×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

30 maja 2023

Jak Zarejestrować Samochód z Ukrainy w Polsce: Praktyczne Wskazówki

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Rejestracja samochodu z Ukrainy w Polsce jest obowiązkowym etapem umożliwiającym bezpieczną i legalną jazdę na polskich drogach. Importowanie auta z Ukrainy do Polski uznawane jest za ruch międzynarodowy na mocy Konwencji o Ruchu Drogowym z Wiednia z 1968 roku, a obywatele Ukrainy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku są zwolnieni z obowiązku posiadania dokumentu rejestracyjnego pojazdu i dowodu prawa do używania pojazdu do 31 grudnia 2022 roku. Ponadto, ważna jest świadomość, że licencje na prowadzenie pojazdu wydane na Ukrainie są uznawane w Polsce, co stanowi ułatwienie dla użytkowników tych pojazdów.

 

Akcyzawarszawa.pl oferuje pomoc w procesie rejestracji samochodu z Ukrainy w Polsce, zajmując się również ubezpieczeniem takiego samochodu, co jest kluczowym aspektem dla posiadaczy pojazdów. Obywatele ukraińscy mogą zatem rejestrować swoje pojazdy w Polsce, jednak proces ten wymaga ścisłego przestrzegania określonych procedur i wymagań. Optymalizacja SEO z wykorzystaniem kluczowych słów takich jak rejestracja samochodu z Ukrainy w Polsce, auto z Ukrainy, samochody z Ukrainy, rejestracja samochodu na Ukrainie, rejestracja samochodu Ukraina oraz rejestracja samochodu w Polsce pomoże w dotarciu do szerszego grona odbiorców poszukujących tych istotnych informacji.

 

Wymagane dokumenty do rejestracji

 

Aby zarejestrować samochód z Ukrainy w Polsce, wymagane są następujące dokumenty:

 

Dokumenty dotyczące pojazdu:

 

 • Dowód rejestracyjny pojazdu wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Karta pojazdu (jeśli dotyczy), zawierająca szczegółowe informacje o samochodzie.
 • Certyfikat homologacji dla samochodów niezarejestrowanych wcześniej w UE.
 • Świadectwo przeglądu technicznego potwierdzające, że samochód spełnia polskie normy techniczne.

 

Dokumenty finansowe:

 

 • Umowa kupna-sprzedaży: oryginał lub kopia.
 • Faktura VAT: dowód zapłaty VAT.
 • Dowód zapłaty cła, akcyzy i innych stosownych opłat importowych.

 

Dodatkowe wymagania:

 

 • Dowód posiadania ubezpieczenia OC.
 • Tłumaczenie wszystkich dokumentów przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód tożsamości właściciela pojazdu.

 

Warto pamiętać, że proces rejestracji może wymagać dodatkowych dokumentów w zależności od indywidualnych przypadków. Akcyzawarszawa.pl oferuje pomoc w rejestracji samochodu oraz w zakresie ubezpieczenia, co może ułatwić cały proces.

 

Procedura rejestracji samochodu

 

Aby skutecznie zarejestrować samochód z Ukrainy w Polsce, należy dokładnie zapoznać się z procedurą i zastosować się do poniższych kroków:

 

Weryfikacja pojazdu i dokumentacji:

 

 • Przed zakupem samochodu z Ukrainy warto sprawdzić jego historię oraz stan techniczny, aby uniknąć późniejszych problemów.
 • Należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, w tym dowód rejestracyjny pojazdu z tłumaczeniem na język polski oraz fakturę VAT potwierdzającą zapłatę.

 

Proces rejestracyjny:

 

 • Odwiedzenie Stacji Kontroli Pojazdów w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego i potwierdzenia, że samochód spełnia polskie normy techniczne.
 • Uiszczenie opłaty recyklingowej w wysokości 500 PLN, jeśli pojazd został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 roku.
 • Wizyta w Urzędzie Celnym w celu uregulowania cła importowego i uzyskania zaświadczenia o zwolnieniu z podatku.

 

Ubezpieczenie i finalizacja:

 

 • Zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC, które jest niezbędne do rejestracji pojazdu. Dla obywateli Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 roku, tymczasowe ubezpieczenie jest ważne przez 30 dni i musi zostać odnowione po tym okresie.
 • Złożenie wniosku o rejestrację w odpowiednim Wydziale Komunikacji, dołączając wszystkie wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie o zapłacie cła oraz potwierdzenie ubezpieczenia.

 

Akcyzawarszawa.pl oferuje kompleksową pomoc w procesie rejestracji samochodu z Ukrainy w Polsce, w tym wsparcie w zakresie ubezpieczenia pojazdu, co znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces.

 

Opłaty związane z rejestracją

 

Rejestracja samochodu z Ukrainy w Polsce wiąże się z różnymi opłatami, które należy uiścić, aby proces przebiegł pomyślnie. Poniżej przedstawiono szczegółowy przegląd najważniejszych opłat:

 

Opłaty podstawowe:

 

 • Certyfikat rejestracyjny: 85 PLN
 • Pozwolenie tymczasowe: 13.50 PLN
 • Tablice rejestracyjne: 80 PLN
 • Karta pojazdu: 75 PLN
 • Opłata rejestracyjna: 50 gr

 

Opłaty dodatkowe:

 

 • Opłata recyklingowa (dla samochodów importowanych przed 1 stycznia 2016): 500 PLN

 

Akcyza (Excise Duty):

 

 • Dla silników do 2000 cm³: 3.1% podstawy opodatkowania
 • Dla silników powyżej 2000 cm³: 18.6% podstawy opodatkowania

 

 • Preferencyjne stawki dla samochodów hybrydowych:

 

 • Do 2000 cm³: 1.55% wartości pojazdu
 • Powyżej 2000 cm³: 9.3% wartości pojazdu
 • 0% podatku dla samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV) z silnikami do 2000 cm³ oraz dla samochodów elektrycznych z przedłużonym zasięgiem (REX).

 

Koszty dodatkowe:

 

 • Cło celne, krótkoterminowe ubezpieczenie OC, tablice rejestracyjne tymczasowe, a możliwe także hak holowniczy

 

Powyższe informacje wskazują na złożoność procesu rejestracji samochodu z Ukrainy w Polsce i na konieczność dokładnego zaplanowania budżetu. Akcyzawarszawa.pl oferuje pomoc w rejestracji samochodu za klienta oraz w zakresie ubezpieczenia pojazdu, co może znacząco ułatwić ten proces.

 

Ubezpieczenie samochodu

 

Ubezpieczenie samochodu jest kluczowym elementem procesu rejestracji samochodu z Ukrainy w Polsce. Obywatele Ukrainy muszą zapewnić odpowiednie ubezpieczenie swojego pojazdu, aby móc legalnie poruszać się po polskich drogach. Oto szczegółowe informacje dotyczące wymogów ubezpieczeniowych:

 

Odpowiedzialność Cywilna Właścicieli Pojazdów Mechanicznych (OC PPM) i Zielona Karta:

 

 • Wszystkie samochody w Polsce muszą posiadać ubezpieczenie OC, potwierdzone Zieloną Kartą, która jest międzynarodowym certyfikatem ubezpieczeniowym.
 • Zielona Karta potwierdza, że ukraińska firma ubezpieczeniowa pokryje szkody spowodowane przez kierowcę za granicą i jest ważna od 15 dni do 12 miesięcy.

 

Ubezpieczenie graniczne:

 

 • Jeśli obywatel Ukrainy posiada ukraińskie ubezpieczenie, ale nie ma Zielonej Karty, musi zakupić polisę ubezpieczeniową na granicy od polskiej firmy ubezpieczeniowej.
 • Niektóre polskie firmy ubezpieczeniowe oferują bezpłatne ubezpieczenie graniczne dla ukraińskich uchodźców na 30 dni. Po tym okresie polisa nie zostanie automatycznie odnowiona, a właściciel pojazdu musi zakupić nową polisę, aby uniknąć kar i zapewnić ochronę.

 

Konsekwencje braku ubezpieczenia:

 

 • Jazda bez ubezpieczenia lub Zielonej Karty w Polsce może skutkować grzywnami i konsekwencjami prawnymi.
 • Minimalne pokrycie polskiego OC jest znacznie wyższe niż ukraińskiego OC, co czyni polskie OC bardziej atrakcyjnym pomimo potencjalnie wyższych kosztów.

 

Akcyzawarszawa.pl zajmuje się rejestracją samochodu za klienta oraz ubezpieczeniem takiego samochodu, oferując wsparcie w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia, co może znacznie ułatwić proces rejestracji samochodu z Ukrainy w Polsce.

 

Częste błędy i jak ich unikać

 

W procesie rejestracji samochodu z Ukrainy w Polsce często pojawiają się błędy, które mogą opóźnić lub skomplikować procedurę. Oto kilka najczęstszych problemów oraz wskazówki, jak ich unikać:

 

Niekompletne lub błędnie przetłumaczone dokumenty:

 

 • Problem: Brak profesjonalnego tłumaczenia dokumentów samochodu na język polski lub niekompletne dokumenty.
 • Rozwiązanie: Zawsze korzystaj z usług tłumacza przysięgłego do tłumaczenia dokumentów samochodu i upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletne przed przystąpieniem do procesu rejestracji.

 

Nieuregulowane opłaty:

 

 • Problem: Pominięcie lub nieświadomość konieczności uiszczenia określonych opłat, takich jak akcyza, cło, opłata recyklingowa.
 • Rozwiązanie: Przed rozpoczęciem procesu rejestracji dokładnie sprawdź, jakie opłaty są wymagane i upewnij się, że wszystkie zostały prawidłowo uregulowane.

 

Brak ważnego ubezpieczenia OC:

 

 • Problem: Nieposiadanie ważnej polisy OC lub Zielonej Karty podczas rejestracji.
 • Rozwiązanie: Przed złożeniem wniosku o rejestrację upewnij się, że posiadasz ważne ubezpieczenie OC. Akcyzawarszawa.pl oferuje pomoc w zakresie ubezpieczenia samochodu, co może ułatwić ten etap.

 

Unikanie wymienionych błędów znacznie przyspieszy proces rejestracji samochodu z Ukrainy w Polsce i pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu.

 

Znaczenie i korzyści z rejestracji

 

Rejestracja samochodu z Ukrainy w Polsce przez firmę taką jak Akcyza Warszawa ma kluczowe znaczenie dla właścicieli pojazdów i przynosi szereg korzyści:

 

 • Wsparcie w procesie rejestracji: Akcyza Warszawa oferuje kompleksową pomoc w procesie rejestracji samochodu, co obejmuje zarówno kwestie formalne, jak i pomoc w uregulowaniu wszelkich wymaganych opłat. Dzięki temu właściciele mogą zaoszczędzić czas i uniknąć błędów, które mogłyby opóźnić cały proces.

 

 • Pomoc w zakresie opłat i podatków: Firma zapewnia wsparcie nie tylko w rejestracji, ale także w płaceniu podatku VAT oraz akcyzy za samochody sprowadzane z Ukrainy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ samochody takie jak Volkswagen Golf, Audi A4, BMW 3, Skoda Octavia, i Toyota Corolla są popularne wśród kupujących z Ukrainy i wymagają dokładnego rozliczenia podatkowego.

 

 • Ubezpieczenie: Akcyza Warszawa zajmuje się również ubezpieczeniem samochodu, co jest obowiązkowym elementem rejestracji pojazdu w Polsce. Firma oferuje pomoc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia OC, co jest niezbędne do legalnego poruszania się po polskich drogach.

 

Dzięki kompleksowej obsłudze i wsparciu na każdym etapie procesu, właściciele samochodów z Ukrainy mogą cieszyć się bezproblemową rejestracją i bezpieczną jazdą w Polsce.

 

FAQs

 

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji samochodu przez obywatela Ukrainy w Polsce? Aby zarejestrować samochód w Polsce, obywatel Ukrainy musi przedstawić następujące dokumenty: dowód własności pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT), potwierdzenie opłacenia wszystkich wymaganych opłat, kartę pojazdu (o ile została wydana), oraz dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (w przypadku pojazdów używanych).

 

Ile kosztuje rejestracja samochodu sprowadzonego z Ukrainy w Polsce? W 2024 roku, koszt rejestracji samochodu kupionego za granicą, w tym z Ukrainy, wynosi 161,50 zł. Jeżeli jednak zdecydujemy się na wykupienie indywidualnych tablic rejestracyjnych, koszt ten wzrasta do 1081,50 zł.

 

Czy obcokrajowiec może zarejestrować samochód w Polsce bez karty pobytu? Rejestracja samochodu w Polsce przez obcokrajowca może wymagać przedstawienia dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terenie kraju, takiego jak karta pobytu czy wiza.

 

Jaki jest maksymalny okres, przez który samochód z Ukrainy może poruszać się po Polsce bez rejestracji? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po zwolnieniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do procedury dopuszczenia do obrotu, może poruszać się po drogach w Polsce bez rejestracji przez okres 30 dni.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego
04 lutego 2024
Importowanie auta z USA do Polski to proces wieloetapowy, obejmujący wybór pojazdu, zakup, transport do portu, wysyłkę, odprawę celną, dostawę, rejestrację oraz dostosowanie samochodu do polskich przepisów. W 2023 roku,