×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

19 kwietnia 2023

Zwrot Akcyzy od Samochodów Osobowych

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Zwrot akcyzy: kto może ubiegać się o odzyskanie opłaty za samochód osobowy?

 

Akcyza to rodzaj podatku, który kojarzy się głównie z samochodami osobowymi. W poniższym artykule omówimy kluczowe przepisy dotyczące procedury ubiegania się o zwrot akcyzy i przypadków, w których można to zrobić.

 

Samochód osobowy jako przedmiot podatku akcyzowego

 

Samochody osobowe są jednym z przedmiotów objętych podatkiem akcyzowym, który dotyczy określonych czynności związanych z tymi pojazdami. Podstawowe przypadki opodatkowania samochodów osobowych obejmują:

  • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce,
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej w Polsce,
  • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju lub od którego nie została wcześniej zapłacona akcyza.

 

Przypadki zwrotu akcyzy

 

Właściciel, który nabył prawo do dysponowania samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju, może ubiegać się o zwrot wcześniej zapłaconej akcyzy. Może się to zdarzyć w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) tego samochodu osobowego.

 

Procedura ubiegania się o zwrot akcyzy

 

Aby ubiegać się o zwrot akcyzy, podatnik musi złożyć wniosek, do którego dołączone są dokumenty potwierdzające zagraniczną sprzedaż oraz dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy. Wnioski należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa w sprawie tej akcyzy.

Zwrot akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a może być przekazany:

  • w kasie właściwego organu podatkowego,
  • przelewem na rachunek bankowy podatnika.

Jeśli zwrot akcyzy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin zwrotu może ulec wydłużeniu do 90 dni.

 

Czasowa rejestracja samochodu a prawo do zwrotu podatku akcyzowego

 

Ustawa o podatku akcyzowym nie wprowadza różnicowania pojęcia rejestracji, co oznacza, że prawo do zwrotu akcyzy dotyczy również samochodów zarejestrowanych czasowo. Nieważny jest również cel dokonania takiej rejestracji.

Takie stanowisko potwierdzają sądy administracyjne, na przykład wyrok NSA z dnia 22.09.2016 r., I GSK 896/15, który wskazuje, że prawo zwrotu podatku akcyzowego jest uzależnione od tego, aby samochód osobowy był pojazdem wcześniej niezarejestrowanym na terytorium kraju.

Dokonanie jakiejkolwiek rejestracji samochodu – również rejestracji czasowej – wyklucza ubieganie się o zwrot akcyzy. Podatnik, który dokona wywozu za granicę samochodu (w ramach eksportu lub WDT), który został uprzednio czasowo zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, nie otrzyma zwrotu podatku akcyzowego.

 

Podsumowanie

 

Zwrot akcyzy zapłaconej od samochodu osobowego przysługuje podmiotom, które dokonują określonych czynności względem samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski. O taki zwrot ubiegać się może osoba, która dokonuje sprzedaży samochodu w ramach eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Warto jednak pamiętać, że dokonanie jakiejkolwiek rejestracji samochodu, w tym także czasowej, uniemożliwia ubieganie się o zwrot akcyzy.

W przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego organu podatkowego, który może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające zasadność dokonania zwrotu akcyzy. Termin zwrotu może wynosić 30 dni, jednak może się wydłużyć do 90 dni, gdy konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze