×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

15 maja 2024

Rozkodowanie szwedzkiego dowodu rejestracyjnego: Krok po kroku

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Rozkodowanie szwedzkiego dowodu rejestracyjnego to kluczowy krok dla osób, które rozważają rejestrację samochodu ze Szwecji. Dokument ten zawiera ważne informacje, jak historia pojazdu czy przebieg auta ze Szwecji, które są niezbędne do dokonania świadomego zakupu. Artykuł ten przybliża proces rejestracji auta ze Szwecji, omawia jak sprawdzić samochód ze Szwecji oraz wyjaśnia oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym, ułatwiając zrozumienie szwedzkich dokumentów i procedur.

 

Czym jest szwedzki dowód rejestracyjny?

 

Szwedzki dowód rejestracyjny, znany jako "registreringsbeviset", jest niezbędnym dokumentem podzielonym na dwie części: Del 1 (niebieska) i Del 2 (żółta). Od 2004 roku każdy pojazd zarejestrowany w Szwecji posiada taki podzielony dowód. Każda z części dowodu pełni różne funkcje i zawiera odmienne informacje, które są kluczowe zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i dla organów administracyjnych.

 

Historia i zmiany w przepisach

 

Wprowadzenie podziału dowodu rejestracyjnego na dwie części było odpowiedzią na potrzeby lepszego zarządzania informacjami o pojazdach i ich właścicielach. Zmiana ta miała na celu ułatwienie procesów administracyjnych takich jak sprzedaż pojazdu, jego wyrejestrowanie czy zgłaszanie zmiany właściciela. Informacje zawarte w dowodzie są zapisane we wszystkich językach Unii Europejskiej, co ułatwia międzynarodową rejestrację pojazdów.

 

Różnice między częścią I (niebieską) a II (żółtą)

 

Część I (niebieska) zawiera dane rejestracyjne pojazdu oraz informacje o właścicielu, dane identyfikacyjne i podstawowe dane techniczne pojazdu. Na odwrocie tej części znajdują się informacje dotyczące procedur rejestracyjnych w Szwecji. Część II (żółta), również zawierająca dane rejestracyjne i informacje o właścicielu, dodatkowo umieszcza nazwiska ostatnich trzech właścicieli z okresu trzech lat. Ta część jest szczególnie ważna przy zmianie właściciela pojazdu, ponieważ zawiera dokumenty potrzebne do wyrejestrowania pojazdu lub zgłoszenia zmiany właściciela.

 

Dlaczego dowód jest ważny przy imporcie pojazdów?

 

Dowód rejestracyjny jest kluczowy przy imporcie pojazdów do innych krajów, w tym do Polski. Obie części dowodu są wymagane do zarejestrowania pojazdu w Polsce, co jest istotne dla potwierdzenia legalności pojazdu i jego historii. Brak jednej z części może skutkować niemożnością rejestracji pojazdu, co podkreśla znaczenie posiadania kompletnego dowodu rejestracyjnego przy transakcjach międzynarodowych.

 

Jakie informacje zawiera szwedzki dowód rejestracyjny?

 

Szwedzki dowód rejestracyjny jest kluczowym dokumentem, który zawiera kompleksowe informacje o pojazdach zarejestrowanych w Szwecji. Składa się on z dwóch części, niebieskiej i żółtej, które razem dostarczają szczegółowych danych dotyczących pojazdu, jego właściciela oraz historii. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis informacji zawartych w każdej z sekcji dowodu.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu

 

Pierwsza część dowodu rejestracyjnego, czyli sekcja niebieska, zawiera dane identyfikacyjne pojazdu. Są to kluczowe informacje takie jak numer rejestracyjny pojazdu, data pierwszej rejestracji, marka, model, typ oraz wariant i wersja pojazdu. Dodatkowo, znajdziemy tu numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), maksymalną masę całkowitą, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i zespołu pojazdów oraz masę własną pojazdu. Informacje te są niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz weryfikacji jego zgodności z normami i przepisami.

 

Informacje o właścicielu pojazdu

 

W obu częściach dowodu, zarówno niebieskiej, jak i żółtej, znajdują się dane dotyczące właściciela pojazdu. Zawierają one nazwisko lub nazwę posiadacza dowodu rejestracyjnego, numer PESEL lub REGON oraz adres posiadacza. Dodatkowo, w żółtej części dowodu zamieszczone są nazwiska ostatnich trzech właścicieli pojazdu z okresu trzech lat, co jest szczególnie ważne przy zmianie właściciela pojazdu. Te informacje umożliwiają śledzenie historii własności pojazdu i są kluczowe przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży.

 

Dane techniczne i historia pojazdu

 

Szwedzki dowód rejestracyjny dostarcza również obszernych informacji technicznych o pojazdzie, takich jak pojemność silnika, maksymalna moc netto silnika, rodzaj paliwa, liczba osi, liczba miejsc siedzących oraz wyposażenie. Ponadto, dokument zawiera dane o okresie ważności dowodu, dacie wydania dowodu rejestracyjnego oraz kategorii pojazdu. Historia pojazdu, w tym informacje o ostatnich przeglądach technicznych, ewentualnych leasingach czy kredytach, jest niezwykle ważna dla potencjalnych nabywców, gdyż pozwala na ocenę stanu technicznego i użytkowego pojazdu.

 

Podsumowując, szwedzki dowód rejestracyjny jest kompleksowym dokumentem, który dostarcza wszystkich niezbędnych informacji o pojazdach zarejestrowanych w Szwecji. Zawiera dane identyfikacyjne pojazdu, informacje o właścicielu oraz szczegółowe dane techniczne i historię pojazdu. Dzięki temu, kupujący mają dostęp do pełnego obrazu stanu pojazdu, co jest niezbędne do dokonania świadomego wyboru przy zakupie.

 

Proces rejestracji pojazdu sprowadzonego ze Szwecji

 

Wymagane dokumenty

 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego ze Szwecji do Polski rozpoczyna się od zgromadzenia niezbędnych dokumentów. Należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, który składa się z dwóch części: Del 1 av Registreringsbeviset (niebieska) oraz Del 2 av registreringsbeviset (żółta), potwierdzenie opłacenia akcyzy oraz innych opłat rejestracyjnych, potwierdzenie badania technicznego z Polski, a także umowę kupna-sprzedaży lub fakturę przetłumaczoną na język polski. Dodatkowo, w przypadku pojazdów sprowadzonych spoza Unii Europejskiej, potrzebne będzie potwierdzenie odprawy celnej przywozowej.

 

Tłumaczenie dokumentów

 

Kolejnym krokiem jest tłumaczenie dokumentów, które zostały sporządzone w języku szwedzkim. Tłumaczenia musi dokonać tłumacz przysięgły języka szwedzkiego. Ważne, aby tłumaczenie było wierzytelne, posiadało numer repertorium, czytelny odcisk okrągłej pieczęci oraz podpis tłumacza przysięgłego. Warto zwrócić uwagę, że dowód rejestracyjny auta ze Szwecji nie musi być tłumaczony, jeśli pojazd został sprowadzony z kraju należącego do Unii Europejskiej. Jednak w przypadku wystąpienia wątpliwości, urzędnik może zażądać przedłożenia tłumaczenia.

 

Uzyskiwanie polskiego dowodu rejestracyjnego

 

Po zgromadzeniu i przetłumaczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, aby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu. Do urzędu należy zabrać:

 

 • Potwierdzenie nabycia samochodu;
 • Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (jeśli została wydana);
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne;
 • Potwierdzenie opłacenia podatku akcyzowego lub dokument potwierdzający zwolnienie z akcyzy;
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
 • Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

 

Po złożeniu kompletu dokumentów, urząd wyda pozwolenie czasowe, zazwyczaj ważne przez 30 dni. Następnie, należy wykupić polisę ubezpieczeniową OC. Stały dowód rejestracyjny jest wydawany po otrzymaniu informacji z urzędu o gotowości dokumentu, do którego odbioru należy udać się z ważną polisą OC oraz pozwoleniem tymczasowym.

 

Ważne aspekty przy kupnie pojazdu w Szwecji

 

Sprawdzanie historii pojazdu

 

Przed zakupem samochodu ze Szwecji kluczowe jest dokładne sprawdzenie jego historii. Dzięki numerowi VIN można uzyskać cenne informacje, takie jak rodzaj skrzyni biegów, typ silnika, a także ewentualne naprawy, które były dotychczas wykonywane. Niezwykle istotne jest, aby sprawdzić, czy pojazd nie uczestniczył w kolizji czy wypadku, co może wskazywać na poważne uszkodzenia, które zostały jedynie zamaskowane. Strony takie jak iluppgifter.se czy car.info oferują bezpłatne informacje o przebiegu auta, co jest nieocenioną pomocą w ocenie stanu technicznego pojazdu.

 

Znaczenie żółtej części dowodu przy sprzedaży

 

Zarówno niebieska, jak i żółta część szwedzkiego dowodu rejestracyjnego są niezbędne do zarejestrowania pojazdu w Polsce. Żółta część jest kluczowa w procesie importu, ponieważ zawiera informacje niezbędne do wyrejestrowania pojazdu w Szwecji oraz zgłoszenia zmiany właściciela. Brak tej części może skomplikować lub nawet uniemożliwić rejestrację samochodu, dlatego przed zakupem należy upewnić się, że sprzedający przekaże obie części dowodu.

 

Jak unikać potencjalnych problemów?

 

 • Porównanie ofert: Zanim zdecydujesz się na zakup, porównaj różne oferty i dokładnie zbadać historię i stan samochodu za pomocą numeru VIN oraz numeru rejestracyjnego.
 • Kontrola dokumentów: Upewnij się, że otrzymasz obie części dowodu rejestracyjnego (żółtą i niebieską), co jest wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce.
 • Sprawdzenie stanu technicznego: Przed zakupem warto skorzystać z usług specjalisty, który dokładnie sprawdzi stan techniczny i wizualny auta.
 • Informacja o eksporcie: Poinformuj sprzedawcę, że planujesz wywieźć auto do Polski, co jest istotne w kontekście przekazania obu części dowodu rejestracyjnego.

 

Dokładne sprawdzenie pojazdu i zwrócenie uwagi na wymienione aspekty pozwolą uniknąć wielu problemów związanych z zakupem samochodu ze Szwecji.

 

Zalety i wady posiadania szwedzkiego dowodu rejestracyjnego w Polsce

 

Akceptacja w polskich urzędach

 

Posiadanie szwedzkiego dowodu rejestracyjnego w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków rejestracyjnych. Polskie przepisy akceptują dowody rejestracyjne wydane w krajach Unii Europejskiej, jednak w praktyce, jeśli jakiekolwiek elementy dokumentu są niejasne dla urzędnika, może być wymagane ich tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. To podkreśla znaczenie dokładnego i bezbłędnego tłumaczenia wszystkich danych technicznych i osobowych zawartych w dowodzie, aby uniknąć problemów prawno-administracyjnych.

 

Potencjalne utrudnienia i jak sobie z nimi radzić

 

Najczęściej spotykanymi problemami są błędy w tłumaczeniu danych pojazdu i właściciela, które mogą prowadzić do odmowy rejestracji przez polskie urzędy. Ważne jest, aby tłumaczenie było wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i zawierało wszystkie niezbędne pieczęci oraz podpisy. Dodatkowo, niewłaściwa struktura lub format dokumentu może być przyczyną odmowy akceptacji przez urzędy. W przypadku jakichkolwiek poprawek lub zmian w oryginalnym dokumencie, muszą one być dokładnie odwzorowane w tłumaczeniu, aby zapewnić zgodność i uniknąć długotrwałych procedur weryfikacyjnych.

 

Podsumowanie

 

Rozumienie procesu rejestracji pojazdów sprowadzonych ze Szwecji i znaczenia szwedzkiego dowodu rejestracyjnego w Polsce to podstawa dla każdego, kto rozważa taką transakcję. Dowód rejestracyjny, będący kluczowym dokumentem, zawiera niezbędne informacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdu, jego właściciela oraz jego historię, co jest niezwykle ważne przy imporcie i rejestracji auta. Strategiczne podejście do procesu oraz szczegółowa weryfikacja potrzebnych dokumentów może znacznie ułatwić przeprowadzenie całej procedury, minimalizując potencjalne przeszkody.

 

Nie mniej ważne jest zrozumienie aspektów podatkowych związanych z importem pojazdu, takich jak akcyza. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby zapewnić sobie możliwość płacenia niższego podatku, co może przynieść znaczną oszczędność. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy z akcyzą za samochód, aby zapłacić nawet dwa razy mniejszy podatek, kliknij tutaj. Odpowiednie przygotowanie i wykorzystanie dostępnych zasobów to klucz do skutecznego i satysfakcjonującego zakupu pojazdu sprowadzonego ze Szwecji, otwierając przed kupującymi nowe możliwości uzyskania pojazdów wysokiej jakości.

 

FAQs

 

 • Jak można sprawdzić historię pojazdu zarejestrowanego w Szwecji? Aby uzyskać informacje o historii szwedzkiego samochodu, należy wejść na stronę usługi Historia Pojazdu, wpisać numer rejestracyjny, numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji interesującego Cię pojazdu. Po wprowadzeniu tych danych, kliknij „Sprawdź pojazd”, aby otrzymać szczegółowe informacje.

 

 • Czym charakteryzuje się szwedzki dowód rejestracyjny? Szwedzki dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: pierwszej, która jest niebieska (Del 1 av Registreringsbeviset) i drugiej, która jest żółta (Del 2 av registreringsbeviset). W Polsce podczas procesu rejestracji pojazdu, wymagany jest komplet tych dokumentów, które są wzorowane na szwedzkich odpowiednikach.

 

 • Jak odczytać kod QR z dowodu rejestracyjnego? Aby odczytać kod QR z dowodu rejestracyjnego, wystarczy skierować kamerę smartfona na kod QR (Aztec), który znajduje się na każdym polskim dowodzie rejestracyjnym. Nie jest potrzebna instalacja dodatkowej aplikacji mobilnej, ponieważ system CEPiK zapewnia szybki dostęp do informacji o przebiegu i historii pojazdu.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

27 kwietnia 2024
Sprowadzanie aut hybrydowych z USA staje się coraz bardziej opłacalne dzięki obniżonym cłom importowym, co sprawia, że akcyza na hybrydy z USA zyskuje na znaczeniu wśród importerów. Zrozumienie zasad akcyzy
10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego