×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

11 stycznia 2024

Co to jest norma Euro 6? Przewodnik krok po kroku

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Norma Euro 6, wprowadzona w 2014 roku, stanowi zbiór regulacji określających dopuszczalne poziomy emisji spalin dla pojazdów mechanicznych sprzedawanych w Europie. Ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko i zdrowie publiczne poprzez kontrolę emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak tlenki azotu (NOx), cząstki stałe (PM), węglowodory (HC) i tlenek węgla (CO). Te normy mają zastosowanie zarówno do samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych, bez względu na rodzaj paliwa, co czyni je kluczowym elementem w kontekście planowanego wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w dużych miastach Polski od 2024 roku.

 

W ramach niniejszego artykułu przyjrzymy się historii i rozwojowi normy Euro 6, omówimy główne zmiany, które wprowadziła, technologie wspierające osiągnięcie tych norm, oraz wpływ, jaki norma Euro 6 ma na przemysł motoryzacyjny i kierowców. Norma ta nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, ale również zapewnia kierowcom informacje na temat zgodności ich pojazdów z obowiązującymi regulacjami, co ma szczególne znaczenie w kontekście działań firm takich jak Akcyzawarszawa.pl, zajmujących się rejestracją pojazdów oraz ich ubezpieczeniem.

 

Co to jest norma EURO 6?

 

Norma Euro 6 wprowadza bardziej rygorystyczne limity emisji CO i NOx w porównaniu do normy Euro 5, co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty tej normy:

 

Limity emisji dla różnych typów pojazdów:

 

 • Samochody osobowe: maksymalny limit emisji CO to 0,50 gramów na kilometr, a limit NOx wynosi 0,08 gramów na kilometr.
 • Pojazdy użytkowe: limit emisji CO to 1,5 gramów na kilometr, a limit NOx to 0,4 gramów na kilometr.
 • Norma Euro 6 wprowadza również limit liczby cząstek na poziomie 8 x 10^11 cząstek na kilowatogodzinę w cyklu WHSC (World Harmonized Stationary Cycle) i 6 x 10^11 cząstek na kilowatogodzinę w cyklu WHTC (World Harmonized Transient Cycle).

 

Redukcja substancji szkodliwych:

 

 • Norma Euro 6 znacząco obniża dozwolone limity szkodliwych substancji takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe (PM) w gazach wydechowych, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia publicznego.

 

Wprowadzenie i modyfikacje normy:

 

 • Norma Euro 6 została wprowadzona w 2014 roku i ma zastosowanie do pojazdów na benzynę, olej napędowy oraz pojazdów hybrydowych, co obejmuje samochody osobowe, autobusy, ciężarówki i motocykle.

 

 • Od momentu wprowadzenia norma Euro 6 przeszła kilka modyfikacji, w tym Euro 6b, Euro 6c, Euro 6d-Temp i Euro 6d, co pokazuje zaangażowanie Unii Europejskiej w ciągłe doskonalenie standardów emisji spalin.

 

Historia i rozwój normy

 

Rozwój normy Euro 6 jest kluczowym momentem w ewolucji europejskich standardów emisji spalin, który miał na celu znaczącą redukcję zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego. Poniżej przedstawiono kluczowe etapy tego procesu:

 

Wprowadzenie normy Euro 6:

 

 • Norma została wprowadzona w 2014 roku i dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych.
 • Najnowsza wersja, Euro 6d, wprowadza jeszcze bardziej rygorystyczne limity emisji oraz testy emisji w rzeczywistych warunkach jazdy.

 

Historia rozwoju norm emisji:

 

 • Pierwsze regulacje dotyczące emisji spalin w Europie zaczęły być wprowadzane w latach 80. XX wieku.
 • Norma Euro 6, wprowadzona w 2012 roku, zmniejszyła emisję tlenków azotu o 80% oraz emisję cząstek stałych o 66% w porównaniu do poprzednich standardów.

 

Modyfikacje i przyszłość normy:

 

 • Euro 6 przeszło kilka modyfikacji, w tym Euro 6b, Euro 6c, Euro 6d-Temp i ostatecznie Euro 6d, co świadczy o zaangażowaniu Unii Europejskiej w ciągłe doskonalenie standardów emisji spalin.
 • Komisja Europejska pracuje nad propozycją normy Euro 7 dla klasycznych silników samochodowych, która ma na celu dalszą redukcję szkodliwych emisji.

 

Główne zmiany wprowadzone przez normę EURO 6

 

Wprowadzenie normy Euro 6 przyniosło szereg istotnych zmian mających na celu redukcję szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy. Oto główne modyfikacje:

Striktejsze limity emisji:

 

 • Dla pojazdów ciężarowych norma Euro 6 ustala bardziej restrykcyjne limity emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM) w porównaniu z normą Euro 5, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

 

Wzrost kosztów produkcji i cen dla konsumentów:

 

 • Wprowadzenie normy Euro 6 spowodowało wzrost kosztów produkcji pojazdów, co z kolei przełożyło się na wyższe ceny dla konsumentów. Szacuje się, że implementacja czystszych technologii może zwiększyć koszt nowych samochodów o 100 do 500 euro.

 

Wsparcie ze strony Unii Europejskiej:

 

 • Aby ułatwić przejście na pojazdy o niskiej emisji, Unia Europejska wprowadziła różnorodne bodźce finansowe, w tym bezpośrednie dotacje, preferencyjne pożyczki, korzyści podatkowe, zniżki infrastrukturalne, internalizację kosztów zewnętrznych oraz dotacje na wycofanie starych pojazdów o wysokiej emisji.

 

Te zmiany, choć wymagające znaczących inwestycji zarówno od producentów pojazdów, jak i konsumentów, są krokiem w kierunku czystszego i zdrowszego środowiska.

 

Technologie wspierające osiągnięcie normy EURO 6

 

Aby sprostać wymaganiom normy Euro 6, producenci pojazdów zastosowali szereg innowacyjnych technologii:

 

Technologia selektywnej redukcji katalitycznej (SCR):

 

 • SCR jest kluczową technologią umożliwiającą oczyszczanie spalin i szkodliwych związków emitowanych przez silniki Diesla, co przyczynia się do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

 

 • System wykorzystuje roztwór mocznika o nazwie NOXy® AdBlue®, który w procesie katalitycznym redukuje emisję tlenków azotu (NOx) do azotu i pary wodnej.

 

 • Technologia ta znajduje zastosowanie w różnych typach pojazdów z silnikami Diesla, w tym autobusach i ciężarówkach, a także w innych obiektach jak lokomotywy, statki i maszyny rolnicze. System składa się z zbiornika, systemu wtryskowego i katalizatora. Roztwór mocznika (NOXy®) poddawany jest wysokiemu ciśnieniu w katalizatorze w celu oczyszczenia spalin. System jest kompatybilny z diagnostyką pokładową, informując kierowcę o przekroczeniu limitów emisji.

 

Innowacje w silnikach i systemach hybrydowych:

 

 • MAN osiąga standard Euro 6 wykorzystując system SCR w połączeniu z systemem EGR, optymalizując zużycie paliwa i AdBlue, jednocześnie minimalizując emisję NOx.

 

 • Mazda stosuje strategię "rightsizing", optymalizując wielkość silnika zgodnie z konkretnym modelem, co poprawia efektywność paliwową i redukuje emisje bez kompromisu w zakresie wydajności. System Mazda M Hybrid Boost to łagodny system hybrydowy, który odzyskuje energię podczas hamowania i wspomaga silnik Diesla podczas jazdy z niską prędkością, zmniejszając zużycie paliwa i emisje.

 

 • Najnowsze silniki Skyactiv D Mazdy wykorzystują nowy system sterowania rozdziałem kontrolowanym częściowo premiksanym zapłonem kompresyjnym (DCPCI), który zapewnia czystsze spalanie i niższe emisje.

 

Wpływ normy EURO 6 na przemysł motoryzacyjny i kierowców

 

Wprowadzenie normy Euro 6 ma znaczący wpływ na przemysł motoryzacyjny oraz kierowców, szczególnie w kontekście polskiego rynku, gdzie wyzwaniem jest nie tylko wysoki średni wiek samochodów, ale także ich słaby stan techniczny i nielegalne modyfikacje zwiększające emisję spalin. Firma AkcyzaWarszawa.pl, oferując usługi związane z rejestracją pojazdów oraz ich ubezpieczeniem, odgrywa kluczową rolę w adaptacji do nowych norm, pomagając właścicielom pojazdów diesla i benzynowych spełniających normę Euro 6 w obsłudze podatkowej pojazdów sprowadzanych z Niemiec, co może przynieść znaczne oszczędności .

 

Wpływ na przemysł motoryzacyjny:

 

 • Wzrost kosztów produkcji: Nowe normy wymuszają stosowanie zaawansowanych technologii redukcji emisji, co zwiększa koszty produkcji pojazdów.

 

 • Inwestycje w badania i rozwój: Producentów pojazdów zmusza do inwestycji w badania nad nowymi technologiami, takimi jak systemy SCR, aby spełnić rygorystyczne wymogi normy Euro 6.

 

Wpływ na kierowców:

 

 • Korzyści środowiskowe i jakości życia: Nabywcy pojazdów spełniających normę Euro 6 mogą korzystać z korzyści środowiskowych i poprawy jakości życia, a także z rządowych ekoincentywów i niższych opłat drogowych, choć korzyści te różnią się w zależności od kraju.

 

 • Oszczędności finansowe: Dzięki usługom firmy AkcyzaWarszawa.pl, właściciele pojazdów mogą zaoszczędzić na opłatach związanych z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdów sprowadzanych.

 

Implementacja normy Euro 6, choć wiąże się z wyzwaniami, przynosi znaczące korzyści zarówno dla środowiska, jak i użytkowników pojazdów, wspierając jednocześnie dążenie do zrównoważonego rozwoju transportu.

 

Zakończenie

 

Implementacja normy Euro 6 podkreśla rosnącą troskę o środowisko naturalne i zdrowie publiczne, zmuszając zarówno przemysł motoryzacyjny, jak i użytkowników pojazdów do adaptacji w nowych realiach. Świadomość i odpowiedzialność za emisję zanieczyszczeń przekształcają podejście do mobilności, odzwierciedlając globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju. Firma Akcyzawarszawa.pl, poprzez swoje usługi rejestracji i ubezpieczenia pojazdów, wspiera klientów w nawigowaniu przez te zmiany, podkreślając ich rolę w procesie adaptacji do bardziej ekologicznych standardów.

 

Zachęcanie do dalszych badań i innowacji technologicznych pozostaje kluczowe dla przyszłego rozwoju norm związanych z emisją spalin. W kontekście zapowiadanej normy Euro 7, społeczność międzynarodowa stoi przed wyzwaniem dalszego ograniczenia wpływu transportu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu mobilności społeczności. Podsumowując, norma Euro 6 jest nie tylko istotnym krokiem w kierunku czystszych technologii motoryzacyjnych, ale również zachętą do innowacji i zrównoważonego rozwoju, w którym firma Akcyzawarszawa.pl odgrywa wspierającą rolę.

 

FAQs

 

Czym jest norma Euro 6 i jakie są jej wymagania? Norma Euro 6 to regulacja określająca maksymalne dopuszczalne poziomy emisji szkodliwych substancji przez pojazdy. Dla pojazdów lekkich, norma Euro 6 ustala limit emisji tlenku węgla (CO) na 0,50 grama na kilometr i tlenków azotu (NOx) na 0,08 grama na kilometr. W przypadku pojazdów użytkowych, ze względu na ich większe zużycie paliwa, limity są wyższe: 1,5 grama CO i 0,4 grama NOx na kilometr.

 

Jak mogę sprawdzić, do której normy Euro należy mój samochód? Aby sprawdzić normę emisji spalin Euro swojego samochodu, możesz odwiedzić stronę www.historiapojazdu.gov.pl lub skorzystać z aplikacji mObywatel, wybierając zakładkę Historia Pojazdu. Informacje o normie emisji Euro są dostępne dzięki algorytmowi, który uzupełnia dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów, uwzględniając adnotacje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Jakie kroki należy podjąć, aby dostosować pojazd do normy Euro 6? Aby dostosować pojazd do normy Euro 6, konieczny jest montaż filtrów DPF (Diesel Particulate Filter) do cząstek stałych, znanych również jako katalizatory ceramiczne. Są one kompatybilne z normami EURO 4, EURO 5 i EURO 6 i ich działanie polega na oczyszczaniu spalin. Zgodnie z przepisami europejskimi, stosowanie takich filtrów może pozwolić na podniesienie normy emisji spalin pojazdu do poziomu EURO 6.

 

Jakie pojazdy spełniają kryteria normy Euro 6? Normę Euro 6 spełniają pojazdy, które zostały wyprodukowane od września 2015 roku. Należy jednak pamiętać o kolejnych aktualizacjach tej normy: EURO 6c, która weszła w życie we wrześniu 2018 roku, oraz EURO 6d, obowiązująca od stycznia 2021 roku.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

03 czerwca 2024
W obliczu rosnących wymagań środowiskowych i technologicznych rewolucji, pojazdy hybrydowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na globalnych rynkach motoryzacyjnych, w tym w Polsce. Oprócz korzyści ekologicznych, właściciele tych pojazdów mogą
02 czerwca 2024
Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy to ważny, ale często skomplikowany proces dla wielu kierowców w Polsce. Aby uniknąć problemów i opóźnień, kluczowe jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokładne zapoznanie
19 maja 2024
Akcyza za samochód stanowi znaczący element finansowej rzeczywistości każdego, kto zdecyduje się na import pojazdu lub zakup nowego samochodu w Polsce. Jest to podatek, który należy uiścić nie tylko ze