×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

25 marca 2024

Poradnik o zwrocie akcyzy za samochód: Kto jest uprawniony do zwrotu?

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Proces ubiegania się o zwrot akcyzy za samochód wiąże się z wieloetapową procedurą i spełnieniem określonych wymagań. W Polsce wprowadzono nowe prawo umożliwiające zwrot VAT za używane samochody importowane między 1 maja 2004 a 30 listopada 2006 roku. Ten poradnik wyjaśnia warunki oraz procedurę ubiegania się o zwrot akcyzy, co jest istotną informacją zarówno dla firm, jak i osób fizycznych, które opłaciły akcyzę i są uprawnione do zwrotu. Opracowanie to uwzględnia także zwrot akcyzy od samochodu dla towarów sprzedawanych w ramach obrotu bezcłowego w UE oraz dla towarów eksportowanych. Akcyzawarszawa.pl specjalizuje się w zwrotach akcyzy za samochód, co stanowi kluczowy aspekt dla osób ubiegających się o zwrot podatku, zainteresowanych prawidłowym złożeniem wniosku o zwrot akcyzy.

 

Kto może ubiegać się o zwrot akcyzy

 

Osoby i podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot akcyzy za samochód muszą spełniać określone kryteria:

 

 • Nabywca prawa do dysponowania samochodem jako właściciel - Aby kwalifikować się do zwrotu VAT za samochód, osoba lub podmiot musi nabyć prawo do dysponowania pojazdem jako właściciel, dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy i udowodnić, że VAT od samochodu został opłacony w kraju.

 

 • Dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy w swoim własnym imieniu - Prawo do zwrotu VAT od samochodu przysługuje osobie lub podmiotowi, który dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy w swoim imieniu i miał prawo do dysponowania samochodem jako właściciel, pod warunkiem posiadania dowodu zapłaty VAT na samochód.

 

 • Spełnienie warunków dotyczących czasu i miejsca - Samochód musi być sprzedany osobie lub firmie znajdującej się w innym kraju. Prawo do zwrotu dotyczy samochodów starszych niż dwa lata, które zostały zaimportowane w określonym okresie. Obejmuje także osoby, które już otrzymały częściowy zwrot, ale mają prawo do większej kwoty na podstawie nowego prawa.

 

Firma Akcyzawarszawa.pl zajmuje się zwrotami akcyzy za samochód, oferując wsparcie w spełnieniu wymaganych warunków i prawidłowym złożeniu wniosku o zwrot.

 

Jak złożyć wniosek o zwrot akcyzy

 

Aby skutecznie złożyć wniosek o zwrot akcyzy za samochód, należy dokładnie przygotować i przedstawić odpowiednie dokumenty. Proces ten jest szczegółowo opisany przez firmę Akcyzawarszawa.pl, która specjalizuje się w zwrotach akcyzy za samochód i oferuje wsparcie w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy kroki niezbędne do złożenia wniosku:

 

Przygotowanie dokumentacji:

 

 • Dowody potwierdzające zapłatę akcyzy za samochód na terytorium Polski.
 • Dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę lub eksport samochodu.
 • Faktury lub inne dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy.

 

Wymagania dotyczące kwoty zwrotu:

 

 • Minimalna kwota wniosku o zwrot nie może być niższa niż równowartość 10 euro w złotych polskich, według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku.
 • W przypadku eksportu, wniosek o zwrot akcyzy, która została zapłacona w kraju, należy złożyć w ciągu roku od daty eksportu.

 

Składanie wniosku:

 

 • Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym, dołączając wszystkie wymagane dokumenty.

 

 • Decyzja o wysokości uznanej kwoty zwrotu jest wydawana przez naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji, termin ten może wydłużyć się do 90 dni.

 

Czasowa rejestracja a prawo do zwrotu

 

Rejestracja czasowa pojazdu ma kluczowe znaczenie dla możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy. Poniżej przedstawiono kluczowe informacje dotyczące wpływu rejestracji czasowej na prawo do zwrotu:

 

Rejestracja czasowa a zwrot VAT:

 

 • Samochód nie musi być zarejestrowany w Polsce, aby kwalifikować się do zwrotu podatku. Wartość zwrotu jest obliczana przez odjęcie VAT zawartego w cenie samochodu w Polsce od VAT zapłaconego w momencie importu.

 

 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) orzekł, że tymczasowa rejestracja samochodu pozbawia sprzedawcę możliwości ubiegania się o zwrot VAT, nawet proporcjonalnie. Jednakże, tymczasowa rejestracja samochodu w celu jego przemieszczenia poza kraj nie uniemożliwia właścicielowi otrzymania zwrotu VAT w Polsce.

 

Warunki zwrotu VAT przy rejestracji czasowej:

 

 • Prawo do ubiegania się o zwrot VAT nie dotyczy towarów oznaczonych znakami bezcłowymi lub gdy kwota VAT jest niższa niż minimalna kwota możliwa do odzyskania. Minimalna kwota roszczenia nie może być niższa niż 100 euro.

 

 • Akcyza musi być zapłacona w ciągu 30 dni od wprowadzenia pojazdu do Polski, a deklaracja musi być złożona właściwym organom.

 

Wyjątki i potwierdzenia:

 

 • Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ECJ) podkreślają, że tymczasowa rejestracja pojazdu w celu jego tymczasowego dopuszczenia do ruchu nie jest tożsama z tymczasową rejestracją w celu przemieszczenia pojazdu poza kraj. Tym samym, rejestracja tymczasowa jest jedynie manifestacją wyboru eksportu pojazdu.

 

 • W świetle orzecznictwa, tymczasowa rejestracja prywatnego samochodu w Polsce w celu jego przemieszczenia poza kraj nie uniemożliwia właścicielowi otrzymania zwrotu VAT w Polsce.

 

Podsumowanie i praktyczne wskazówki

 

Podsumowując, proces ubiegania się o zwrot akcyzy za samochód w Polsce jest skomplikowany i wymaga spełnienia określonych warunków oraz przestrzegania wieloetapowej procedury. Podkreślenie roli firmy Akcyzawarszawa.pl, która oferuje fachową pomoc w prawidłowym złożeniu wniosku o zwrot akcyzy, jest kluczowe dla zainteresowanych osób i podmiotów. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji oraz zrozumienie warunków kwalifikujących do zwrotu są niezbędne dla osiągnięcia pozytywnego wyniku w tej kompleksowej procedurze.

 

Zrozumienie wpływu rejestracji czasowej na możliwość uzyskania zwrotu VAT dla importowanych pojazdów, a także świadomość możliwości, jakie otwiera współpraca z doświadczonymi podmiotami, takimi jak Akcyzawarszawa.pl, umożliwia skuteczniejsze nawigowanie po procedurach zwrotu akcyzy. Apele o dalsze badania i zainteresowanie tematem wskazują na istotność i potencjalny wpływ na przyszłe regulacje prawne w tym obszarze.

 

FAQs

 

 • Kto ma prawo do otrzymania zwrotu akcyzy za zakup samochodu? Odpowiedź: Prawo do ubiegania się o zwrot akcyzy od samochodu osobowego przysługuje osobie, która nabyła prawo do dysponowania pojazdem jak właściciel, przy czym samochód ten nie był wcześniej zarejestrowany w kraju, a akcyza została opłacona na terenie Polski w związku z jego dostawą.

 

 • Jakie podmioty mogą starać się o zwrot podatku akcyzowego? Odpowiedź: Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które posiadają gospodarstwa rolne zgodnie z ustawą o podatku rolnym.

 

 • Czy istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot akcyzy po wyznaczonym terminie? Odpowiedź: Tak, lecz w przypadku złożenia wniosku po terminie nie można wydać decyzji w sprawie zwrotu akcyzy rolnej, ani pozytywnej, ani negatywnej. Należy wówczas wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania zgodnie z art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 • Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji odmownej w sprawie zwrotu akcyzy? Odpowiedź: W przypadku otrzymania decyzji odmownej, można odwołać się do dyrektora właściwej izby celnej poprzez organ, który wydał decyzję. Odwołanie należy wysłać do tego samego urzędu, który wydał decyzję, załączając opłatę w wysokości 5 zł. W razie potrzeby można również zwrócić się do sądu.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego
04 lutego 2024
Importowanie auta z USA do Polski to proces wieloetapowy, obejmujący wybór pojazdu, zakup, transport do portu, wysyłkę, odprawę celną, dostawę, rejestrację oraz dostosowanie samochodu do polskich przepisów. W 2023 roku,