×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

27 lipca 2023

Kompletny Przewodnik: Jak uzyskać zwolnienie z akcyzy samochodu

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Zwolnienie z akcyzy samochodu to złożony proces, wymagający spełnienia określonych warunków i przedłożenia odpowiednich dokumentów2. Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych odgrywają kluczową rolę w procesie udzielania tych zwolnień, co wskazuje na wymóg zrozumienia procedur. Uzyskanie zwolnienia od akcyzy może być znacznie szybsze i prostsze przy współpracy z firmą Akcyzawarszawa.pl, co jest wartościową opcją dla tych, którzy pragną przyspieszyć i ułatwić sobie ten proces.

 

W niniejszym artykule przyjrzymy się kryteriom umożliwiającym otrzymanie zwolnienia z podatku akcyzowego, wyjaśnimy, jak złożyć wniosek o zwolnienie z akcyzy samochodu osobowego oraz omówimy potencjalne konsekwencje braku zapłaty tego podatku. Dzięki temu uzyskasz kompletny przewodnik, który pomoże Ci przejść przez cały proces krok po kroku.

 

Kryteria zwolnienia z akcyzy

 

Aby uzyskać zwolnienie z akcyzy samochodu, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, które są szczegółowo określone przez polskie przepisy. Poniżej przedstawiamy kluczowe warunki, które muszą być spełnione:

 

 • Samochód musi być przeznaczony do użytku osobistego.
 • Samochód musiał być używany do celów osobistych w poprzednim kraju zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania. Wymagane jest przedstawienie dowodu spełnienia warunku 6-miesięcznego użytkowania (np. dokument rejestracyjny, ubezpieczenie).
 • Samochód nie może być sprzedany, wynajęty lub przekazany osobie trzeciej przez 12 miesięcy po imporcie.
 • Samochód musi być wprowadzony do obrotu lub zakupiony zgodnie z przepisami podatkowymi poprzedniego kraju zamieszkania.
 • Samochód musi być zaimportowany w ciągu 12 miesięcy od osiedlenia się osoby w Polsce.
 • Samochód musi być zwolniony z cła, jeśli jest importowany w ciągu 12 miesięcy od osiedlenia się osoby w Polsce.
 • Miejsce stałego zamieszkania definiuje się jako miejsce, w którym osoba przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym z powodów osobistych i zawodowych.

 

Zwracając się do firmy Akcyzawarszawa.pl, można znacznie przyspieszyć i ułatwić sobie proces uzyskania zwolnienia z akcyzy samochodu, dzięki wsparciu doświadczonych specjalistów, którzy znają szczegóły procedur i wymaganych dokumentów.

 

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z akcyzy

 

Aby skutecznie złożyć wniosek o zwolnienie z akcyzy samochodu, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Złożenie deklaracji AKC-US: Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, a najpóźniej w dniu rejestracji samochodu w kraju. Deklaracja może być złożona elektronicznie lub w formie papierowej w przypadku problemów technicznych z elektronicznym składaniem.

 

 • Wniosek WZZA o certyfikat zwolnienia z akcyzy: Po złożeniu deklaracji AKC-US, należy złożyć wniosek WZZA o wydanie certyfikatu zwolnienia z akcyzy samochodowej elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty związane z samochodem, takie jak zdjęcia, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, które umożliwiają urzędowi skarbowemu wydanie certyfikatu zwolnienia z akcyzy samochodowej.

 

 • Sposoby składania wniosku WZZA: Wniosek można złożyć na cztery sposoby: za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznie zweryfikowanego podpisu celnego, dwuletniego zeznania podatkowego lub profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odbioru (UPO) oraz powiadomienie, gdy certyfikat zwolnienia z akcyzy samochodowej będzie gotowy. Certyfikat (PZWA/PZHYB) zostanie wysłany na adres e-mail wnioskodawcy lub będzie dostępny w sekcji "Moje sprawy i dokumenty" na stronie PUESC. Za wydanie certyfikatu zwolnienia z akcyzy samochodowej należy uiścić opłatę w wysokości 17 PLN.

 

Potencjalne konsekwencje niezapłacenia akcyzy

 

Nieuiszczenie akcyzy na samochód może prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Kluczowe aspekty, które należy uwzględnić, obejmują:

 

Konsekwencje prawne i finansowe:

 

Nałożenie kar finansowych, w tym grzywien, które mogą sięgać do 2200 PLN za niezłożenie deklaracji AKC-U w wymaganym terminie.

 

W przypadku sprowadzenia samochodu z zagranicy i nieuiszczenia 2% podatku (PCC) w ciągu 30 dni od daty nabycia, naliczane są dodatkowe kary.

 

W skrajnych przypadkach, niepłacenie akcyzy może skutkować nawet karą pozbawienia wolności.

 

Skutki dla nabywcy i sprzedającego:

 

 • Odpowiedzialność za niezapłaconą akcyzę może być przeniesiona na kupującego, jeśli sprzedający nie uiścił należności. Aby uniknąć odpowiedzialności, kupujący powinni zażądać od sprzedającego dowodu zapłaty podatku.

 

Działania egzekucyjne:

 

 • W przypadku dalszego braku płatności, państwo ma prawo do zajęcia majątku dłużnika, zamrożenia kont bankowych oraz potrącenia z wynagrodzenia w celu odzyskania niezapłaconej akcyzy. Ponadto, niespełnienie warunków może skutkować niemożnością rejestracji pojazdu, a kara za nieuiszczenie opłaty celnej może wynieść do 2000 PLN.

 

Warto wspomnieć, że uzyskanie zwolnienia z akcyzy za samochód może być znacznie prostsze i szybsze przy współpracy z firmą Akcyzawarszawa.pl, która oferuje profesjonalne wsparcie w tym procesie.

 

Porady i wskazówki dla importujących samochody

 

Importując samochody, warto znać kilka kluczowych wskazówek, które mogą ułatwić proces i potencjalnie obniżyć koszty:

 

Unikanie cła importowego:

 

Osoby powracające z zagranicy po pobycie trwałym lub czasowym trwającym minimum sześć miesięcy mogą uniknąć cła importowego na samochód.

 

Przy zakupie nowego samochodu, możliwe jest uniknięcie cła importowego, dostarczając samochód do kraju w UE, a następnie przewożąc go do Polski własnym transportem.

W przypadku zakupu używanego samochodu, cło importowe można uniknąć, dostarczając samochód do kraju w UE i przewożąc go do Polski na własną rękę.

 

Dodatkowe koszty:

 

 • Stawka cła importowego dla samochodów w Polsce wynosi 10% wartości samochodu, ale należy pamiętać o dodatkowych kosztach, takich jak VAT, które mogą zwiększyć całkowity koszt importu samochodu.

 

Wsparcie firmy Akcyzawarszawa.pl:

 

 • Akcyzawarszawa.pl oferuje usługi związane z akcyzą samochodową, rejestracją, ubezpieczeniem, tłumaczeniem dokumentów i fachowym doradztwem. Współpraca z Akcyzawarszawa.pl może znacznie przyspieszyć proces uzyskania zwolnienia z akcyzy samochodowej, co jest szczególnie cenne dla osób, które chcą szybko i sprawnie przejść przez ten proces.

 

FAQs

 

Jak można uzyskać zwolnienie z akcyzy przy zakupie samochodu? Aby uzyskać zwolnienie z akcyzy, należy złożyć wniosek i deklarację AKC-U/S w urzędzie skarbowym najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, jednak nie później niż 14 dni od momentu, kiedy powstał obowiązek podatkowy.

 

Które pojazdy są wyłączone z obowiązku płacenia akcyzy? Zwolnienie z akcyzy obejmuje samochody elektryczne oraz hybrydy plug-in z silnikiem o pojemności do 2000 cm3. Dla innych rodzajów hybryd stosuje się stawki akcyzy w wysokości 9,3%, 3,1% lub 1,55% w zależności od szczegółowych przepisów.

 

Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego? Zwolnienie z podatku akcyzowego przysługuje w przypadku przesyłek okazjonalnych zawierających wyroby akcyzowe do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny, przy czym wartość tych wyrobów nie może przekraczać 45 euro, a ilość i rodzaj nie wskazują na komercyjny charakter przesyłki.

 

W jaki sposób można zredukować wysokość akcyzy na pojazd? Aby obniżyć wysokość akcyzy, warto rozważyć zakup samochodu hybrydowego, który może korzystać z 50% obniżki stawki, skorzystać z opinii rzeczoznawcy motoryzacyjnego lub wybrać silnik o pojemności uprawniającej do obniżenia stawki akcyzy o 18,6% lub 3,1%.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze
27 kwietnia 2024
Sprowadzanie aut hybrydowych z USA staje się coraz bardziej opłacalne dzięki obniżonym cłom importowym, co sprawia, że akcyza na hybrydy z USA zyskuje na znaczeniu wśród importerów. Zrozumienie zasad akcyzy
10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe