×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

30 maja 2024

Światła przeciwmgielne tylne: jak i kiedy ich używać?

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Bezpieczna jazda w trudnych warunkach pogodowych wymaga nie tylko umiejętności kierowcy, ale również wykorzystania odpowiednich funkcji pojazdu. Światła przeciwmgielne tylne, choć często niedoceniane, pełnią kluczową rolę w poprawie widoczności na drodze, szczególnie w warunkach obniżonej przejrzystości powietrza. Ich prawidłowe używanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo jazdy, lecz także jest wymogiem prawnym w wielu sytuacjach. Zrozumienie, do czego służą tylne światła przeciwmgłowe pojazdu osobowego i kiedy włączamy światła przeciwmgielne, jest więc niezbędne dla każdego kierowcy.

 

Niniejszy artykuł zapewnia kompleksowy przegląd zagadnienia tylnych świateł przeciwmgłowych. Zostaną wyjaśnione podstawowe informacje o tym, czym są światła przeciwmgłowe tylne, jakie korzyści niesie za sobą ich używanie, oraz kiedy masz obowiązek je włączyć. Dodatkowo omówione zostaną kwestie związane z prawidłowym włączaniem tych świateł oraz potencjalne konsekwencje niewłaściwego ich użytkowania. Mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo jak i wymogi prawne, przestrzeganie tych wytycznych może znacznie przyczynić się do poprawy widoczności i bezpieczeństwa na drodze.

 

Czym są światła przeciwmgłowe tylne?

 

Światła przeciwmgłowe tylne to specjalne lampy zainstalowane na tylnym zderzaku pojazdu lub w jego zespole lamp tylnych. Ich głównym zadaniem jest poprawa widoczności pojazdu dla innych uczestników ruchu drogowego w warunkach ograniczonej przejrzystości, takich jak mgła, intensywne opady deszczu czy śniegu. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, obecność tych świateł jest obowiązkowa w każdym samochodzie, jednak ich używanie zależy od warunków atmosferycznych i widoczności na drodze.

 

Lokalizacja i specyfikacja

 

Światła przeciwmgielne tylne umieszczane są zwykle w zespole lamp tylnych pojazdu, nie bliżej niż 10 cm od świateł "stop", na wysokości nie niższej niż 25 cm i nie wyższej niż 100 cm nad poziomem jezdni. W większości przypadków do tych lamp stosowane są żarówki typu P21W, emitujące czerwone światło, co pozwala na skuteczne sygnalizowanie obecności pojazdu innym kierowcom.

 

Obowiązek wyposażenia

 

Każdy pojazd samochodowy oraz przyczepa, zarejestrowana po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1986 roku, musi być wyposażona w co najmniej jedno światło przeciwmgłowe tylne. Dla samochodów ciężarowych terenowych o masie całkowitej powyżej 12 ton dopuszcza się maksymalną wysokość montażu świateł na poziomie 1200 mm. Istotnym elementem jest również obowiązkowy sygnał kontrolny włączenia świateł przeciwmgłowych, który musi być świetlny i niemigający, o barwie żółtej.

 

Kiedy używać świateł przeciwmgielnych tylnych?

 

Zgodnie z literą prawa, kierowcy mają możliwość włączenia tylnych świateł przeciwmgłowych tylko w sytuacji, gdy widoczność na drodze spada poniżej 50 metrów z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ważne jest, aby pamiętać o wyłączeniu tych świateł, gdy warunki się poprawią, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.

 

Wymogi techniczne i regulacje

 

Poza obowiązkowym wyposażeniem w światło przeciwmgłowe tylne, istnieje szereg wymogów technicznych dotyczących ich instalacji i użytkowania. Światła te muszą być zintegrowane z systemem oświetlenia pojazdu tak, aby można było je włączyć jedynie przy włączonych światłach drogowych, mijania lub przeciwmgłowych przednich. Ponadto, powinny one zapewniać wyraźnie większą światłość niż światła pozycyjne tylne, co zwiększa ich skuteczność w poprawie widoczności pojazdu.

 

Zrozumienie funkcji, lokalizacji, oraz regulacji prawnych dotyczących tylnych świateł przeciwmgłowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze w trudnych warunkach atmosferycznych.

 

Korzyści z używania tylnych świateł przeciwmgłowych

 

Zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami, obowiązkowe wyposażenie każdego pojazdu w światła przeciwmgłowe tylne ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. Ich głównym zadaniem jest wskazanie pozycji pojazdu innym uczestnikom ruchu drogowego, co jest niezbędne w warunkach ograniczonej przejrzystości, takich jak mgła, intensywne opady deszczu czy śniegu, a także w sytuacjach wydobywania się gęstego dymu w pobliżu drogi, na przykład w wyniku pożaru.

 

Zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa

 

Tylne światła przeciwmgielne emitują wiązkę światła, która ma szansę przebić się przez barierę widoczności, dzięki czemu znacznie zwiększają pole widzenia kierowcy. Umiejscowienie reflektorów niżej niż światła drogowe czy światła mijania pozwala na efektywniejsze oświetlenie drogi w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na reakcję w sytuacji kryzysowej, co przekłada się na zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Obowiązkowe wyposażenie zgodnie z przepisami

 

Każdy pojazd poruszający się po drogach musi być wyposażony w tylne światła przeciwmgielne, co jest jasno określone w polskich i europejskich przepisach homologacyjnych. Ich brak może skutkować nałożeniem mandatu karnego oraz punktów karnych, co podkreśla ich znaczenie w kontekście przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

Kiedy należy używać świateł przeciwmgielnych tylnych?

 

Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że tylne światła przeciwmgielne należy włączyć niezwłocznie, gdy widoczność na drodze spada poniżej 50 metrów z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Warunki, w których zaleca się ich użycie, obejmują między innymi mgłę, śnieżycę, rzęsisty deszcz, oraz sytuacje, w których w pobliżu drogi wydobywa się gęsty dym.

 

Konsekwencje niewłaściwego używania

 

Niewłaściwe korzystanie z tylnych świateł przeciwmgielnych, na przykład ich nie wyłączanie gdy warunki widoczności się poprawiają, może narazić kierowców jadących z naprzeciwka na oślepienie. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o odpowiedzialnym używaniu tych świateł, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

 

Włączanie tylnych świateł przeciwmgielnych w odpowiednich warunkach nie tylko zwiększa bezpieczeństwo na drodze, ale również stanowi element odpowiedzialnej jazdy i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

Kiedy należy włączać światła przeciwmgłowe tylne?

 

Włączanie tylnych świateł przeciwmgłowych jest ściśle związane z warunkami atmosferycznymi oraz obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze oraz zgodność z prawem, kierowcy powinni znać sytuacje, w których użycie tych świateł jest dozwolone lub wymagane.

 

Warunki atmosferyczne

 

Kluczowym czynnikiem determinującym potrzebę włączenia tylnych świateł przeciwmgłowych jest ograniczona widoczność spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zgodnie z dostępnymi informacjami, kierowcy mogą, a w niektórych sytuacjach nawet powinni, używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeśli widoczność na drodze jest ograniczona do mniej niż 50 metrów. Takie warunki mogą wystąpić podczas:

 

 • Gęstej mgły.
 • Intensywnych opadów deszczu.
 • Opadów śniegu.

 

Warto zwrócić uwagę, że widoczność ograniczona do mniej niż 50 metrów jest sygnałem do włączenia świateł. Jeśli będąc przy jednym słupku pikietażowym, nie jesteśmy w stanie dostrzec kolejnego, oznacza to, że widoczność jest zbyt mała i należy włączyć światła przeciwmgielne.

 

Przepisy ruchu drogowego

 

Przepisy ruchu drogowego w Polsce pozostawiają kwestię włączania tylnych świateł przeciwmgłowych do oceny kierującego pojazdem. Kierowca ma możliwość używania tych świateł, gdy obniżona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na drodze do mniej niż 50 metrów. Jest to jednak uprawnienie, a nie obowiązek. Niezależnie od tego, istnieje jasny obowiązek wyłączenia świateł przeciwmgłowych w momencie poprawy warunków widoczności.

 

Należy podkreślić, że każdy pojazd musi być wyposażony w tylne światła przeciwmgłowe, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez lepszą widoczność pojazdu dla innych uczestników ruchu. Mimo braku bezwzględnego obowiązku włączania tych świateł, ich zastosowanie w odpowiednich warunkach może znacząco przyczynić się do uniknięcia potencjalnych wypadków i kolizji.

 

Podsumowując, decyzja o włączeniu tylnych świateł przeciwmgłowych powinna być podyktowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi oraz oceną sytuacji na drodze przez kierującego pojazdem. Zawsze należy pamiętać o konieczności wyłączenia tych świateł w celu uniknięcia oślepiania innych kierowców, gdy tylko warunki na drodze się poprawią.

 

Jak poprawnie włączyć tylne światła przeciwmgłowe?

 

Lokalizacja przełącznika

 

Przełącznik odpowiedzialny za włączanie tylnych świateł przeciwmgłowych znajduje się zazwyczaj na desce rozdzielczej lub na manetce przy kierownicy, w zależności od modelu pojazdu. W większości nowoczesnych samochodów przełącznik ten jest oznaczony specyficznym symbolem przedstawiającym światło z liniami falistymi, co ułatwia jego identyfikację.

 

Kroki włączania

 

Aby poprawnie włączyć tylne światła przeciwmgłowe, należy przestrzegać kilku kroków, które zapewnią bezpieczne i zgodne z przepisami korzystanie z tej funkcji:

 

 • Sprawdzenie warunków atmosferycznych: Tylne światła przeciwmgłowe powinny być używane tylko wtedy, gdy widoczność jest ograniczona do mniej niż 50 metrów z powodu mgły, intensywnego deszczu czy śniegu.
 • Włączenie świateł mijania: Światła przeciwmgłowe tylne powinny być włączane tylko przy jednoczesnym używaniu świateł mijania, drogowych lub przednich świateł przeciwmgłowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
 • Aktywacja przełącznika: Użyj przełącznika świateł przeciwmgłowych, obracając go lub naciskając, w zależności od konstrukcji manetki lub panelu sterowania.
 • Kontrola wskaźnika na desce rozdzielczej: Po włączeniu tylnych świateł przeciwmgłowych na desce rozdzielczej powinna się zapalić kontrolka o czerwonym kolorze, informująca o ich aktywacji.
 • Wyłączenie świateł po poprawie widoczności: Nie zapomnij wyłączyć świateł przeciwmgłowych, gdy tylko warunki na drodze ulegną poprawie, aby uniknąć oślepiania innych kierowców.

 

Przestrzeganie tych kroków pomoże kierowcom bezpiecznie korzystać z tylnych świateł przeciwmgłowych, zwiększając widoczność pojazdu w trudnych warunkach atmosferycznych, jednocześnie unikając mandatów za niewłaściwe ich używanie.

 

Co grozi za niewłaściwe używanie tylnych świateł przeciwmgłowych?

 

Niewłaściwe używanie tylnych świateł przeciwmgłowych nie tylko może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo na drodze, ale również wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi. Zarówno nadużycie, jak i zaniechanie włączenia tych świateł w odpowiednich warunkach, podlegają sankcjom.

 

Mandaty

 

Za używanie tylnego światła przeciwmgielnego w warunkach lepszej widoczności niż przewiduje to ustawa, kierowca może zostać ukarany mandatem. Wysokość mandatu za takie wykroczenie wynosi 100 zł. Natomiast, jeśli kierowca zaniecha włączenia tylnego światła przeciwmgielnego w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne tego wymagają, grozi mu mandat w wysokości 200 zł. Dodatkowo, niewłaściwe używanie światła przeciwmgielnego podczas postoju także jest karane, z mandatem w przedziale od 150 do 300 zł.

 

Punkty karne

 

Oprócz mandatów, za niewłaściwe używanie tylnych świateł przeciwmgielnych, na konto kierowcy mogą zostać nałożone punkty karne. Za włączenie świateł w nieodpowiednich warunkach, takich jak dobra widoczność czy jasny dzień, kierowcy mogą zostać przyznane 2 punkty karne. Z kolei, zaniedbanie włączenia świateł w warunkach złej widoczności, wbrew wymogom prawa o ruchu drogowym, również skutkuje nałożeniem 2 punktów karnych. Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgielnych podczas postoju może skutkować przyznaniem aż do 3 punktów karnych.

 

Warto zauważyć, że kierowcom może być trudno ocenić, kiedy dokładnie widoczność na drodze spada poniżej 50 metrów, co jest kluczowym warunkiem do włączenia tylnych świateł przeciwmgielnych. Jednakże, zasada jest prosta - te światła powinny być używane tylko w bardzo gęstej mgle lub podczas intensywnych opadów śniegu, które znacząco ograniczają widoczność. Ważne jest również, aby niezwłocznie wyłączyć światła przeciwmgielne, gdy tylko warunki na drodze ulegną poprawie, aby uniknąć niepotrzebnego oślepiania innych kierowców i potencjalnych konsekwencji prawnych.

 

Podsumowanie

 

Rozważając wszelkie aspekty związane z używaniem tylnych świateł przeciwmgielnych, nie ulega wątpliwości, że mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych. Ich prawidłowe używanie zwiększa widoczność pojazdu, co jest kluczowym elementem w zapobieganiu wypadkom. Zgodność z przepisami dotyczącymi świateł przeciwmgielnych nie tylko chroni kierowców przed możliwością otrzymania mandatu, ale przede wszystkim przyczynia się do zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa na drogach.

 

Podsumowując, zrozumienie kiedy i jak używać tylne światła przeciwmgielne, jest niezbędne dla każdego kierowcy. Jeszcze raz przypominamy o konieczności włączania tych świateł jedynie w sytuacjach, kiedy widoczność jest poważnie ograniczona, oraz o natychmiastowym wyłączaniu ich, gdy tylko warunki się poprawiają. Stosowanie się do tych prostych zasad nie tylko jest wyrazem szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego, ale także świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kierowania pojazdem.

 

FAQs

 

Kiedy należy korzystać z tylnych świateł przeciwmgielnych?

 

 • Tylnych świateł przeciwmgielnych używamy, gdy warunki na drodze znacznie ograniczają widoczność z powodu mgły, opadów atmosferycznych lub innych czynników. Warto je wyłączyć, gdy widoczność się poprawi.

 

W jakich okolicznościach można używać świateł przeciwmgielnych?

 

 • Przednie światła przeciwmgielne można włączać od zmierzchu do świtu na krętych drogach, które są odpowiednio oznakowane. Decyzja o ich użyciu zależy od subiektywnej oceny kierowcy odnośnie do warunków panujących na drodze.

 

Jaki jest główny cel używania tylnych świateł przeciwmgielnych?

 

 • Głównym celem stosowania tylnych świateł przeciwmgielnych jest zwiększenie widoczności pojazdu dla innych uczestników ruchu podczas gęstej mgły.

 

Czy w samochodzie mogą być zamontowane tylko tylne światła przeciwmgielne?

 

 • Tak, nie wszystkie pojazdy są wyposażone w przednie światła przeciwmgielne. Tylne światła przeciwmgielne są obowiązkowym wyposażeniem, podczas gdy przednie stanowią opcję dodatkową.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze