×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

26 marca 2024

Prosty sposób na sprawdzenie normy Euro: Kompletny przewodnik

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Normy Euro to szereg regulacji w Unii Europejskiej mających na celu ograniczenie szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy, wprowadzone w latach 90. w odpowiedzi na rosnącą świadomość problemów zanieczyszczenia powietrza. Z każdą nową iteracją, Unia Europejska wprowadzała coraz bardziej rygorystyczne standardy emisji spalin dla pojazdów, znane jako normy Euro, nakładając bardziej surowe limity na emisje spalin. W dzisiejszych czasach, zrozumienie, jak sprawdzić normę Euro (w tym diesel Euro 5), oraz znaczenie normy emisji spalin, norm emisji spalin, emisji spalin euro tabela, i normy emisji spalin w dowodzie rejestracyjnym jest kluczowe dla właścicieli pojazdów i tych, którzy chcą przestrzegać przepisów oraz unikać dodatkowych kosztów w strefach czystego transportu.

 

Opanowanie tego, jak sprawdzić normę Euro swojego pojazdu, może pomóc uniknąć konsekwencji niespełniania tych standardów, jak również ułatwić orientację w wymaganiach dotyczących rejestracji pojazdów oraz ubezpieczeń. Warto zwrócić uwagę, że firma Akcyzawarszawa.pl może odciążyć właścicieli pojazdów od tych obowiązków, oferując pomoc w rejestracji pojazdów za klienta, ubezpieczeniu samochodu oraz zajmując się akcyzą za samochód, aby zapłacić jak najmniejszy podatek.

 

Jakie są normy emisji spalin EURO i dlaczego są ważne?

 

Normy emisji spalin Euro dla samochodów osobowych przedstawiają się następująco:

 

 • 1992-1995: Euro 1
 • 1996-1999: Euro 2
 • 2000-2004: Euro 3
 • 2005-2009: Euro 4
 • 2010-2015: Euro 5
 • Od 2016: Euro 6.

 

Dla pojazdów komercyjnych, autobusów, pojazdów specjalnych i traktorów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, normy te prezentują się następująco:

 

 • 1992-1994: Euro I
 • 1995-1999: Euro II
 • 2000-2004: Euro III
 • 2005-2007: Euro IV
 • 2008-2015: Euro V
 • Od 2016: Euro VI.

 

Normy Euro to regulacje ograniczające ilość zanieczyszczeń, jakie nowe pojazdy mogą emitować, obejmujące prawie wszystkie pojazdy w Europie. Ustanawiają one limity dla tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO) i cząstek stałych (PM). Zostały wprowadzone na początku lat 90. i sukcesywnie zaostrzane, z różnymi normami dla silników benzynowych i diesla.

 

Jak sprawdzić normę emisji spalin twojego pojazdu?

 

Aby sprawdzić normę emisji spalin Euro swojego pojazdu, można skorzystać z kilku dostępnych źródeł i narzędzi:

 

Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP):

 

 • Strona internetowa www.historiapojazdu.gov.pl lub aplikacja mObywatel pod zakładką Historia Pojazdu oferują możliwość sprawdzenia normy emisji spalin Euro.
 • W aplikacji mObywatel, należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu i kliknąć 'Sprawdź pojazd', aby uzyskać informacje takie jak marka, typ, model, norma emisji, typ paliwa, rodzaje paliw alternatywnych oraz rok produkcji.

 

Dokumentacja pojazdu:

 

 • Normę emisji spalin Euro można określić na podstawie adnotacji w dokumencie rejestracyjnym, najczęstszej wartości NEE dla tego samego zestawu danych definiujących pojazd (marka, typ, wariant, wersja, rok produkcji, moc i pojemność silnika) oraz roku produkcji pojazdu.
 • W przypadku rozbieżności w normie emisji spalin Euro w CEP, właściciel może przedłożyć dokumenty potwierdzające właściwą normę emisji spalin Euro do organu rejestracyjnego w celu skorygowania danych. Do potwierdzenia mogą służyć dokumenty takie jak Świadectwo zgodności WE, Świadectwo zgodności, Dopuszczenie jednostkowe pojazdu, Decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, Świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

Zgodność z nowymi przepisami:

 

 • Aby dostosować się do nowych przepisów, konieczne jest znajomość standardów emisji. Informacje te można znaleźć w dokumencie rejestracyjnym pojazdu, aplikacji Obywatel lub portalu historiapojazdu.gov.pl 1.
 • Od 21 sierpnia wszyscy kierowcy muszą sprawdzić określone dane, w tym normę Euro, która jest wymagana do wjazdu do Stref Czystego Transportu (CTZ). Nowe dane dotyczące normy Euro będą pobierane z Centralnego Rejestru Pojazdów (CEPiK).

 

Firma Akcyzawarszawa.pl może odciążyć właścicieli pojazdów od obowiązku samodzielnego sprawdzania i dostosowywania się do norm emisji spalin, oferując pomoc w rejestracji pojazdów, ubezpieczeniu samochodu oraz zajmując się akcyzą za samochód, aby zapłacić jak najmniejszy podatek.

 

Konsekwencje niespełniania norm emisji spalin

 

Niespełnianie norm emisji spalin może prowadzić do szeregu konsekwencji, zarówno dla właścicieli pojazdów, jak i dla środowiska. Kluczowe punkty dotyczące tych konsekwencji obejmują:

 

Wprowadzenie ograniczeń wstępu do miast:

 

 • Od 1 lipca 2024, pojazdy wjeżdżające do Krakowa muszą spełniać określone normy Euro, początkowo dotyczy to pojazdów, które nie spełniają minimalnych standardów (Euro 1 dla benzyny i Euro 2 dla diesla).
 • Od 1 lipca 2026, wszystkie pojazdy wjeżdżające do Krakowa będą musiały spełniać wyższe normy Euro (Euro 3 dla benzyny i Euro 5 dla diesla).
 • Od 2026 roku pojazdy, które nie spełniają norm EURO 3 (dla benzyny i LPG) lub EURO 5 (dla diesla), zostaną całkowicie wykluczone z wjazdu do większych polskich miast, takich jak Kraków i Warszawa.

 

Kary finansowe:

 

 • Właściciele pojazdów, którzy nie spełniają wymagań, będą podlegać karom finansowym. Dokładna kwota i szczegóły kar będą zależeć od lokalnych przepisów.
 • Nieprawidłowe dane dotyczące norm emisji mogą prowadzić do ograniczeń dostępu do stref czystego transportu w miastach oraz potencjalnych opłat za pojazdy o wysokiej emisji.

 

Wpływ na ceny nowych pojazdów:

 

 • Potencjalne skutki niespełniania norm emisji spalin mogą prowadzić do 20% wzrostu cen nowych samochodów, jak oszacowało Carsmile.

 

 • Średnia emisja CO2 dla samochodów zarejestrowanych w 2019 roku wynosiła 122,4 g/km, co jest o 27,4 g/km wyższe niż obecny limit 95 g/km.

 

 • Oznacza to, że producenci samochodów musieliby zapłacić średnią karę w wysokości około 2603 euro za każdy sprzedany samochód, jeśli obecne poziomy emisji się nie poprawią.

 

Firma Akcyzawarszawa.pl może odciążyć właścicieli pojazdów od obowiązku samodzielnego sprawdzania i dostosowywania się do norm emisji spalin, oferując pomoc w rejestracji pojazdów, ubezpieczeniu samochodu oraz zajmując się akcyzą za samochód, aby zapłacić jak najmniejszy podatek.

 

Przyszłość norm emisji spalin EURO

 

Przyszłość norm emisji spalin Euro kształtuje się pod znakiem dalszego zaostrzania ograniczeń, co ma kluczowe znaczenie dla producentów pojazdów, jak i dla użytkowników. Wprowadzenie nowych regulacji, Euro 7, zaplanowane na rok 2025, ma na celu unifikację standardów dla różnych typów pojazdów oraz wprowadzenie norm dla emisji niepochodzących z wydechu, takich jak cząstki pochodzące z opon, klocków i tarcz hamulcowych. Ponadto, nowe przepisy będą obejmować również pojazdy elektryczne, z uwzględnieniem emisji z hamulców i opon oraz wymogów dotyczących trwałości baterii.

 

 • Nowe strefy czystego transportu: Do roku 2025, w Europie powstanie ponad 500 stref czystego transportu, które będą wprowadzać bardziej restrykcyjne normy dla pojazdów z silnikami Diesla, szczególnie tych wyprodukowanych przed 2005 rokiem.

 

 • Unifikacja standardów emisji: Euro 7 wprowadzi jednolite wymogi dla pojazdów napędzanych benzyną, dieslem, elektrycznością oraz alternatywnymi źródłami energii. Nowe normy obejmą również emisje niepochodzące z wydechu, co jest odpowiedzią na rosnącą świadomość wpływu motoryzacji na środowisko.

 

 • Wzmocnienie roli pomiarów w warunkach rzeczywistych: W nowym standardzie Euro 7, większą rolę będą odgrywać pomiary emisji przeprowadzane w warunkach rzeczywistych, co ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności w egzekwowaniu przepisów. Wszystkie pojazdy będą musiały być odporne na manipulacje, aby zapewnić rzetelność danych dotyczących emisji.

 

Zmiany te są krokiem naprzód w dążeniu do poprawy jakości powietrza i ograniczenia wpływu transportu na zmiany klimatyczne, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska.

 

FAQs

 

Jak weryfikować normę emisji spalin Euro pojazdu?

 

Możesz sprawdzić normę emisji spalin Euro swojego pojazdu odwiedzając stronę internetową www.historiapojazdu.gov.pl lub korzystając z aplikacji mObywatel, w której znajduje się zakładka Historia Pojazdu. Informacja o normie Euro jest dostępna dzięki algorytmowi, który korzysta z danych zawartych w adnotacjach w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Gdzie w systemie CEPiK znajdę informacje o normie Euro?

 

Informację o normie Euro dla nowych pojazdów można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym w rubryce "adnotacje urzędowe". Dane te są wpisywane przy pierwszej rejestracji nowych aut, a proces ten jest praktykowany od roku 2018.

 

Która norma spalin Euro jest aktualnie stosowana w produkcji samochodów?

 

Obecnie produkowane samochody spalinowe są zgodne z normą Euro 6. Jednakże, w najbliższych latach oczekuje się wprowadzenia normy Euro 7, która będzie dotyczyć zarówno silników benzynowych, jak i diesla.

 

Jakie modele samochodów odpowiadają normie Euro 5 i Euro 6?

 

Pojazdy spełniające normę Euro 5 to te wyprodukowane między rokiem 2011 a 2014, choć niektóre modele z lat 2009-2011 również mogą spełniać tę normę. Natomiast samochody zgodne z normą Euro 6 to te wyprodukowane od września 2015 roku. Warto również zwrócić uwagę na kolejne aktualizacje tej normy, takie jak Euro 6c (wprowadzona we wrześniu 2018 roku) oraz Euro 6d (od stycznia 2021 roku).

Potrzebujesz więcej wiedzy?

10 lutego 2024
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje sprowadzenie samochodu na zamówienie? Ta kwestia, z pozoru prosta, zawiera w sobie wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny koszt transakcji. Obejmuje standardowe
04 lutego 2024
Nieuszkodzone samochody z USA zyskują na popularności wśród entuzjastów motoryzacji. Czy warto jednak inwestować w takie pojazdy? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystko, czego potrzebujesz, aby podjąć świadomą decyzję. Dlaczego
04 lutego 2024
Importowanie auta z USA do Polski to proces wieloetapowy, obejmujący wybór pojazdu, zakup, transport do portu, wysyłkę, odprawę celną, dostawę, rejestrację oraz dostosowanie samochodu do polskich przepisów. W 2023 roku,