×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

08 czerwca 2023

Oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu kluczowe informacje

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Rejestracja pojazdu jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Aby przeprowadzić ten proces, niezbędne jest złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić i złożyć takie oświadczenie, jak również pobierz gotowy wzór w formacie DOC i PDF.

 

PRIMARY KEYWORD: oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu

 

1. Czym jest oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu?

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania jest dokumentem, który potwierdza adres zamieszkania osoby fizycznej. Jest ono wymagane podczas wielu formalności, takich jak rejestracja pojazdu czy załatwianie spraw w organach administracji.

Art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że:

"Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne."

Warto wspomnieć, że miejsce zamieszkania nie zawsze musi pokrywać się z miejscem zameldowania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, a więc wiąże z nią swoje plany życiowe, osobiste i majątkowe.

 

2. Kiedy potrzebne jest oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu?

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania jest wymagane podczas procesu rejestracji pojazdu. Właściciel pojazdu musi przedstawić ten dokument, aby wykazać, że jego adres zamieszkania jest zgodny z przepisami prawa.

W praktyce oświadczenie o miejscu zamieszkania może być również potrzebne w innych sytuacjach, takich jak:

 • załatwianie spraw w urzędach
 • zapisywanie się do szkoły
 • zawieranie umów z podmiotami prywatnymi

 

3. Jak wygląda prawidłowe oświadczenie o miejscu zamieszkania?

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania powinno zawierać następujące informacje:

 • Miejscowość i data
 • Imię i nazwisko osoby składającej pismo
 • Adres osoby składającej pismo
 • Deklaracja o tym, że podany adres jest miejscem zamieszkania
 • Deklaracja o świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych zeznań
 • Podpis osoby składającej pismo

Dokument nie musi być długi – wystarczy, że zawiera konkretne informacje.

 

4. Jak złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu?

 

Aby złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu, należy:

 • Pobrać wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania w formacie DOC lub PDF (linki do pobrania znajdziesz poniżej)
 • Wypełnić oświadczenie, wpisując swoje dane oraz adres zamieszkania
 • Złożyć oświadczenie w organie rejestrującym pojazdy – starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

W przypadku gdy urzędnik poinformuje, że nie można zarejestrować pojazdu ze względu na inne miejsce zameldowania, należy poinformować urzędnika, że rejestracja pojazdu odbywa się zgodnie z miejscem zamieszkania lub czasowym miejscem zamieszkania, a nie z miejscem zameldowania.

 

5. Gotowy wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu (PDF)

 

Poniżej przedstawiamy gotowe wzory oświadczeń o miejscu zamieszkania w dwóch popularnych formatach:

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wzór (PDF)

 

6. Inne dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu

 

Oprócz oświadczenia o miejscu zamieszkania, do rejestracji pojazdu potrzebne są również inne dokumenty, takie jak:

 • dowód zakupu pojazdu
 • karta pojazdu (jeżeli jest wymagana)
 • dowód osobisty
 • aktualne ubezpieczenie OC

 

7. Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji w oświadczeniu

 

Składanie fałszywych informacji w oświadczeniu o miejscu zamieszkania może skutkować odpowiedzialnością karną. Należy pamiętać, że podawanie nieprawdziwych danych jest traktowane jako fałszywe zeznanie.

 

8. Różnica między miejscem zamieszkania a miejscem zameldowania

 

Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zameldowania to adres, który figuruje w dokumentach tożsamości, takich jak dowód osobisty.

Miejsce zameldowania może być różne od miejsca zamieszkania, jednak dla celów rejestracji pojazdu ważne jest miejsce zamieszkania.

 

9. Jak zmienić miejsce zamieszkania w oświadczeniu?

 

Jeżeli chcesz zmienić miejsce zamieszkania w oświadczeniu, wystarczy wypełnić nowy formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania i złożyć go w odpowiednim organie.

 

10. Czy można zarejestrować pojazd na inny adres niż miejsce zamieszkania?

 

Zgodnie z przepisami, rejestrację pojazdu można przeprowadzić tylko w oparciu o miejsce zamieszkania lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu. Nie jest więc możliwe zarejestrowanie pojazdu na inny adres niż miejsce zamieszkania.

Podsumowując, oświadczenie o miejscu zamieszkania do rejestracji pojazdu jest niezbędnym dokumentem w procesie rejestracji samochodu. Warto pamiętać o prawidłowym wypełnieniu i złożeniu oświadczenia oraz o konieczności dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze