×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

29 lutego 2024

Taryfikator mandatów 2024: Kluczowe informacje dla kierowców

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Od 1 września 2023 roku kierowcy w Polsce muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością – wprowadzenie taryfikatora mandatów 2024 niesie ze sobą istotne zmiany w wysokości kar za wykroczenia drogowe. Zdecydowane zaostrzenie sankcji, w szczególności za przekroczenie prędkości powyżej 31 km/h, wymaga od kierowców szczególnej uwagi i ostrożności. Innymi naruszeniami, na które nakładane są surowsze grzywny, są nieustąpienie pierwszeństwa pieszym oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, co skutkować może nawet 15 punktami karnymi.

 

Z myślą o bezpieczeństwie oraz odpowiedzialnej jeździe, firma Akcyzawarszawa.pl oferuje ubezpieczenia samochodu, które teraz zyskują na znaczeniu, biorąc pod uwagę dostęp firm ubezpieczeniowych do informacji o mandatach i punktach karnych kierowców. W taryfikatorze mandatów na rok 2024 znajdują się nie tylko wysokie stawki za przekroczenia prędkości, ale i za inne naruszenia, jak korzystanie z telefonu podczas jazdy czy wyprzedzanie w miejscu zabronionym. Wprowadzenie surowszych regulacji ma zdecydowanie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

Czym jest taryfikator mandatów i jakie zmiany nastąpiły w 2024 roku?

 

Taryfikator mandatów 2024 przynosi zaostrzone kary finansowe oraz zmiany w systemie punktów karnych, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Oto kluczowe informacje o nowych regulacjach:

 

 • Maksymalne kary za przekroczenie prędkości - w 2024 roku kierowcy mogą zostać obciążeni grzywną do 30,000 PLN za najpoważniejsze wykroczenia prędkościowe. To oznacza znaczne podniesienie poprzedniej górnej granicy kar finansowych.

 

 • Podwójne kary za powtórne wykroczenia - jeśli ten sam kierowca popełni wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat, grzywna zostanie podwojona. Dotyczy to takich przewinień jak przekroczenie prędkości o 30 km/h, jazda pod wpływem alkoholu, nieautoryzowane wyprzedzanie, czy prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy.

 

 • Zmiany w kasowaniu punktów karnych - punkty karne za wykroczenia drogowe będą teraz usuwane po 12 miesiącach, a nie jak wcześniej po 24 miesiącach. Zmiana ta ma na celu utrzymanie dłuższej świadomości odpowiedzialności wśród kierowców.

 

 • Nowe kategorie wykroczeń - wprowadzono nowe kategorie wykroczeń, a także zwiększono kary za istniejące naruszenia. Na przykład, maksymalna grzywna za wykroczenia drogowe wzrosła z 500 zł do 5000 zł.

 

 • Zwiększone kary za niestosowanie się do przepisów - kierowcy, którzy nie zidentyfikują osoby odpowiedzialnej za wykroczenie, będą teraz obciążeni wyższymi grzywnami. Wprowadzono również mandaty za mniej znane wykroczenia, takie jak jazda zbyt wolno czy z zakrytymi tablicami rejestracyjnymi.

 

W kontekście tych zmian, firma Akcyzawarszawa.pl, specjalizująca się w ubezpieczeniach samochodowych, nabiera szczególnego znaczenia. Możliwość dostępu firm ubezpieczeniowych do informacji o mandatach i punktach karnych kierowców sprawia, że odpowiednie ubezpieczenie staje się jeszcze ważniejsze w kontekście nowego taryfikatora mandatów 2024. Zapewnienie ochrony finansowej w obliczu surowszych kar za wykroczenia drogowe jest kluczowe dla każdego kierowcy.

 

Kluczowe zmiany w taryfikatorze mandatów dla kierowców

 

W obliczu nowych regulacji, kluczowe zmiany w taryfikatorze mandatów dla kierowców w 2024 roku obejmują:

 

 • Przekroczenie prędkości: Mandaty za przekroczenie predkosci zależą od stopnia przekroczenia limitu. Na przykład, przekroczenie o 31-40 km/h skutkuje mandatem w wysokości 800 PLN dla osób, które pierwszy raz naruszają przepisy, oraz 1,600 PLN dla recydywistów. Z kolei za przekroczenie prędkości o więcej niż 71 km/h mandat może wynieść nawet 2,500 PLN, a dla recydywistów podwaja się do 5,000 PLN.

 

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym: Kierowcy, którzy nie ustąpią pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, mogą otrzymać mandat od 50 do 500 PLN, co ma na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa pieszych.

 

 • Jazda pod wpływem alkoholu: Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości obejmują mandaty, zawieszenie prawa jazdy, a w zależności od ciężkości wykroczenia, również karę pozbawienia wolności. Od 2024 roku kierowcy przyłapani z poziomem alkoholu 1,5 promila lub wyższym w organizmie mogą stracić pojazd na stałe, szczególnie jeśli spowodują wypadek lub uciekną z miejsca zdarzenia.

 

 • Punkty karne: Nowy system punktów karnych przewiduje maksymalnie 15 punktów za jedno wykroczenie, co może prowadzić do utraty prawa jazdy i promuje odpowiedzialne zachowania na drodze.

 

 • Ubezpieczenie OC: Kary za jazdę bez ważnego ubezpieczenia OC znacząco wzrosną od lipca 2024 roku, z wyższymi grzywnami za naruszenia trwające do 3 dni, od 4 do 14 dni, oraz powyżej 14 dni.

 

 • Nowe kategorie wykroczeń: Wprowadzono nowe kategorie wykroczeń, w tym jazdę na zderzaku, przekraczanie na przejściach dla pieszych i korzystanie z telefonu podczas jazdy, z podwojeniem mandatów za powtórne wykroczenia w ciągu 2 lat.

 

W kontekście tych zmian, firma Akcyzawarszawa.pl, oferująca ubezpieczenia samochodu, staje się kluczowym partnerem dla kierowców. Odpowiednie ubezpieczenie może zapewnić ochronę finansową w obliczu surowszych kar, co podkreśla znaczenie świadomego zarządzania ryzykiem na drodze.

 

Najczęstsze wykroczenia drogowe i ich kary w 2024 roku

 

W kontekście nowego taryfikatora mandatów 2024, kierowcy w Polsce muszą być świadomi najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych oraz przewidzianych za nie kar. Oto szczegółowe informacje:

 

 • Przekroczenie prędkości: Mandaty za to wykroczenie zaczynają się już od 50 PLN za przekroczenie limitu o do 10 km/h, aż do 2500 PLN, gdy przekroczenie wynosi 71 km/h lub więcej. Dodatkowo, w zależności od stopnia naruszenia, kierowca może otrzymać od 1 do 15 punktów karnych.

 

 • Przejazd na czerwonym świetle: Kara za to wykroczenie wynosi 1000 PLN oraz skutkuje nałożeniem 6 punktów karnych.

 

 • Nieużywanie pasów bezpieczeństwa: Za to wykroczenie przewidziano mandat w wysokości 100 PLN oraz 3 punkty karne.

 

 • Korzystanie z telefonu podczas jazdy: Kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 PLN oraz otrzymać 3 punkty karne.

 

 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków: To jedno z najcięższych wykroczeń, za które grozi kara do 30,000 PLN lub areszt, a także 15 punktów karnych.

 

 • Jazda bez ważnego prawa jazdy: Za to wykroczenie mandat może wynieść od 1000 PLN do 5000 PLN, a dodatkowo nałożone zostaną 5 punktów karnych, co podkreśla konieczność posiadania aktualnych dokumentów.

 

 • Nieustąpienie pierwszeństwa szkolnemu autobusowi: Za to wykroczenie przewidziano mandat w wysokości 1000 PLN oraz 6 punktów karnych.

 

W obliczu rygorystycznych zmian w taryfikatorze mandatów 2024, odpowiednie ubezpieczenie samochodu oferowane przez Akcyzawarszawa.pl staje się nieocenionym zabezpieczeniem, które może pomóc w uniknięciu finansowych konsekwencji wykroczeń drogowych.

 

Rola bezpieczeństwa w kontekście zmian taryfikatora

 

Wprowadzone w 2024 roku zmiany w taryfikatorze mandatów i systemie punktów karnych mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz ujednolicenie egzekwowania kar. W tym kontekście, istotne staje się również wyposażenie pojazdów w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, które mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i wykroczeń:

 

 • Obowiązkowe czarne skrzynki: Nowe pojazdy będą musiały być wyposażone w urządzenia rejestrujące dane z jazdy, co pozwoli na dokładniejszą analizę przyczyn wypadków.

 

 • Asystenci ograniczenia prędkości: Systemy wspomagające utrzymanie dozwolonej prędkości pomogą kierowcom w przestrzeganiu ograniczeń, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości.

 

 • Systemy ostrzegania przy cofaniu: Wprowadzenie obowiązkowych systemów ostrzegających o ruchu wstecznym zwiększy bezpieczeństwo podczas manewrów parkingowych i zmniejszy ryzyko kolizji.

 

 • Automatyczne systemy hamowania awaryjnego: Systemy te będą w stanie zapobiegać wypadkom poprzez automatyczne zatrzymanie pojazdu w sytuacji wykrycia niebezpieczeństwa.

 

W kontekście tych zmian, Akcyzawarszawa.pl, jako firma specjalizująca się w ubezpieczeniach samochodowych, nabiera szczególnego znaczenia. Odpowiednie ubezpieczenie może nie tylko zapewnić ochronę finansową w przypadku wypadku lub wykroczenia, ale także zmotywować kierowców do inwestycji w nowoczesne technologie bezpieczeństwa, które są teraz wymagane w nowych modelach pojazdów.

 

Porady dla kierowców na 2024 rok

 

Rok 2024 przynosi kierowcom nowe wyzwania i zmiany, które wymagają dostosowania się do aktualnych przepisów oraz zwiększenia świadomości ekologicznej. Oto kilka kluczowych porad:

 

 • Strefy czystego transportu: W dużych miastach wprowadzone zostaną strefy czystego transportu, gdzie dozwolone będzie poruszanie się wyłącznie pojazdami spełniającymi europejskie normy emisji spalin. To nie tylko przyczyni się do redukcji emisji CO2, ale i ułatwi ograniczenie korków. Kierowcy powinni sprawdzić, czy ich pojazdy spełniają wymagane normy, aby uniknąć mandatów i problemów z poruszaniem się po wybranych obszarach.

 

 • Paliwo E10: Od nowego roku stacje benzynowe przestaną oferować tradycyjną benzynę 95-oktanową, zastępując ją paliwem E10 z 10% dodatkiem biokomponentów. Warto sprawdzić kompatybilność pojazdu z paliwem E10, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń silnika, które mogą wynikać z używania nieodpowiedniego rodzaju paliwa.

 

 • Dostęp ubezpieczycieli do historii kierowców: Ubezpieczyciele będą mieli dostęp do danych o wykroczeniach i punktach karnych kierowców, co może wpłynąć na wysokość składek ubezpieczeniowych. Akcyzawarszawa.pl, specjalizująca się w ubezpieczeniach samochodowych, oferuje polisy, które mogą pomóc zabezpieczyć finanse w przypadku otrzymania mandatu. Kierowcy powinni rozważyć wybór odpowiedniej polisy, aby zminimalizować potencjalne skutki finansowe naruszeń taryfikatora mandatów 2024.

 

Stosowanie się do tych porad może pomóc kierowcom w uniknięciu nieprzyjemności związanych z nowymi regulacjami i zachęcić do bardziej odpowiedzialnego oraz ekologicznego podejścia do prowadzenia pojazdu.

 

Podsumowanie i przewidywania na przyszłość

 

Podsumowując, wprowadzone zmiany w taryfikatorze mandatów na rok 2024 wskazują na coraz większą odpowiedzialność kierowców oraz konieczność świadomego stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Nowe regulacje, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, wymagają od kierowców nie tylko znajomości tych zmian, ale i zaangażowania w prewencyjne działania, takie jak wybór właściwego ubezpieczenia samochodu. Jest to niezbędny element zarządzania ryzykiem na drodze oraz ochrony finansowej w obliczu surowszych kar.

 

W tej nowej rzeczywistości prawnodrogowej, firma Akcyzawarszawa.pl, zajmująca się ubezpieczeniami samochodu, jest kluczowym wsparciem dla kierowców. Dostarczając kompleksową ochronę ubezpieczeniową, pomaga w minimalizacji ewentualnych konsekwencji finansowych, które mogą wynikać z naruszenia nowych przepisów. Odpowiednie ubezpieczenie samochodu staje się tym samym nie tylko oznaką rozsądnego planowania, ale i świadomego podejścia do zmian w prawie drogowym.

 

FAQs

 

Jakie są stawki mandatów za przekroczenie prędkości w roku 2024?

 

 • Za przekroczenie prędkości do 10 km/h przewidziano mandat w wysokości 50 zł.
 • Przy przekroczeniu prędkości o 11-15 km/h mandat wynosi 100 zł.
 • Za przekroczenie prędkości o 16-20 km/h nałożony zostanie mandat w wysokości 200 zł.
 • Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h skutkuje mandatem 300 zł.
 • W przypadku przekroczenia prędkości o 26-30 km/h kierowca otrzyma mandat w wysokości 400 zł.

 

Ile punktów karnych można otrzymać w 2024 roku za przekroczenie prędkości?

 

 • Przekroczenie prędkości o 11–15 km/h skutkuje mandatem 100 zł i 2 punktami karnymi.
 • Przy przekroczeniu prędkości o 16–20 km/h kierowca otrzyma 3 punkty karne i mandat w wysokości 200 zł.
 • Za przekroczenie prędkości o 21–25 km/h nałożonych zostanie 5 punktów karnych oraz mandat w wysokości 300 zł.

 

Czy istnieje obowiązek wskazania kierowcy w 2024 roku?

 

 • Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem bez ważnego badania technicznego podlega sankcjom, które mogą obejmować nałożenie mandatu, a w niektórych przypadkach nawet zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję.

 

Jaki jest termin na zapłacenie mandatu w 2024 roku?

 

 • Kierowcy mają 14 dni na opłacenie mandatu. Mandat można uregulować na poczcie lub drogą elektroniczną. Ponadto w 2024 roku, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrosły również kary za nieposiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze