×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

20 marca 2024

Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne? Wszystko, co musisz wiedzieć

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Rejestracja pojazdu w Polsce to obowiązek, niezależnie od tego, czy jest to auto nowe, czy używane, kupione w kraju czy za granicą 1. Od 31 stycznia 2022 roku zniesiono obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych przy zakupie pojazdu od osoby mieszkającej w innym powiecie, chyba że występują specyficzne sytuacje.

 

Tym samym, pojawia się pytanie: czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne? Utrzymanie istniejących tablic jest możliwe, jeśli spełniają one określone wymogi, takie jak czytelność, nieuszkodzenie i zgodność z wzorem standardowym. Akcyzawarszawa.pl oferuje pomoc w rejestracji pojazdu oraz ubezpieczeniu nowych tablic rejestracyjnych dla swoich klientów, co podkreśla praktyczną stronę tego zagadnienia w kontekście codziennego użytkowania pojazdów.

 

Aktualne przepisy dotyczące zmiany tablic rejestracyjnych

 

W świetle nadchodzących zmian, właściciele pojazdów w Polsce muszą przygotować się na nowe regulacje dotyczące tablic rejestracyjnych, które wejdą w życie w 2024 roku. Oto kluczowe informacje:

 

 • Nowe przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych:

 

Zmiany od 2024 roku: Od 1 stycznia 2024 roku właściciele samochodów będą musieli przerejestrować swoje pojazdy w ciągu 30 dni od zakupu. Nieprzestrzeganie tego wymogu skutkować będzie mandatem.

 

Czarnych tablic rejestracyjnych: Samochody zarejestrowane przed 14 marca 2005 roku z czarnymi tablicami, które nie mają ważnych przeglądów technicznych i ubezpieczenia, zostaną wyrejestrowane, jeśli ich właściciele nie wymienią tablic rejestracyjnych do 10 czerwca 2024 roku.

 

Nowe tablice rejestracyjne: Wprowadzone zostaną nowe tablice z czerwonymi literami na żółtym tle, przeznaczone dla samochodów osobowych używanych do zawodów sportowych. Pojazdy te będą mogły poruszać się po drogach publicznych tylko podczas trwania zawodów sportowych i tylko na trasach wyznaczonych przez organizatora wydarzenia. Poza tym, pojazd musi być transportowany na przyczepie.

 

Akcyzawarszawa.pl oferuje wsparcie w procesie rejestracji pojazdów oraz ubezpieczeniu, co może być szczególnie przydatne w obliczu nowych wymogów.

 

Procedura wymiany tablic rejestracyjnych

 

W ramach procedury wymiany tablic rejestracyjnych, konieczne jest zrozumienie związanych z tym kosztów oraz kroków. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje:

 

Koszty związane z wymianą tablic rejestracyjnych:

 

 • Standardowe nowe tablice rejestracyjne: 80 PLN.
 • Tablice indywidualne: 1000 PLN.
 • Dodatkowe opłaty obejmują: dokument rejestracyjny (66.50 PLN) oraz pozwolenie tymczasowe (13.50 PLN).
 • Łączny koszt wymiany tablic wynosi 161.50 PLN, natomiast utrzymanie starych tablic kosztuje 81 PLN.

 

W przypadku utraty lub kradzieży tablic rejestracyjnych:

 

 • Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatów oraz zgłosić kradzież na policji.
 • Za uszkodzone lub nieczytelne tablice rejestracyjne konieczna jest wymiana

.

Procedura wymiany tablic rejestracyjnych:

 

Zgłoszenie się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania.

Przedłożenie wniosku o wymianę tablic wraz z zestawem dokumentów, w tym pełnomocnictwem, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu. Opłata za rejestrację pojazdu przez pełnomocnika wynosi 17 PLN, ale jest zwolniona dla członków rodziny.

 

Demontaż starych tablic poprzez odkręcenie dolnej ramki i delikatne wyjęcie tablicy. Montaż nowych tablic powinien zapewnić ich pewne umocowanie w wyznaczonym miejscu.

Akcyzawarszawa.pl oferuje pomoc w procesie rejestracji pojazdów oraz ubezpieczeniu samochodu, co może znacznie ułatwić przejście przez procedurę wymiany tablic rejestracyjnych.

 

Konsekwencje braku wymiany tablic rejestracyjnych

 

Nieprzestrzeganie nowych przepisów dotyczących tablic rejestracyjnych może prowadzić do różnorodnych konsekwencji finansowych i administracyjnych dla właścicieli pojazdów. Poniżej szczegółowo przedstawiono potencjalne skutki:

 

 • Mandaty za brak aktualizacji tablic rejestracyjnych:

 

Posiadanie czarnych tablic rejestracyjnych po 1 stycznia 2024 roku: mandat od 500 do 1000 PLN.

Nowi właściciele pojazdów z czarnymi tablicami, którzy nie wymienią ich: 500 PLN.

Brak wymiany tablic rejestracyjnych skutkuje automatyczną wyrejestrowaniem pojazdu.

 

 • Kary za niewidoczne lub nieczytelne tablice rejestracyjne:

 

 

Jazda bez tablic rejestracyjnych: 1500 PLN.

Tablice nieczytelne lub zakryte: 500 PLN.

Tablice zabrudzone lub trudne do odczytania: 100 PLN.

Modyfikacja tablic rejestracyjnych (np. mniejsze tablice, naklejki): od 300 do 500 PLN.

 

 • Konsekwencje dla właścicieli pojazdów i dealerów:

 

 

Niezarejestrowanie pojazdu: 500 PLN dla właściciela, 250 PLN dla sprzedawcy, 1000 PLN dla firm.

Nowi właściciele pojazdów zastanawiający się nad zachowaniem starych tablic muszą liczyć się z karą 500 PLN.

Niezaktualizowanie adresu w dokumencie rejestracyjnym w ciągu 30 dni od przeprowadzki może skutkować mandatem do 1000 PLN.

 

Akcyzawarszawa.pl oferuje pomoc w procesie rejestracji pojazdów oraz ubezpieczeniu, co może być kluczowe w unikaniu powyższych konsekwencji.

 

Przewidywane zmiany w przepisach

 

W odpowiedzi na rosnące potrzeby zorganizowania Centralnej Ewidencji Pojazdów, polski rząd wprowadza nowe regulacje dotyczące tablic rejestracyjnych, które zaczną obowiązywać od 10 czerwca 2024 roku. Celem tych zmian jest uporządkowanie rejestru przez skupienie się na tysiącach pojazdów zarejestrowanych w Polsce, które faktycznie nie są używane. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty przewidywanych zmian:

 

 • Wprowadzenie nowych tablic rejestracyjnych: Od czerwca 2024 roku pojawią się nowe tablice z czerwonymi literami na żółtym tle, przeznaczone specjalnie dla pojazdów używanych do celów sportowych. Te pojazdy będą mogły uczestniczyć w ruchu drogowym tylko podczas oficjalnych wydarzeń sportowych i wyłącznie na trasach wyznaczonych przez organizatora.

 

 • Obowiązek re-rejestracji pojazdów: Właściciele pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 roku, które nie posiadają ważnego przeglądu technicznego i ubezpieczenia, będą musieli przerejestrować swoje pojazdy. Dotyczy to również pojazdów, które nie zostały zaktualizowane w bazie danych przez ostatnie 10 lat.

 

 • Koszty związane z nowymi tablicami: Dla standardowego samochodu osobowego koszt nowych tablic rejestracyjnych wyniesie 80 PLN.

 

Akcyzawarszawa.pl oferuje wsparcie w procesie rejestracji pojazdów oraz ubezpieczeniu, pomagając właścicielom pojazdów dostosować się do nadchodzących zmian.

 

FAQs

 

Czym są wymagane kroki do przerejestrowania pojazdu, jeżeli nie chcę zmieniać tablic rejestracyjnych? Aby przerejestrować pojazd bez wymiany tablic rejestracyjnych, należy zabrać ze sobą obecne tablice do urzędu. Po złożeniu wniosku otrzymasz tymczasowy dowód rejestracyjny, który jest ważny przez 30 dni. Wymagane jest późniejsze zastąpienie go stałym dokumentem.

 

Czy zmiana adresu zamieszkania wymaga wymiany tablic rejestracyjnych? Zmiana miejsca zamieszkania nie pociąga za sobą konieczności wymiany tablic rejestracyjnych. Jednakże niezbędna jest aktualizacja dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym to trzeba wpisać nowe informacje o adresie.

 

Czy istnieje możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych przy przerejestrowywaniu pojazdu? Tak, można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne. Przy przerejestrowaniu pojazdu w wydziale komunikacji konieczne jest przedstawienie obecnych tablic rejestracyjnych, aby urzędnik mógł nałożyć na nie nową naklejkę hologramową.

 

Czy mogę zatrzymać stare tablice rejestracyjne po zakupie samochodu? Od 31 stycznia 2022 roku istnieje możliwość zatrzymania tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu, bez względu na to, gdzie zamieszkiwał sprzedający i kupujący, pod warunkiem, że samochód jest zarejestrowany w Polsce.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze