×

Akcyza za samochód & Rejestracja auta

Wykorzystaj nasze usługi i uniknij formalności. Szybko, łatwo i bezpiecznie.

AKCYZA

WARSZAWA.PL

20 marca 2024

Wydział Komunikacji Katowice: Najważniejsze Informacje i Godziny Otwarcia

AKCYZA

WARSZAWA.PL

Firma świadczy usługi w zakresie akcyz, rejestracji samochodów i ubezpieczenia. Profesjonalne doradztwo i szybka obsługa.

Zadzwoń do nas

+ 48 509 274 704

Napisz do nas

kontakt@akcyzawarszawa.pl

Ubezpiecz samochód razem z Akcyzawarszawa.pl

Zakres Usług 

 

Akcyza za samochód

 

Rejestracja samochodu

 

Ubezpieczenia

 

Tłumaczenia dokumentów

 

Opinia rzeczoznawcy

 

Doradztwo w zakupie auta

Wydział Komunikacji Katowice to kluczowe miejsce dla posiadaczy pojazdów i kierowców w regionie, oferujące szereg usług, takich jak rejestracja pojazdu oraz wymiana dowodu rejestracyjnego. Dzięki swojej lokalizacji na ul. Młyńskiej 4, umożliwia łatwy dostęp mieszkańcom Katowic chcącym skorzystać z jego usług, w tym rejestracji samochodu czy wymiany prawa jazdy.

 

Artykuł ten dostarczy szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Katowicach, w tym godzin otwarcia i lokalizacji, procedury rejestracji pojazdów oraz procesu wydawania i wymiany praw jazdy. Zaprezentuje również zadania, jakie na co dzień realizuje Wydział Komunikacji, aby usprawnić obsługę mieszkańców i wyznaczać nowe standardy w zakresie administracji publicznej.

 

Godziny otwarcia i lokalizacja

 

Wydział Komunikacji w Katowicach znajduje się pod adresem ul. Francuska 70, 40-028 Katowice, pokój 22, co ułatwia mieszkańcom dostęp do oferowanych usług. Godziny pracy wydziału komunikacji są następujące:

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 17:00
 • Piątek: 7:30 - 14:00
 • Sobota i Niedziela: Zamknięte.

 

Dane kontaktowe Wydziału Komunikacji w Katowicach to numer telefonu: (32) 7054 754 oraz adres e-mail: uk@katowice.eu. Alternatywnie, można kontaktować się poprzez adres e-mail bpr@katowice.eu, co zapewnia dodatkową metodę komunikacji z wydziałem.

 

Procedura rejestracji pojazdu

 

Podczas rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji Katowice, ważne jest, aby znać opłaty i wymagane dokumenty. Proces ten można przedstawić w następujący sposób:

 

Opłaty za rejestrację pojazdu:

 

 • Nowy pojazd (krajowy lub zagraniczny): 161,50 PLN (standardowe tablice), 1081,50 PLN (indywidualne tablice)
 • Używany pojazd (krajowy): 161,50 PLN (standardowe tablice), 1081,50 PLN (indywidualne tablice), 81 PLN (rejestracja tymczasowa), 67 PLN (rejestracja bez zmiany tablic)
 • Używany pojazd (zagraniczny): 181,50 PLN (pojazd zabytkowy z żółtymi tablicami)
 • Motocykl: 121,50 PLN (standardowe tablice), 581,50 PLN (indywidualne tablice), 131,50 PLN (pojazd zabytkowy), 81 PLN (rejestracja bez zmiany tablic)
 • Przyczepa/naczepa: 121,50 PLN (standardowe tablice), 81 PLN (rejestracja bez zmiany tablic).

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Dowód własności (umowa kupna-sprzedaży, faktura)
 • Dokument rejestracyjny, karta pojazdu, tablice rejestracyjne
 • Certyfikat zgodności UE, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 • Dokumenty importowe i dowód odprawy celnej (dla pojazdów spoza UE).

 

Procedura rejestracji obejmuje:

 

 • Złożenie wniosku o rejestrację lub rejestrację tymczasową do Prezydenta Katowic, określenie celu (np. nabycie, sprzedaż, deklaracja współwłasności)
 • Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, PESEL lub REGON, numer urzędu skarbowego, numer dowodu osobistego) oraz danych kontaktowych (numer telefonu lub e-mail)
 • Podanie szczegółów pojazdu (typ, marka, model, rok produkcji, kolor, numer VIN, poprzedni numer rejestracyjny, typ paliwa).

 

Rejestracja pojazdu musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od jego nabycia, a jazda niezarejestrowanym pojazdem jest zabroniona.

 

Wydawanie i wymiana praw jazdy

 

Wydział Komunikacji Katowice pełni kluczową rolę w wydawaniu oraz wymianie uprawnień do kierowania pojazdami. Proces ten obejmuje szereg procedur, które są niezbędne do utrzymania aktualności oraz legalności dokumentów kierowcy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tych usług:

 

Wydawanie uprawnień:

 

Egzaminy dla kierowców taksówek.

Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne badania umiejętności lub badania lekarskie.

 

Wymiana praw jazdy:

 

 • Przyczyny wymiany prawa jazdy obejmują: wygaśnięcie ważności dokumentu, zmianę danych osobowych (np. nazwiska po ślubie), zgubienie lub zniszczenie dokumentu, przybycie do Polski z poza UE.

 

 • Ważne terminy: prawa jazdy wydane po 19 stycznia 2013 roku mają określoną datę ważności, wymiana z powodu wygaśnięcia ważności odbywa się co maksymalnie 15 lat, a w przypadku zmiany danych osobowych – w ciągu 30 dni od zmiany.

 

 • Prawa jazdy elektroniczne: Dostępne od grudnia 2020 roku, co stanowi nowoczesną formę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

 

Wydział Komunikacji Katowice zapewnia kompleksową obsługę związaną z prawami jazdy, od ich wydawania, poprzez wymianę, aż po międzynarodowe uprawnienia do kierowania.

 

Zadania wydziału komunikacji

 

Wydział Komunikacji Katowice pełni szereg kluczowych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania transportu oraz bezpieczeństwa na drogach. Oto niektóre z najważniejszych zadań:

 

 

 • Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów: Wydział jest odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, kontrolowanie działalności stacji oraz wydawanie oraz cofanie zezwoleń diagnostom.

 

 • Koordynacja transportu drogowego: To zadanie obejmuje wydawanie zezwoleń na transport drogowy, monitorowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz dbanie o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

 

Wydział Komunikacji Katowice odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynności ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na drogach, poprzez efektywne zarządzanie rejestracją pojazdów, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz koordynację transportu drogowego.

 

FAQs

 

Jak można zarejestrować pojazd w mieście Katowice? Aby zarejestrować pojazd w Katowicach, należy udać się do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice z kompletem wymaganych dokumentów. Do tych dokumentów zaliczają się umowa kupna, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile została wydana) oraz tablice rejestracyjne.

 

Ile wynoszą opłaty za rejestrację pojazdu w Katowicach? Koszty rejestracji pojazdu w Katowicach są następujące: dla indywidualnych tablic rejestracyjnych opłata wynosi 1081,50 zł, przy zachowaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych z wydaniem pozwolenia czasowego – 81 zł, a przerejestrowanie pojazdu bez zmiany numeru rejestracyjnego i bez wydawania pozwolenia czasowego to koszt 67 zł.

 

W jaki sposób można wyrejestrować pojazd w Katowicach? Aby wyrejestrować pojazd w Katowicach, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Do tych dokumentów należą wypełniony formularz wniosku, dowód wniesienia opłaty, oraz dowód własności pojazdu (jeśli wnioskodawca nie jest osobą wymienioną w dowodzie rejestracyjnym), który należy przedłożyć oryginał do wglądu.

 

Gdzie można odebrać dowód rejestracyjny w Katowicach? Dowód rejestracyjny można odebrać w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miejskiego w Katowicach, który znajduje się przy ulicy Francuskiej 70. W przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu istnieje możliwość zarezerwowania wizyty online.

Potrzebujesz więcej wiedzy?

08 kwietnia 2024
Wybór między Mazda CX-3 a CX-30 może być trudnym zadaniem dla osób rozważających zakup nowego samochodu. Oba modele oferują wyjątkową kombinację stylu, wydajności i technologii, jednak kluczowe różnice w wymiarach,
20 marca 2024
Wydział Komunikacji Katowice to kluczowe miejsce dla posiadaczy pojazdów i kierowców w regionie, oferujące szereg usług, takich jak rejestracja pojazdu oraz wymiana dowodu rejestracyjnego. Dzięki swojej lokalizacji na ul. Młyńskiej
20 marca 2024
Wydział Komunikacji Lublin odgrywa kluczową rolę w procesach rejestracji i oznakowania pojazdów, a także w utrzymywaniu Jednolitego Rejestru Zmian i zapewnieniu Mapy Usług1. Instytucja ta zajmuje się również procedurami porejestracyjnymi,