×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

11 maja 2024

Proces Rejestracji Karty Pobytu: Poradnik dla Cudzoziemców

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, stały, długoterminowy rezydenta UE czy też zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych. Potwierdza ona tożsamość posiadacza podczas pobytu w Polsce i uprawnia, w połączeniu z ważnym dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy.

 

Proces rejestracji karty pobytu, obejmujący przygotowanie niezbędnych dokumentów i online rejestrację karta pobytu, jest kluczowym etapem legalizacji pobytu w Polsce. W artykule zostaną omówione kolejne kroki, jakie należy podjąć w dniu wizyty, oraz potencjalne problemy i metody radzenia sobie z nimi, co jest istotne dla zapewnienia płynności całego procesu.

 

Jak przygotować się do rejestracji karty pobytu

 

Przygotowanie do procesu rejestracji karty pobytu wymaga starannego zebrania wymaganych dokumentów oraz zaplanowania wizyty w odpowiednim urzędzie. Poniżej przedstawiono kroki, które należy podjąć, aby z sukcesem zrealizować ten proces:

 

Utworzenie konta na portalu MOS:

 

 • Zarejestruj się na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl, aby móc elektronicznie wypełnić wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

 

Wypełnienie wniosku:

 

 • Elektronicznie wypełnij wniosek, wydrukuj go z kodem QR, podpisz ręcznie i dołącz wymagane dokumenty.

 

Zbieranie niezbędnych dokumentów:

 

 • Dwa aktualne kolorowe zdjęcia.
 • Kopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do weryfikacji).
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu.
 • Odciski palców.
 • Tłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Planowanie wizyty w urzędzie:

 

 • Umów wizytę przez Polski Portal Obsługi Cudzoziemców na adres Marszałkowska 3/5 w Warszawie lub w punktach obsługi klienta w innych lokalizacjach.

 

Opłaty:

 

 • Opłata podstawowa za kartę pobytu wynosi 100 PLN, z ulgą 50 PLN dla studentów, uczniów, dzieci poniżej 16 roku życia i osób w trudnej sytuacji materialnej.

 

Odbiór karty pobytu:

 

 • Karta pobytu jest wydawana w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów. Odbiór osobisty karty odbywa się w Urzędzie dla Cudzoziemców w Poznaniu lub delegowanych biurach.

 

Przygotowanie wszystkich wymienionych elementów pomoże w sprawnym przejściu przez proces rejestracji karty pobytu, minimalizując potencjalne problemy.

 

Proces rejestracji online

 

Rozpoczęcie procesu rejestracji online

 

Proces rejestracji online karty pobytu rozpoczyna się od odwiedzenia głównej strony gov.pl, a następnie przejścia do sekcji 'Kontakt' i 'Stopka gov.pl'. Strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji świadczenia usług. Użytkownicy mogą w każdej chwili modyfikować ustawienia cookies.

 

 

Logowanie do profilu zaufanego

 

Aby korzystać z usług portalu, użytkownicy muszą zalogować się na swoje zaufane profile. Portal oferuje różnorodne usługi dla obywateli, w tym dla przedsiębiorców, funkcjonariuszy, rolników oraz obywateli Ukrainy.

 

Rejestracja w systemie MOS

 

Rejestrację online na kartę pobytu czasowego lub stałego można zainicjować, tworząc konto w systemie "Moduł Obsługi Spraw - mos.cudzoziemcy.gov.pl" (MOS). Wypełnione elektronicznie aplikacje w MOS są bezpośrednio przekazywane do przetwarzania, a wnioskodawca otrzyma pisemne powiadomienie o terminie wizyty na odciski palców.

 

Dostępne usługi online

 

Wśród dostępnych usług online można zarejestrować się na:

 

 • Składanie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy z różnych przyczyn, zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • Składanie wniosków dla obywateli UE i EOG oraz członków ich rodzin w celu legalizacji pobytu i wymiany dokumentów.
 • Odbiór kart pobytu, dokumentów UE oraz zaproszeń.
 • Składanie wniosków o obywatelstwo polskie oraz Kartę Polaka.

 

Procedury i terminy

 

Wnioski papierowe wysłane pocztą lub złożone osobiście w Punkcie Obsługi Klienta będą przetwarzane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty otrzymania przez urząd. Niekompletne aplikacje muszą być poprawione w terminie ustalonym przez urząd. Wymagania formalne, takie jak odciski palców, muszą być zrealizowane w wyznaczonym przez urząd terminie.

 

Co robić w dniu wizyty

 

W dniu wizyty w urzędzie, ważne jest, aby być dobrze przygotowanym, co znacząco przyspieszy proces rejestracji karty pobytu. Oto kluczowe kroki, które należy podjąć:

 

 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów: Upewnij się, że wszystkie dokumenty są kompletne i gotowe do przedstawienia.

 

 • Sprawdzenie czasu oczekiwania na wizytę: Z uwagi na duże zainteresowanie, czas oczekiwania na wizytę może wynosić do trzech miesięcy.

 

 • Zabranie wezwania otrzymanego z urzędu: Wezwanie jest niezbędne do potwierdzenia umówionego terminu i celu wizyty.

 

 • Obecność wnioskodawcy i jego przedstawiciela: Jeśli w procesie uczestniczy reprezentant, obie osoby muszą być obecne podczas wizyty.

 

 • Procedura odbioru odcisków palców: W trakcie wizyty zostaną pobrane odciski palców, a także można będzie uzupełnić brakujące dokumenty.
 • Unikanie wizyt w celu zapytania o status wniosku: Wszelkie informacje o statusie aplikacji przekazywane są za pośrednictwem SMS lub dostępne na stronie internetowej urzędu.
 • Regularne sprawdzanie statusu wniosku na stronie urzędu: To kluczowe dla bieżącego monitorowania postępów swojej sprawy.
 • Rozpoczęcie biegu terminów administracyjnych: Terminy te zaczynają obowiązywać od momentu odbycia wizyty i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Dokładne przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże w sprawnym przejściu przez proces rejestracji karty pobytu.

 

Potencjalne problemy i jak sobie z nimi radzić

 

W procesie rejestracji karty pobytu mogą wystąpić różne problemy techniczne i administracyjne. Poniżej przedstawiono potencjalne trudności oraz sugerowane rozwiązania, które mogą pomóc w ich przezwyciężeniu:

 

Problemy z połączeniem internetowym

 

 • Sprawdzenie połączenia internetowego: Upewnij się, że Twoje urządzenie ma stabilne połączenie z internetem.
 • Wypróbowanie innej przeglądarki: Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innej przeglądarki internetowej.
 • Ponowna próba w późniejszym czasie: Czasami serwery mogą być przeciążone. Spróbuj ponownie zalogować się na stronę w innym czasie.

 

Problemy z rejestracją w systemie MOS

 

 • Używanie formularza kontaktowego 'WSC KONTAKT': W przypadku problemów z rejestracją lub innych pytań, skorzystaj z nowo dostępnego formularza kontaktowego na stronie.
 • Zgłaszanie błędów: Jeśli napotkasz błędy na stronie, zgłoś je, dostarczając szczegółowe informacje o problemie, w tym adres strony i otrzymane komunikaty o błędach.

 

Odbiór karty pobytu

 

 • Umówienie wizyty na odbiór karty pobytu: Wizyty można umawiać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, korzystając z linku dostarczonego przez urząd.
 • Przygotowanie dowodu opłaty: Podczas odbioru karty pobytu pokaż dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty.

 

Zmiana danych w karcie rejestracyjnej

 

 • Zgłoszenie potrzeby zmiany danych w ciągu 14 dni: W przypadku zmiany danych osobowych, utraty lub uszkodzenia karty, należy zgłosić to w odpowiednim urzędzie wojewódzkim w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów: Przy składaniu wniosku o nową kartę, należy dostarczyć: wypełniony formularz wniosku, dwa aktualne zdjęcia, kserokopię ważnego dokumentu podróży oraz inne wymagane dokumenty.

 

Opłaty za wydanie lub odnowienie karty

 

 • Standardowa opłata: Standardowa opłata za wydanie lub odnowienie karty wynosi 100 PLN.
 • Opłaty za utratę lub uszkodzenie karty: W przypadku utraty lub uszkodzenia karty przez cudzoziemca, opłaty wynoszą odpowiednio 200 PLN za pierwsze zdarzenie i 300 PLN za każde kolejne.

 

Przestrzeganie powyższych wskazówek może pomóc w uniknięciu lub szybkim rozwiązaniu problemów związanych z rejestracją karty pobytu.

 

FAQs

 

 • Jak można złożyć wniosek o kartę pobytu? Aby zarejestrować się na kartę pobytu, należy złożyć wniosek osobiście u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż dzień po upływie trzech miesięcy od daty wjazdu do Polski. W przypadku osób małoletnich, wymóg osobistego złożenia wniosku nie obowiązuje.

 

 • Jaki jest czas oczekiwania na decyzję o wydaniu karty pobytu? Decyzja o wydaniu karty pobytu jest zazwyczaj podejmowana w ciągu 30 dni od momentu, gdy do urzędu wpłynie kompletny zestaw dokumentów. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o przewidywanym terminie wydania decyzji oraz przyczynach ewentualnych opóźnień.

 

 • Jakie dokumenty są wymagane do wniosku o kartę pobytu tymczasowego? Do wniosku o kartę pobytu tymczasowego należy dołączyć cztery aktualne zdjęcia, fotokopię paszportu oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Wniosek ten ma na celu uzyskanie zezwolenia na tymczasowy pobyt w Polsce.

 

 • W jaki sposób obcokrajowiec może uzyskać kartę pobytu w Polsce? Obcokrajowiec powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę osobiście u wojewody właściwego dla miejsca swojego pobytu. Wniosek musi być złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

27 kwietnia 2024
Sprowadzanie aut hybrydowych z USA staje się coraz bardziej opłacalne dzięki obniżonym cłom importowym, co sprawia, że akcyza na hybrydy z USA zyskuje na znaczeniu wśród importerów. Zrozumienie zasad akcyzy
10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego