×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

28 maja 2023

Wniosek o rejestrację pojazdu jak wypełnić

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

W przypadku chęci zarejestrowania samochodu w wydziale komunikacji, bez względu na to, czy jest to samochód nowy, używany czy sprowadzony z zagranicy, konieczne jest wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu. Przed udaniem się do urzędu warto się do tego odpowiednio przygotować i zapoznać się z procedurą oraz wymaganymi danymi, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia formularza.

 

Wygląd wniosku o rejestrację pojazdu

 

Wzór wniosku o rejestrację pojazdu został ustalony przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Jednakże, warto zauważyć, że wygląd wniosku może się różnić w zależności od urzędu, w którym dokonujemy rejestracji. Każdy powiat może mieć swój własny druk opracowany na podstawie ustawowego wzoru wniosku o rejestrację pojazdu. Przed wizytą w urzędzie zalecamy odnalezienie formularza na oficjalnej stronie internetowej urzędu komunikacji, co pozwoli na wcześniejsze jego wypełnienie. Najprostszym sposobem jest wpisanie frazy "wniosek o rejestrację pojazdu" w wyszukiwarce na stronie urzędu. W większości przypadków formularz ten będzie dostępny do pobrania i wydrukowania, umożliwiając nam spokojne wypełnienie go w domu przed wizytą w wydziale. Jeśli nie posiadamy drukarki lub nie wiemy, jak to zrobić, nie musimy się martwić - wnioski o rejestrację pojazdu są zazwyczaj dostępne w samym urzędzie, a możemy je wypełnić, oczekując w kolejce. Innym, jeszcze prostszym rozwiązaniem jest zlecenie rejestracji pojazdu profesjonalistom, którzy zajmą się skompletowaniem wymaganych dokumentów, wypełnieniem wniosku, dokonaniem opłat urzędowych, zarejestrowaniem pojazdu, a następnie odebraniem stałego dowodu rejestracyjnego po miesiącu.

 

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

 

Dane właściciela pojazdu

 

Wypełnianie wniosku o rejestrację pojazdu rozpoczynamy od wpisania danych właściciela pojazdu. Jeśli jesteśmy osobą fizyczną, podajemy swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Natomiast w przypadku osób prawnych (np. spółek z o.o.), podajemy nazwę spółki, adres siedziby oraz numer REGON. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i rejestrujemy samochód na siebie jako osobę fizyczną, podajemy numer PESEL oraz adres zamieszkania, a nie adres firmy. Warto pamiętać, że takie dane znajdą się również w dowodzie rejestracyjnym. Działalność gospodarcza nie posiada osobowości prawnej, dlatego nie możemy zarejestrować samochodu na dane działalności.

 

Dane współwłaściciela pojazdu

 

Nierzadko zdarza się, że samochód jest nabywany przez więcej niż jednego właściciela. W takiej sytuacji w wniosku należy podać dane wszystkich właścicieli. Najlepiej numerować osoby i wpisać dane drugiego właściciela obok danych pierwszego. Osoba, której dane zostaną wpisane jako pierwsze, będzie widnieć w dowodzie rejestracyjnym w polach C.1 i C.2, natomiast pozostali będą wpisani jako współwłaściciele w adnotacjach. Nie ma znaczenia, jaką część samochodu posiada każdy właściciel, ani który z nich jest wpisany jako pierwszy w umowie lub fakturze. Wszyscy współwłaściciele są równorzędni.

 

Miejscowość, data i nazwa organu rejestrującego

 

Po prawej stronie, u góry wniosku o rejestrację pojazdu, należy podać miejscowość oraz datę, a poniżej, w polu "nazwa organu rejestrującego", wpisujemy nazwę urzędu, na przykład "Prezydent Miasta stołecznego Warszawa", jeśli zamieszkujemy w tym mieście i to tam zamierzamy zarejestrować pojazd. Często to pole zostanie już wypełnione przez urząd. Miejscowość to miejsce, w którym znajduje się urząd, na przykład, jeśli chodzi o Miasto stołeczne , wpisujemy "Warszawa", .

 

Wnoszę o, czyli o co się wnosi we wniosku o rejestrację pojazdu

 

Kolejnym punktem jest określenie, o co dokładnie wnioskujemy. Mamy tutaj kilka opcji. Przy samochodach zarejestrowanych w kraju najczęściej wnioskujemy o rejestrację pojazdu oraz zgłaszamy nabycie (chyba że nabycie zostało zgłoszone wcześniej, na przykład przez Internet). Natomiast przy samochodach sprowadzonych z zagranicy nie zgłaszamy nabycia. Istnieje także możliwość wnioskowania o czasową rejestrację pojazdu (na przykład w celu wykonania badania technicznego lub wywozu za granicę). Pozostałe opcje, których nie wybieramy, należy skreślić, pozostawiając jedynie to, co chcemy zrealizować. Możemy również złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży lub złomowania. Jeśli sprzedaliśmy pojazd, informujemy o zbyciu, a nie wnioskujemy o wyrejestrowanie.

 

Dane pojazdu

 

Po wybraniu celu wizyty w urzędzie, kolejnym krokiem w wypełnianiu wniosku o rejestrację pojazdu jest podanie podstawowych danych dotyczących samochodu. Te informacje znajdują się w dowodzie rejestracyjnym lub w badaniu technicznym (w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy, w dowodzie rejestracyjnym mogą nie być wszystkie potrzebne dane).

 

 • Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: np. samochód osobowy, samochód ciężarowy.

 

 • Marka, typ i model samochodu: te dane również znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym, na przykład Ford Mustang

 

 • Numer VIN: znajduje się on na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, w polu E. Pole E występuje zarówno w polskich dowodach rejestracyjnych, jak i w unijnych. Numer ten składa się zwykle z 17 znaków, choć mogą występować wyjątki.

 

 • Dotychczasowy numer rejestracyjny: polski lub zagraniczny. W przypadku sprowadzenia samochodu z zagranicy, gdy nie znamy poprzedniego numeru rejestracyjnego lub rejestrujemy nowy samochód, pole to pozostawiamy puste.

 

 • Numer karty pojazdu: od 4 września 2022 roku w Polsce karty pojazdu nie są obowiązkowe, dlatego to pole pozostawiamy puste.

 

 • Data sprowadzenia samochodu z terytorium członkowskiego UE: wypełniamy to pole tylko w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy, a konkretnie z UE. Podajemy tutaj datę faktycznego przyjazdu do Polski, a nie datę podpisania umowy.

 

 • Data nabycia: podajemy ją tylko w przypadku samochodu zakupionego w Polsce. W przypadku samochodów sprowadzonych nie zgłaszamy nabycia.

 

Załączniki

 

W rubryce z załącznikami wymieniamy wszystkie dokumenty, które składamy w celu rejestracji pojazdu. Najczęściej spotykane dokumenty to:

 • Dowód rejestracyjny.

 

 • Dokument przeniesienia własności: w przypadku umowy podajemy datę zawarcia, na przykład "umowa z dnia 12.12.2023", a w przypadku faktury podajemy jej numer, na przykład "Faktura nr 12/02/01".

 

 • Pełnomoctactwo: jeśli rejestrujemy pojazd za kogoś innego.

 

 • Tablice rejestracyjne.

 

 • Świadectwo zgodności (CoC) oraz zaświadczenie o danych dla pojazdów nowych.

 

 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy/potwierdzenie opłat celnych, jeśli samochód został sprowadzony z zagranicy.

 

 • Pod rubryką załączników możemy również złożyć wniosek o:

 

 • Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Jest to możliwe tylko w przypadku posiadania polskich tablic z gwiazdkami unijnymi w dobrym stanie. Jeśli chcemy zachować dotychczasowy numer rejestracyjny, zaznaczamy to w wniosku lub wpisujemy pod załącznikami formułkę "wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego", jeśli nie ma takiego zdania w wniosku.

 

 • Tablice indywidualne: możemy wpisać wybrany indywidualny numer rejestracyjny, zwany wyróżnikiem. Koszt takich tablic wynosi 1000 zł dla samochodów i 500 zł dla motocykli oraz innych pojazdów posiadających jedną tablicę rejestracyjną. Zamówienie takich tablic musi być złożone kilka dni przed rejestracją i wiąże się z dodatkową wizytą w urzędzie.

 

 • Zmniejszone tablice rejestracyjne, zwane "tablicami amerykańskimi", ponieważ mają taką samą wielkość. Aby wnioskować o wydanie takich tablic, musimy również oświadczyć, że nasz pojazd jest konstrukcyjnie przystosowany do tego rodzaju tablic. Należy jednak pamiętać, że składanie fałszywego oświadczenia grozi nałożeniem mandatu podczas kontroli policyjnej oraz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

 

 • Na dole wniosku, jako ostatni punkt, znajduje się podpis osoby, która rejestruje samochód w urzędzie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielem pojazdu, czy pełnomocnikiem, jeśli rejestrujemy samochód za kogoś innego, przed podpisem piszemy skrót "z up.", co oznacza "z upoważnienia".

  Wypełniając wniosek o rejestrację pojazdu, należy pamiętać o dokładności i staranności. Poprawne i kompleksowe wypełnienie wniosku oraz dołączenie odpowiednich dokumentów przyspieszy proces rejestracji pojazdu i pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego
04 lutego 2024
Importowanie auta z USA do Polski to proces wieloetapowy, obejmujący wybór pojazdu, zakup, transport do portu, wysyłkę, odprawę celną, dostawę, rejestrację oraz dostosowanie samochodu do polskich przepisów. W 2023 roku,