1. Jakie dokumenty powinienem dostać od sprzedawcy samochodu?

Podczas zakupu auta za granicą zawsze należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży w 2 egzemplarzach, po jednej dla stron. Najlepiej taką umowę wydrukować wcześniej z internetu, może być dwujęzyczna czyli po polsku i w języku kraju do którego jedziemy po auto. Sprzedający musi przekazać kupującemu dowód rejestracyjny auta. Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji, przed kupnem auta zawsze upewnij się, jakie w danym kraju obowiązują dowody rejestracyjne. W niektórych krajach dowody rejestracyjne bywają jednoczęściowe, a w innych dwuczęściowe. Czasem są także dodatkowe dokumenty np. certyfikat własności, karty tranzytowe.

Jeśli nie masz pewności, jakie dokumenty powinieneś otrzymać od sprzedającego skontaktuj się z nami:

e-mail: kontakt@akcyzawarszawa.pl tel: + 48 509 274 704

 

 

2. Czy potrzebuję umowy kupna?

 

Tak, umowa kupna jest konieczna, abyś mógł zarejestrować auto w Polsce. Jest to dokument potwierdzający kupno auta za granicą, w danym czasie, miejscu i za określoną kwotę. Wzór umowy możesz pobrać z internetu i

pamiętaj, wydrukuj umowę w 2 egzemplarzach, ponieważ jedna umowa zostaje u sprzedawcy a druga u kupującego.

Jeśli kupujesz auto od firmy dowodem transakcji może być również faktura. W takiej sytuacji umowa nie jest konieczna. 

Wszystkie pomyłki na umowie muszą być przekreślone (nie poprawiane) i zaparafowane zarówno przez sprzedającego jak i kupującego.

 

 

3. Co, jeśli kupiłem samochód od Polaka?

 

Przykład 1.

Jeżeli auto (niezarejestrowane w Polsce) zostało kupione od Polaka, a umowa kupna-sprzedaży została zawarta poza granicami Polski, to procedury związane z rejestracją są takie same, jakby to było auto kupione zagranicą od obcokrajowca. Kupujący musi zgłosić i opłacić podatek akcyzowy w odpowiednim Urzędzie Celno-Skarbowym.

 

Przykład 2.

W przypadku, gdy auto (niezarejestrowane w Polsce) zostanie kupione od Polaka w Polsce oznacza to, że osoba, która sprowadziła auto do kraju, dokonała już wszelkich formalności związanych z podatkiem akcyzowym. Przy zakupie auta, sprzedający musi przekazać Ci dowód rejestracyjny, umowę kupna-sprzedaży lub fakturę, dokument potwierdzający zapłatę podatku akcyzowego oraz, jeśli są już zrobione, tłumaczenia i przegląd techniczny Polski tzw. przegląd zerowy.

 

 

4. Jaka będzie wysokość akcyzy?

 

Urzędy Celno-Skarbowe posiadają programy do wyceny aut z podziałem na:

·         Markę.

·         Model.

·         Pojemność.

·         Moc.

·         Rok produkcji.

 

Wartość, podana na umowie/fakturze zakupu, jest porównywana z wartością rynkową, która przypisana jest do konkretnego auta w programie. Podczas weryfikacji, wartość rynkowa danego auta pomniejszana jest o 23% VAT-u, akcyzę i jeśli obliczona wartość jest taka sama, bądź mniejsza niż wartość na umowie/fakturze, wtedy akcyza obliczana jest od kwoty zakupu. Jeśli wartość katalogowa po pomniejszeniu jest większa od kwoty zakupu, akcyza obliczana jest od wartości rynkowej/katalogowej. W niektórych przypadkach tzn. jeżeli w deklaracji AKC-U/S zaznaczono że samochód jest uszkodzony cena pojazdu może być pomniejszona jeszcze o 20% (nie zawsze).

 

Jeżeli samochód był zakupiony w stanie uszkodzonym warto wykonać opinię u rzeczoznawcy samochodowego. Rzeczoznawca ma za zadanie określić wartość pojazdu ze względu na jego uszkodzenia.

 

 

5. Od czego zależy wysokość akcyzy?

 

Wysokość akcyzy jest zależna od pojemności silnika oraz wartości rynkowej auta. Podatek akcyzowy od aut o pojemności silnika do 2000 cm3 wynosi 3,1%, a powyżej 2000 cm3 wynosi 18,6% wartości rynkowej. Samochody hybrydowe o pojemności silnika do 2000 cm3 1,55%, powyżej 2000 cm3 ale nie więcej niż 3500cm3 - 9,3%.

 

 

6. Czy auto musi być ubezpieczone, choć nie jest zarejestrowane?

 

Każde auto, niezależnie od jego stanu technicznego, musi posiadać ubezpieczenie OC. Dotyczy to także aut uszkodzonych czy rozbitych.

 

 

7. Czy mogę wrócić zakupionym samochodem do domu?

 

Każde auto przebywające na terytorium Polski musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Jest to przepis obowiązujący niemal w każdym kraj UE. Aby poruszać się takim autem oprócz ubezpieczenia, dowodu zakupu i dowodu rejestracyjnego, wymagany jest ważny przegląd oraz dobry stan techniczny auta, umożliwiający przejazd. Auto musi posiadać tablice rejestracyjne zgodne z dowodem rejestracyjnym lub ubezpieczeniem. 

 

 

8.Kupiłem uszkodzony samochód. Jak go zgłosić do akcyzy?

 

Przy uszkodzonym aucie można wykonać opinię rzeczoznawcy, gdzie rzeczoznawca określa wartość auta w aktualnym stanie. Jeżeli cena auta na umowie/fakturze jest wyższa niż w opinii, akcyza będzie liczona od wartości na umowie/fakturze, natomiast jeżeli wartość auta jest wyższa w opinii to akcyza będzie liczona od opinii.

Akcyza wyliczana jest zawsze od wyższej wartości. Zaleca się wykonanie opinii rzeczoznawcy przy uszkodzonych autach o pojemności silnika powyżej 2000 cm3, ponieważ takie auta mają większą wartość, a akcyza naliczana jest od stawki 18,6%. W przypadku, gdy auto jest uszkodzone, ale nie została wykonana opinia rzeczoznawcy, urzędnik w Urzędzie Celno-Skarbowym obliczy akcyzę, jak od sprawnego auta.

 

 

9. Ile mam czasu na zgłoszenie auta do urzędu skarbowego?

 

Na zgłoszenie auta do Urzędu Skarbowego mamy 14 dni, licząc od dnia przekroczenia granicy. Datę sprowadzenia auta deklaruje się na dokumencie  AKC-US.

 

 

10. Co, jeśli zgłoszę samochód po terminie?

 

Zgłoszenie samochodu do Urzędu Skarbowego po upływie 14 dni od sprowadzenia auta do Polski skutkuje nałożeniem mandatu przez Urząd. Wysokość mandatu jest zależna od terminu zgłoszenia tzn. ile dni po terminie deklaracja została złożona.

Mogą być również naliczone odsetki ustawowe do kwoty akcyzy, jeśli podatek został zapłacony po upływie 30 dni od dnia powstania obowiązku (czyli od dnia sprowadzenia auta do Polski). Jest jednak możliwość uniknięcia mandatu. Jest to możliwe z dokumentem o nazwie "czynny żal". Każdy może z niego skorzystać pod warunkiem, że dokument ten złoży w pierwszej kolejności tzn przed złożeniem deklaracji AKC-US

 

 

11. Czy mogę ubezpieczyć samochód przed rejestracją?

 

Ubezpieczenie może zostać zawarte na podstawie umowy zakupu na numery VIN pojazdu. Po rejestracji w Polsce należy wykonać cesję na nowe tablice.

 

 

12. Jakie dokumenty muszę przetłumaczyć?

 

Wydziały komunikacji wymagają tłumaczenia:

*      Umowy/faktury zakupu.

*      Dowodu rejestracyjnego.

*      Odprawy celnej 

Od pewnego czasu Wydziały Komunikacji nie wymagają tłumaczeń dowodów rejestracyjnych z krajów UE pod warunkiem że na dowodzie nie ma dodatkowych wpisów, dodatkowej pieczątki czy innych odręcznych wpisów.

 

 

13. Ile trwa przygotowanie do rejestracji?

 

Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj usługi wybierzesz. Przygotowanie dokumentów do rejestracji auta na terytorium Polski (tłumaczenia oraz zgłoszenie do Urzędu Celno-Skarbowego) trwa około 2-5 dni roboczych.

 

 

14. Zgubiłem dowód rejestracyjny. Co teraz?

 

Bez dowodu rejestracyjnego nie ma możliwości rejestracji auta w Polsce. W niektórych przypadkach można odzyskać duplikat Dowodu Rejestracyjnego ale najlepiej po prostu bardzo pilnować dokumentów. Inaczej wygląda sytuacja gdy zgubimy dokument auta już zarejestrowanego w Polsce. Jeżeli zgubi się Dowód Rejestracyjny, Karta Pojazdu lub nawet tablica rejestracyjna to jest możliwość uzyskania duplikatu. Jeżeli jesteś nowym właścicielem pojazdu i zaginęły Ci dokumenty to możesz udać się z umową zakupu do Wydziału Komunikacji w którym był zarejestrowany samochód i uzyskać zaświadczenie o zagubieniu dokumentów. Na podstawie takiego zaświadczenia możesz zarejestrować auto w swoim Wydziale Komunikacji bez problemu.

 

 

15. Jakie samochody mogą być zwolnione z akcyzy?

 

Wszystkie samochody elektryczne oraz samochody typu hybrydowy plug-in są zwolnione z akcyzy ale trzeba je zgłosić w Urzędzie Celno-Skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia o zwolnieniu, potrzebnego do zarejestrowania samochodu .

 

Zwolnione są też samochody zabytkowe tzn. mające powyżej 35 lat, samochody o wartości kolekcjonerskiej. W tym przypadku także trzeba zgłosić auto do Urzędu Celno-Skarbowego w celu uzyskania zaświadczenia o zwolnieniu. Od pewnego czasu są problemy z uzyskaniem dokumentu zwolnienia z akcyzy takich samochodów a co się z tym wiąże problem z ich zarejestrowaniem. W Warszawie czekamy na decyzję władz Urzędu Skarbowego o ujednolicenie przepisów w tej sprawie.

 

 

16. Jak wygląda procedura zwolnienia z akcyzy przy mieniu przesiedlenia ?

 

Osoby, które powracają do kraju zza granicy mogą ubiegać się o zwolnienie z akcyzy ale muszą mieć spełnione pewne warunki. Pierwszym z nich jest udokumentowane zakończenie pobytu za granicą i rozpoczęcie pobytu w Polsce. Drugim warunkiem jest posiadanie zarejestrowanego za granicą samochodu od co najmniej pół roku i udokumentowanego pobytu przez co najmniej 1 rok. Kolejnym warunkiem otrzymania zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy to poświadczenie, że właściciel pojazdu nie sprzeda go w ciągu 1 roku i nikomu go nie użyczy ( w Dowodzie Rejestracyjnym będzie adnotacja, że samochód jest zwolniony z akcyzy w związku z mieniem przesiedlenia).

 

 

17. W jakim przypadku można ubiegać się o zwrot akcyzy?

 

O zwrot akcyzy może ubiegać się osoba, która sprowadziła samochód zza granicy, zapłaciła akcyzę ale z jakiegoś powodu (np. okazało się, że samochód jest uszkodzony a sprzedający nie powiedział nic o tym fakcie kupującemu lub sprzedający nie przekazał wszystkich dokumentów potrzebnych do zarejestrowania auta w Polsce) musi zwrócić auto do sprzedającego.

Aby uzyskać zwrot akcyzy należy przedstawić w Urzędzie dokumenty świadczące o tym, że auto wyjechało za granicę np. list przewozowy lub kopie nowego dowodu rejestracyjnego (zza granicy)

O zwrot akcyzy można się ubiegać tylko wtedy gdy samochód jeszcze nie został zarejestrowany w Polsce.

 

 

2

Niestety nie. Akcyzę należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w którym jest Dział Akcyzowy. Poza tym deklarację AKC-U/S składa się tam, gdzie jesteśmy zameldowani lub gdzie rozliczamy się z podatków.

 

 

19. Czy mogę zapłacić akcyzę za samochód sprowadzony zza granicy przez kogoś innego?

 

Zapłacenie akcyzy ciąży na importerze , czyli osobie, która wprowadziła towar ( w tym przypadku samochód) na obszar kraju, w którym jest obowiązek jej zapłacenia. Dlatego przy zakupie samochodu sprowadzonego, należy zażądać od sprzedającego zaświadczenia o zapłacie akcyzy.

 

 

20. Czy można zarejestrować samochód w Polsce bez ważnego zameldowania?

 

Obcokrajowiec, który chce zarejestrować auto w Polsce musi mieć zameldowanie na co najmniej 3 miesiące i ważne jeszcze 30 dni w dniu rejestracji auta. Natomiast obywatel UE oprócz zameldowania, nr PESEL musi także posiadać Kartę Obywatel UE wydawaną przez Wojewodę danego województwa. Obywatel Polski nie musi mieć zameldowania, do Wydziału Komunikacji wystarczy przedstawić specjalne oświadczenie o adresie zamieszkania.

 

 

21. Kiedy należy ubezpieczyć samochód sprowadzony za granicy?

 

Jeżeli kupimy samochód za granicą i chcemy nim wrócić do Polski, to musimy wykupić ubezpieczenie na miejscu. Jest to zazwyczaj ubezpieczenie krótkoterminowe, pozwalające poruszać się pojazdem do jego zakończenia. Warto w tym czasie załatwić sprawy związane z akcyzą i przerejestrowaniem auta w kraju. 

W dniu otrzymania tablic rejestracyjnych i Tymczasowego Dowodu Rejestracyjnego należy ubezpieczyć samochód. Jeżeli tego nie zrobimy Wydział Komunikacji może powiadomić o tym fakcie Fundusz Gwarancyjny.

 

 

22. Czy można zarejestrować samochód który nie posiada tablic rejestracyjnych?

 

Jest taka możliwość. Jeżeli sprowadziliśmy samochód bez tablic rejestracyjnych (np. na lawecie) to w pierwszej kolejności załatwiamy sprawy związane z akcyzą, tłumaczenia i wtedy możemy udać się do Wydziału Komunikacji i zarejestrować pojazd na tzw. czerwone tablice, ważne 30 dni. W tym czasie możemy wykonać badanie techniczne i przerejestrować samochód na białe, stałe tablice.

 

Jeżeli sprowadziliśmy samochód na tablicach rejestracyjnych należących do poprzedniego właściciela z koniecznością ich odesłania to po przekroczeniu granicy jedziemy na stację diagnostyczną w celu wykonania pierwszego przeglądu technicznego a następnie możemy tablice rejestracyjne odesłać. Niestety do czasu przerejestrowania samochodu nie możemy się nim poruszać.

 

 

23. Czy za wszystkie pojazdy sprowadzone zza granicy płaci się akcyzę?

 

Nie. Akcyzę płaci się za wszystkie samochody osobowe, terenowe, campingowe, quady, pickupy.

 

 

24. Kiedy i gdzie składamy PCC-3?

 

Deklarację PCC-3 składają osoby, które zakupiły używany samochód w kraju. Składa się go we właściwym dla podatnika Urzędzie Skarbowym wraz z kopią umowy zakupu. W deklaracji wpisujemy należny podatek w wysokości 2% od wartości którą mamy wpisaną na umowie. W Urzędzie Skarbowym wartość auta jest sprawdzana i jeżeli cena zakupu wpisana na umowie jest rażąca zaniżona to urzędnik może podwyższyć należny podatek.

 

 

25. Gdzie mogę sprawdzić czy Dowód Rejestracyjny jest już gotowy do odbioru?

 

Można to sprawdzić na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

 

26. Kto i kiedy powinien złożyć deklarację VAT-23

 

Deklarację VAT- 23 składają zazwyczaj firmy, które zakupiły samochód za granicą i posiadają fakturę zakupu w kwocie netto lub osoby fizyczne, które zakupiły samochód za granicą, który nie ma jeszcze 6 miesięcy (od daty rejestracji za granicą) lub 6 tyś. km przebiegu. Taki samochód wg przepisów traktowany jest jako nowy i należy zapłacić VAT.

Do wyliczenia należnego VAT dolicza się także akcyzę!!!!

 

27. A co z samochodami do 3,5 tony sprowadzonymi za granicy?

 

Od sierpnia 2021 roku weszły nowe przepisy wg których wszystkie samochody do 3,5 tony należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w celu ich weryfikacji i otrzymaniu zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy. Zgłoszenia może dokonać osoba lub firma która sprowadziła auto do Polski. Nie może tego zrobić osoba lub firma która odkupiła w/w auto. Wraz z dokumentami pojazdu należy złożyć specjalny wniosek oraz zdjęcia poglądowe (przód i tył pojazdu, oba boki, pakę, kabinę kierowcy a także nr VIN pojazdu).

 

28. Ważna informacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek w sprawie składania deklaracji AKC-US !!

 

Od sierpnia 2021 roku wszystkie spółki ale także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek składania deklaracji AKC-US tylko w formie elektronicznej poprzez platformę elektroniczną PUESC. Nasza firma wyspecjalizowała się w wysyłaniu takich deklaracji pod warunkiem, że każda z firm lub osób fizycznych złoży upoważnienie o nazwie UPL-1 ( do pobrania na stronie) w US w którym się rozlicza jako firma. 

W tej chwili przegląda ten artykuł 0 osób.

Aktualne kursy walut

Nie masz czasu stać w kolejkach?

Witaj na naszym blogu poświęconym tematyce zakupu i rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy! W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania, które pojawiają się w trakcie całego procesu. Od omówienia dokumentów niezbędnych do otrzymania od sprzedawcy, poprzez kwestię umowy kupna, aż do opłat związanych z akcyzą i ubezpieczeniem auta.

Poruszymy także tematy związane z kupnem samochodu od Polaka za granicą oraz procedurami związanymi z rejestracją takiego pojazdu. Wyjaśnimy, jakie kroki należy podjąć, gdy kupujemy uszkodzony samochód oraz jakie dokumenty wymagają tłumaczenia. Wreszcie, omówimy sytuacje związane z zgubieniem dowodu rejestracyjnego i zwolnieniem z akcyzy dla niektórych kategorii pojazdów.

Mamy nadzieję, że dzięki temu wprowadzeniu proces zakupu i rejestracji auta za granicą stanie się dla Ciebie prostszy i bardziej zrozumiały. Zapraszamy do lektury naszych odpowiedzi na 15 najczęściej zadawanych pytań!

Nie masz czasu stać w kolejkach oraz potrzebujesz pomocy odnośnie dokumentów?. Zadzwoń ( 509-274-704 ) lub zamów rejestracje samochodu i akcyzę za samochód online

Darmowa konsultacja:

Numer: 509-274-704

        Adres biura

Aleja krakowska 157 02-180

Warszawa Włochy

 

  1. pl
  2. uk

kontakt@akcyzawarszawa.pl

+48 509-274-704


Wynik:


Zamów usługę online
Imię
Numer telefonu
Adres Email
Czego tyczy sprawa
Akcyza
Rejestracja
ubezpieczenie
tłumaczenia
Uwagi
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Kursy walut
Ładowanie kursów walut...

AKCYZA

WARSZAWA.PL

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Rejestracja samochodu oraz akcyza za samochód.