności samochodu z polskimi przepisami. Przed rejestracją należy upewnić się, że samochód spełnia wymogi techniczne określone w polskich przepisach. Można to zrobić poprzez przeprowadzenie badania technicznego.

 • Złożenie wniosku o rejestrację samochodu. Wniosek o rejestrację samochodu należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania (np. dowód osobisty lub paszport), oraz dokumenty dotyczące samochodu (m.in. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny z Niemiec).

 • Opłacenie opłaty rejestracyjnej. W celu rejestracji samochodu należy opłacić opłatę rejestracyjną, która jest uzależniona od rodzaju i pojemności silnika samochodu. Opłata ta jest pobierana przez wydział komunikacji.

 • Otrzymanie dowodu rejestracyjnego. Po złożeniu wniosku o rejestrację i opłaceniu opłaty rejestracyjnej, wydział komunikacji wystawi dowód rejestracyjny oraz tabliczki rejestracyjne. Dowód rejestracyjny jest ważny przez 5 lat, po upływie tego okresu należy go odnowić

 

Pamiętaj, że rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec wymaga spełnienia szeregu wymogów i złożenia odpowiednich dokumentów. Warto jednak pamiętać, że rejestracja samochodu z zagranicy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, takimi jak np. konieczność opłacenia akcyzy oraz podatku VAT. W przypadku samochodów sprowadzonych z Niemiec, obowiązek ten dotyczy pojazdów, które nie były eksploatowane w Polsce przez co najmniej 6 miesięcy

Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec jest więc procesem skomplikowanym, dlatego warto dokładnie przygotować się do tego etapu i zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Warto również zasięgnąć porady specjalisty, np. rzecznika patentowego lub prawnika, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z rejestracją samochodu.

 

W procesie rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec ważne jest również uzyskanie polskiego ubezpieczenia OC. W Polsce obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich pojazdów zarejestrowanych w kraju. Można je zawrzeć w dowolnej towarzystwie ubezpieczeniowym, które oferuje takie ubezpieczeństwa

W przypadku samochodów sprowadzonych z Niemiec, konieczne może być również uzyskanie polskiej homologacji. Homologacja polega na potwierdzeniu zgodności pojazdu z polskimi przepisami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa, emisji spalin i ochrony środowiska. Homologacja jest wymagana dla niektórych typów samochodów, takich jak np. motocykle, samochody ciężarowe czy autobusy.

Kolejnym krokiem w procesie rejestracji samochodu sprowadzonego z Niemiec jest zarejestrowanie pojazdu w polskim systemie rejestracji pojazdów (Centralnym Rejestrze Pojazdów). Do tego celu należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

Podsumowując, rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec wymaga spełnienia szeregu wymogów i złożenia odpowiednich dokumentów. Ważne jest, aby dokładnie przygotować się do tego etapu i zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak np. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny z Niemiec. Konieczne może być również uzyskanie polskiego ubezpieczenia OC oraz homologacji pojazdu. Po spełnieniu wszystkich wymogów i złożeniu odpowiednich dokumentów, wydział komunikacji po złożeniu wniosku o rejestrację samochodu sprowadzonego z Niemiec i opłaceniu odpowiednich opłat, wystawi dowód rejestracyjny oraz tabliczki rejestracyjne. Dowód rejestracyjny jest ważny przez 5 lat, po upływie tego okresu należy go odnowić.

Rejestracja samochodu warszawa 40 km+

Dowiesz się również jak zarejestrować samochód lub motocykl oraz jakie dokumenty potrzebujesz do rejestracji pojazdu.

Nie masz czasu stać w kolejkach? zadzwoń pod 509-274-704 przyjedziemy po dokumenty pod dom lub biuro.

Rejestracja samochodu + akcyza bez wychodzenia z domu Warszawa  +30km

Wystarczy że zadzwonisz pod numer 509-274-704. Nasz pracownik uzgodni wszystko z wami.

Co powinniście widzieć przed pójściem do Wydziału Komunikacji

Aby zarejestrować samochód w Polsce, obywatel Ukrainy musi:

 • Złożyć wniosek o rejestrację samochodu w odpowiednim urzędzie w Polsce. Wniosek taki można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 • Dostarczyć dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania. Może to być paszport lub dowód osobisty oraz potwierdzenie zameldowania lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania.

 • Dostarczyć dokumenty potwierdzające prawo własności samochodu. Może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT.

 • Zapłacić opłaty związane z rejestracją samochodu, w tym opłatę skarbową oraz opłatę za wydanie nowych dokumentów rejestracyjnych.

 • Ubezpieczyć samochód. W Polsce obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia OC.

 • Otrzymać dokumenty rejestracyjne i tablicę rejestracyjną. Po zarejestrowaniu samochodu otrzymasz dowód rejestracyjny oraz tablicę rejestracyjną, które musisz zamontować na samochodzie.

Ważne: Aby zarejestrować samochód w Polsce, musisz mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub być zameldowanym w Polsce przez co najmniej 183 dni w roku. Jeśli nie spełniasz tych warunków, możesz zarejestrować samochód tylko na terenie swojego kraju.

Jak obywatel Ukrainy ma zarejestrować samochód w Warszawie ( w Polsce )

Przed zarejestrowaniem samochodu powinieneś mieć następujące informacje:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania: Może to być dowód osobisty lub paszport oraz rachunek za media lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania.

 • Dokumenty potwierdzające zakup samochodu: Może to być umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT.

 • Dokumenty samochodu: Może to być dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, a także certyfikat kompilacji (jeśli samochód jest nowy) lub świadectwo homologacji (jeśli samochód jest sprowadzony z zagranicy).

 • Ubezpieczenie OC: Przed zarejestrowaniem samochodu musisz mieć ważne ubezpieczenie OC.

 • Opłata rejestracyjna: Musisz zapłacić opłatę rejestracyjną za zarejestrowanie samochodu.

 • Dowód rejestracyjny: Musisz mieć ważny dowód rejestracyjny, który potwierdzi, że samochód jest zarejestrowany.

Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne dokumenty i informacje przed udaniem się do urzędu lub stacji kontroli pojazdów, aby zarejestrować samochód. W razie potrzeby skontaktuj się z właściwym urzędem lub stacją kontroli pojazdów, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co jest potrzebne do zarejestrowania samochodu.

Imię
Numer telefonu
Adres Email
Czego tyczy sprawa
Akcyza
Rejestracja
ubezpieczenie
tłumaczenia
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wystarczy że złożysz szybki formularz  a zarejestrujemy twój samochód lub złożymy akcyzę.

Zaoszczędź swój czas i zostaw go bliskim. Możesz też zadzwonić pod 509-274-704.

 

Nie masz czasu na formalności?