×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

02 stycznia 2024

Badanie techniczne po terminie - Co to oznacza dla twojego samochodu i portfela?

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Badanie techniczne pojazdu to kluczowy element, który decyduje o tym, czy samochód jest bezpieczny i nadaje się do użytku na drodze. Jest to wymóg obligatoryjny i musi być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Znaczenie badania technicznego leży w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego, utrzymaniu wartości samochodu oraz zapobieganiu poważnym awariom. Regularne kontrole techniczne są wymagane dla wszystkich samochodów, motocykli, a nawet niektórych maszyn rolniczych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg. Nie przeprowadzenie ich w terminie i ich opóźnienie, czyli "badanie techniczne po terminie", może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji dla właściciela pojazdu, zarówno pod względem finansowym, jak i prawnym.

 

Opóźnienie w przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, zwane również "badaniem technicznym po terminie", niesie ze sobą szereg konsekwencji, w tym potencjalne kary finansowe i ryzyko wycofania pojazdu z ruchu. Kluczowe jest więc, aby właściciele pojazdów przestrzegali terminów określonych przez prawo, by uniknąć zarówno potencjalnych problemów na drodze, jak i dodatkowych kosztów. Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce badania technicznego, wyjaśniając różnicę między badaniem a przeglądem okresowym, częstotliwość i miejsce wykonywania kontroli, a także omawiając zakres badania i przewidywane zmiany w przepisach.

 

Różnice między badaniem technicznym a przeglądem okresowym

 

Różnice między badaniem technicznym a przeglądem okresowym można przedstawić w następujący sposób:

 

Obowiązkowość:

 

 • Badanie techniczne: Jest obowiązkowe i musi być przeprowadzane co najmniej raz w roku.
 • Przegląd okresowy: Nie jest obowiązkowy, ale zalecany przez producentów samochodów w celu utrzymania stanu pojazdu i zachowania gwarancji.

 

Zakres kontroli:

 

 • Badanie techniczne: Obejmuje sprawdzenie numeru VIN, ogólnego stanu pojazdu, stanu opon, oświetlenia, systemu hamulcowego, nadwozia, układu kierowniczego, układu wydechowego, silnika, elementów bezpieczeństwa oraz wymaganego wyposażenia.
 • Przegląd okresowy: Skupia się na wymianie części i płynów eksploatacyjnych, przy czym częstotliwość jest ustalana indywidualnie w zależności od modelu i wersji silnika.

 

Prace wykonywane podczas przeglądu:

 

 • Podczas przeglądu okresowego wykonywane są takie czynności jak wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, filtra powietrza, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, świec zapłonowych, uzupełnianie płynu katalizatora w samochodach z filtrem cząstek stałych, sprawdzanie sprzęgła, zawieszenia, systemu hamulcowego, układu kierowniczego, układu wydechowego, wykonanie diagnostyki komputerowej, sprawdzenie właściwego ciśnienia w oponach oraz inne kontrole.

 

Częstotliwość i miejsce przeprowadzania badania technicznego

 

Częstotliwość i miejsce przeprowadzania badania technicznego są kluczowymi aspektami, które każdy właściciel pojazdu powinien znać:

 

 • Częstotliwość badania technicznego:

 

 

Nowe pojazdy: pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić w ciągu trzech lat od pierwszej rejestracji.

Pojazdy w wieku 3-5 lat: kolejne badanie techniczne powinno być przeprowadzone dwa lata po pierwszym badaniu, czyli w ciągu pięciu lat od pierwszej rejestracji pojazdu.

Pojazdy starsze niż 5 lat: wymagane jest coroczne badanie techniczne przed upływem terminu wyznaczonego podczas poprzedniej kontroli.

 

Miejsce przeprowadzania badania:

 

 • Wszystkie badania techniczne powinny być przeprowadzane w autoryzowanych stacjach kontroli pojazdów, takich jak KODO Auto Service Station Kontroli Pojazdów w Szczecinie. Warto wybierać renomowane stacje kontroli pojazdów, aby zapewnić wysoką jakość usług.

 

Rejestracja wyników badania:

 

 • Wyniki badania technicznego są wprowadzane do bazy danych CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), co zapewnia łatwy dostęp do historii kontroli pojazdu.

 

Pamiętając o tych kluczowych informacjach, właściciele pojazdów mogą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z opóźnieniem badania technicznego samochodu.

 

Zakres badania technicznego

 

Podczas badania technicznego pojazdu, szczególną uwagę zwraca się na następujące elementy i systemy pojazdu:

 

 • System kierowniczy: Sprawdzenie poprawności działania i stanu technicznego.
 • Opony: Kontrola głębokości bieżnika, stanu i dopasowania do warunków drogowych.
 • Hamulce: Weryfikacja efektywności hamowania i stanu technicznego systemu hamulcowego.
 • Zawieszenie i karoseria: Ocena stanu zawieszenia oraz integralności strukturalnej karoserii.
 • Oświetlenie: Sprawdzenie poprawności działania świateł zewnętrznych i ich regulacji.
 • Emisja spalin i układ wydechowy: Ocena poziomu emisji spalin i stanu układu wydechowego.
 • Wyposażenie bezpieczeństwa i obowiązkowe: Weryfikacja obecności i stanu gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, kompletności zagłówków oraz sprawność wycieraczek i spryskiwaczy.

 

Nowe regulacje wprowadzają obowiązek dokumentowania obecności pojazdu podczas inspekcji poprzez wykonanie pięciu zdjęć, w tym odczytu licznika przebiegu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, właściciel pojazdu ma prawo do odwołania się od wyników inspekcji, które zostanie rozpatrzone przez inspektorów z Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Podczas kontroli identyfikowane są trzy kategorie wad: lekkie (drobne usterki), znaczące (wymagające natychmiastowej naprawy) oraz niebezpieczne (stanowiące bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa). W wyniku inspekcji wydawany jest certyfikat badania technicznego, zawierający szczegóły dotyczące pojazdu i wyników kontroli. W przypadku negatywnego wyniku, pojazd może zostać wycofany z użytku do czasu rozwiązania stwierdzonych problemów.

 

Koszt badania technicznego i konsekwencje opóźnienia

 

Koszt badania technicznego i jego opóźnienia mogą znacząco wpłynąć na portfel właściciela pojazdu. Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 

Koszty badania technicznego:

 

Dla samochodów osobowych: 99 PLN.

Dla pojazdów z instalacją gazową: 162 PLN.

Motocykle: 62 PLN, ciężarówki: 153 PLN.

 

Konsekwencje opóźnienia:

 

 • Opłata za badanie techniczne po terminie wzrasta o 100%.
 • Kara za opóźnienie waha się od 1,500 do 5,000 PLN od 1 stycznia 2022.
 • W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa, pojazd może zostać odholowany, a dokument rejestracyjny zatrzymany.

 

Wpływ na ubezpieczenie:

 

 • Brak ważnego badania technicznego może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w razie wypadku.

 

Firma Akcyzawarszawa.pl, oferując pomoc w rejestracji pojazdu oraz jego ubezpieczeniu, może również zaoferować wsparcie w organizacji badania technicznego, minimalizując ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji finansowych i prawnych dla klienta.

 

Planowane zmiany w przepisach dotyczących badania technicznego

 

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się potrzeby zarówno kierowców, jak i branży motoryzacyjnej, planowane zmiany w przepisach dotyczących badania technicznego mają na celu usprawnienie procesu oraz zwiększenie jego efektywności. Wśród najważniejszych zmian, które mają zostać wprowadzone, znajdują się:

 

Zmiany w harmonogramie wprowadzania nowych przepisów:

 

 • Początkowo planowano wprowadzenie zmian na 9 stycznia 2023 roku, jednak termin ten został przesunięty.
 • Nowe przepisy mają wejść w życie w połowie 2024 roku.

 

Digitalizacja procesu badania:

 

 • Zastąpienie papierowego certyfikatu badania technicznego cyfrowym odpowiednikiem, co uprości proces wydawania i przedłużania certyfikatów.
 • Wyniki kontroli będą wysyłane bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), eliminując potrzebę posiadania przy sobie dokumentu rejestracyjnego podczas kontroli.

 

Inspekcje i nadzór:

 

 • Wprowadzenie surowych kar dla stacji nieprzestrzegających nowych zasad.
 • Nadzór nad inspekcjami będzie sprawowany przez Transportowy Dozór Techniczny oraz warsztaty będą podlegać pod nadzór tej samej instytucji.

 

Te zmiany mają na celu nie tylko ułatwienie procesu dla kierowców, ale również podniesienie jakości przeprowadzanych inspekcji oraz zapewnienie dokładniejszej dokumentacji stanu technicznego pojazdów.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, terminowe badanie techniczne pojazdu jest nie tylko obowiązkiem prawnym każdego właściciela, ale także kluczowym elementem dbałości o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Regularne kontrole techniczne pozwalają zachować samochód w dobrym stanie technicznym, co przekłada się na bezpieczeństwo jazdy oraz może zniwelować ryzyko kosztownych awarii. Warto zaznaczyć, że opóźnienie w przeprowadzeniu badania może pociągać za sobą nie tylko konsekwencje finansowe, ale i prawne, w tym możliwość wycofania pojazdu z ruchu.

 

Jednocześnie, zmiany w przepisach i procesy digitalizacji mają na celu usprawnienie i ułatwienie całego procesu badań technicznych, co jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby kierowców i branży motoryzacyjnej. Firma Akcyzawarszawa.pl, zajmująca się nie tylko rejestracją i ubezpieczeniem pojazdów, ale również optymalizacją opłat akcyzowych, może stanowić wsparcie w łatwiejszym zarządzaniu wymaganiami związanymi z badaniami technicznymi, wynikającymi zarówno z obowiązujących, jak i przyszłych przepisów.

 

FAQs

 

Czy mogą być konsekwencje jeśli wykonam przegląd techniczny pojazdu po wyznaczonym terminie? Jeżeli Twój samochód posiada w dowodzie rejestracyjnym i bazie danych informację o przeglądzie wykonanym po terminie, jest to traktowane jako poważne wykroczenie. W takim przypadku grozi Ci wysoki mandat karny oraz dodatkowe koszty związane z koniecznością przeprowadzenia przeglądu na stacji diagnostycznej.

 

Jak długo można opóźnić wykonanie przeglądu technicznego pojazdu? W polskim prawodawstwie nie ma wyznaczonego konkretnego limitu czasowego, który określałby, o ile można opóźnić przeprowadzenie przeglądu technicznego pojazdu.

 

Jaki jest maksymalny czas, przez który auto może pozostać bez ważnego przeglądu technicznego? Jeśli przegląd techniczny pojazdu zostanie opóźniony o ponad 30 dni, naliczana jest podwójna opłata za badanie, czyli 197 zł (98 zł + 1 zł + 98 zł). W przypadku kontroli drogowej, jeśli pojazd jest sprawny, kara za brak przeglądu wynosi 500 zł. Jeżeli jednak samochód zostanie uznany za niesprawny, do kary doliczane jest odebranie dowodu rejestracyjnego oraz odholowanie pojazdu na lawecie.

 

Co grozi za zapomnienie o terminowym przeglądzie technicznym? W przypadku zapomnienia o terminowym przeglądzie technicznym i zostania zatrzymanym do kontroli drogowej, zostanie nałożony mandat. W roku 2023 mandat za brak ważnego przeglądu pojazdu wynosi od 1 500 zł do 5 000 zł. Wysokość mandatu zależy od oceny stanu technicznego pojazdu oraz od tego, jak długo przekroczony został termin przeglądu.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

27 kwietnia 2024
Sprowadzanie aut hybrydowych z USA staje się coraz bardziej opłacalne dzięki obniżonym cłom importowym, co sprawia, że akcyza na hybrydy z USA zyskuje na znaczeniu wśród importerów. Zrozumienie zasad akcyzy
10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego